Näin haet yritystukea

Hankehaku on avautunut kaikkien yritystukimuotojen osalta

Leader-tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä

Tarkista, että sinulla on tarvittavat oikeudet Hyrrä-palveluun.

Ole yhteydessä Kantrin toimistoon ennen hakemuksen jättämistä.

Kuka voi saada tukea?

Kehittämis- ja investointitukea voi hakea

 • vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö (vain yritystoiminnan kokeiluun)
 • vähintään 18-vuotias yrittäjänä toimiva joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa.
 • mikroyritys, pieni yritys tai maataloustuotteita jalostava keskisuuri yritys
 • maatila

Tuettavaa yritystä koskevat ehdot

 • Yrityksesi sijaitsee maaseudulla.
  Kysy ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä tukikelpoisesta alueesta.
 • Yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
  Yrityksestäsi saa pääasiallisen toimeentulon ainakin yksi henkilö (yrittäjä tai palkattu työntekijä) tai se työllistää työntekijöitä yhteensä 1 henkilötyövuoden verran. Jos harjoitat muuta yritystoimintaa maatilan yhteydessä, riittää että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon.
 • Työntekijöilläsi on riittävä ammattitaito.
 • Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä yrityksen on toimittava paikallisilla markkinoita laajemmilla markkinoille. Vain paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

Valintakriteerit

Tutustu hakemusta tehdessäsi ohjelmakauden 2023-2027 valintakriteereihin.

Hakemuksen käsittelyn yhteydessä Kantrin johtokunta arvioi strategiaan pohjautuvien valintakriteerien täyttymistä pisteyttämällä hankkeet.

Vuosina 2023-2027 ideoita tuetaan Monien mahdollisuuksien seutu-strategiamme mukaisesti. Kehittämisen painopisteitä on neljä: Elinvoimainen seutu, Yhteisöllinen seutu, Vihreä seutu ja Lasten ja nuorten seutu. Rahoitettavat hankkeet edistävät mahdollisimman hyvin strategian tavoitteiden toteutumista.

Tuen ehdot

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Investoinnin tulee olla käytössä vähintään kolme vuotta eikä sitä saa tuona aikana myydä.

Investoinnin toteuttamista ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on tullut vireille. Jos investointi edellyttää luvan hankkimista, esitä lupa ELY-keskukselle hakemusvaiheessa.

Yritystuen hakeminen

 • Sinulla on idea tai tarve yrityksesi kehittämiseen tai suunnittelet yrityksen perustamista.
 • Tarkista, että yrityksesi sijaitsee tukikelpoisella alueella.
 • Ota yhteyttä meihin ja kerro ideastasi. Saat meiltä neuvoja sen hankkeistamiseen ja hakemuksen tekemiseen.
 • Tee hankesuunnitelma ja laadi budjetti. Kokoa tarvittavat liitteet, esimerkiksi:
  • Liiketoimintasuunnitelma (tai liikeidean kuvaus)
  • Toimenpidesuunnitelma ja toimenpiteiden kustannusarvio
  • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
  • Hankinnoissa hintatason selvitys (tai kilpailutusasiakirjat yli 3000 euron hankinnoissa)
  • Rakentamisen osalta suunnitelmat ja viranomaisluvat
 • Täytä hakemus sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä.
 • Kun hakemus on lähetetty Hyrrässä, se on tullut vireille ja hankkeen toteuttaminen on mahdollista aloittaa.
  • Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vireilletulon jälkeen. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen Ely-keskukselta – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.
 • Hakemukseesi pyydetään mahdollisia täydennyksiä, jotta se saadaan valmiiksi johtokunnan käsittelyyn. Johtokunnan puoltamat hakemukset siirtyvät Ely-keskukseen, joka tekee laillisuusharkinnan jälkeen lopullisen päätöksen.
 • Kun saat päätöksen, tiedät, onko hankkeesi saanut rahoitusta vai ei.
  • Lue päätös huolellisesti – se sisältää tärkeää tietoa.

Huom! hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteuttamisessa. Kestävän kehityksen muistilista – Yrittäjän opas auttaa huomioimaan kestävän kehityksen rahoitushakemuksen laadinnassa ja kestävän yritystoiminnan kehittämisessä.

Tiedottaminen

TIEDOTUSKYLTTI TAI SÄHKÖINEN NÄYTTÖ YLI 50 000 EURON INVESTOINTIEN YHTEYTEEN

Kiinnitä investoinnin yhteyteen tuesta kertova tiedotuskyltti, jos olet saanut julkista tukea 50 000–500 000 euroa ja kyseessä on aineellinen investointi (esim. kone, laite, linjasto) tai infrastruktuuri- tai rakennushanke.

Kyltin tulee olla näkyvällä paikalla investoinnin yhteydessä. Kyltti tulee olla esillä toteuttamisen ajan (eli vähintään loppumaksun saamiseen asti).

Tiedot voidaan esittää myös sähköisellä näytöllä.

Kantri toimittaa kyltin.