Hanketoteuttajalle

Tältä sivulta löydät ohjeita Leader-hankkeen toteuttamiseen

Lue huolella hankkeesi rahoituspäätös  –  se sisältää paljon tärkeää tietoa mm. toteutusajasta ja hyväksytyistä kustannuksista (erityisehdot). On tärkeää noudattaa päätöksessä mainittuja ehtoja ja määräaikoja toteuttaessasi hanketta.

Kun olet saanut myönteisen rahoituspäätöksen, järjestämme kanssanne mahdollisimman pian aloituspalaverin, jossa käydään yhdessä läpi rahoituspäätös ja käytännön asioita hankkeen toteutuksesta: hankkeen toteuttamisen vaiheet, hankeviestintään liittyvät asiat, maksuhakemuksen tekeminen sekä raportointi. Meihin voi myös aina olla yhteydessä, jos jokin asia askarruttaa. Koko toimiston väen tavoitat osoitteesta info(at)kantriry.fi.

Viestintä

Kerro hankkeestasi aktiivisesti hankkeen alusta sen loppuun saakka. Hankkeen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista voit kertoa esimerkiksi nettisivuilla ja somekanavissa. Voit myös lähettää esimerkiksi lehdistötiedotteita ja juttuvinkkejä toimitukseen tai kysyä voitko toimittaa itse jutun lehteen.

Kerro hankkeesi tapahtumista myös Kantrille, jaamme tietoa mieluusti eteenpäin ja julkaisemme juttuja kanavissamme.

Noudattamalla virallisia tiedotusohjeita varmistat hankkeesi tukikelpoisuuden.

  • Kaikissa hankkeen tiedotusmateriaaleissa on käytettävä EU:n osarahoittama-logoa.
  • Tiedotusmateriaalilla tarkoitetaan kaikkea hankkeella rahoitettavaa viestinnällistä sähköistä ja fyysistä materiaalia, kuten verkkosivuja, esitteitä, tiedotteita, mainoksia, lehti-ilmoituksia, kylttejä ja messumateriaaleja.
    • Esimerkiksi lehti-ilmoituksessa täytyy käyttää vaadittua logoa, jotta ilmoitus voidaan hyväksyä hankkeen kustannukseksi.

Logoja klikkaamalla pääset lataamaan ne käyttöösi kuvapankista!

Kertoessasi hankkeestasi, muista mainita myös Leader-tuki, esimerkiksi ”Leader Kantri on myöntänyt tukea hankkeeseen/investointiin EU:n maaseuturahastosta” ja käytä rahoituksen myöntäneen Leader-ryhmän logoa viestinnässäsi.

Toteutettavat kehittämishankkeet kerätään yhteen osoitteessa maaseutuverkosto.fi ylläpidettävään hankerekisteriin, johon hanketoteuttajat voivat täyttää omasta hankkeestaan hankekortin.

Hankekortti avaa uusia mahdollisuuksia hankkeen viestinnän tehostamiseen! Kerro hankkeesi kuulumisista niille, joita se kiinnostaa ja osallista heitä keskusteluun.

Lisätietoa vuosina 2023-2027 maaseuturahastosta rahoitettujen hanke- ja yritystukien viestinnästä löydät viestintäohjeesta.

Maksuhakemus

Maksuhakemus tehdään sähköisesti Hyrrässä. Neuvomme mielellämme maksuhakemuksen teossa.

Hankkeelle myönnettyä tukea haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella eli tuki maksetaan jälkikäteen. Tukea voi hakea yhdessä tai useammassa erässä.

Liitä hakemukseesi selvitys hankkeen toteutumisesta ajanjaksolta, jolta haet maksua. Hankkeelle tukipäätöksessä hyväksytty kustannusmalli määrittää sen, mitä selvityksiä ja tilinpitoasiakirjoja maksuhakemukseen pitää liittää.

Maksuhakemus sisältää:

  • Pääkirjanote yhdistyksen kirjanpidosta, jossa näkyy hankkeen kustannukset
  • Kopiot laskuista
  • Kopiot maksutositteista (esim. tiliote)
  • Loppumaksua haettaessa loppuraportti

Ja hanketyypistä riippuen esimerkiksi

  • Palkkatositteet
  • Allekirjoitetut talkootyölistat

Hanketuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee maksuhakemuksen ja tekee maksatuspäätöksen.