Hankehakijalle

Voit hakea rahoitusta erilaisiin toimiin, joilla voit parantaa oman kotiseutusi viihtyisyyttä ja palveluja.

Hankehaku on avautunut yhteisöjen investointien, koulutus- ja tiedotushankkeiden sekä valtaosan yhteistyöhankkeiden osalta.

Loput haut avautuvat syksyllä 2023.

Näin haet Leader-hanketta

 • Yhdistykselläsi on idea tai tarve.
 • Ota yhteyttä meihin ja kerro ideastasi. Saat meiltä neuvoja idean hankkeistamiseen ja hakemuksen tekemiseen.
 • Tee hankesuunnitelma ja laadi kustannusarvio. Varmista myös että yhdistyksen ”kassa kestää”: hankkeen omarahoitusosuus sekä tarvittava välirahoitus järjestyvät.
  • Varaa hankkeelle myös riittävästi osaavia toteuttajia. Talkootyöllä voi kattaa hankkeen omarahoitusosuutta.
 • Tarkista hankkeen luvanvaraisuus ja hae tarvittavat luvat.
 • Täytä hakemus sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä. Sähköistä hakua varten tarvitset suomi.fi-tunnistautumisen.
  • Hyvällä hankehakemuksella on seuraavia ominaisuuksia:
   • Perustele, miksi hankkeelle on tarvetta.
   • Määrittele tavoitteet ja toimenpiteet selkeästi ja tarkasti.
   • Määrittele ja rajaa hankkeen kohderyhmä.
   • Mahdolliset kumppanit ovat sitoutuneet mukaan hankkeen toteuttamiseen.
   • Laadi hankkeelle kustannusarvio, joka on perusteltu ja kohtuullinen
    • yli 3 000 € hankinnoissa hintatason selvitys eli tarjoukset tai muu vastaava dokumentointi, jolla investoinnin hintataso on selvitetty
  • Laadi suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta sekä siitä, miten hankkeen tulokset levitetään.
 • Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet pdf-muodossa. Tarvittavat liitteet ovat hakemuskohtaisia. Tarvittaessa kysy neuvoa toimistolta.

Leader-tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä

Tarkista, että sinulla on tarvittavat oikeudet Hyrrä-palveluun.

 • Kun hakemus on lähetetty Hyrrässä, se on tullut vireille ja hankkeen toteuttaminen on mahdollista aloittaa.
  • Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vireilletulon jälkeen. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.
 • Hakemuksen käsittelee ja päätöksen sen rahoituksesta tekee Leader Kantrin johtokunta. Sen jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus tekee hankkeelle laillisuustarkastuksen ja virallisen rahoituspäätöksen.
 • Kun saat rahoituspäätöksen, tiedät, onko hankkeesi saanut rahoitusta vai ei.
  • Lue päätös huolellisesti – se sisältää tärkeää tietoa.

Huomioithan, että Tampereen kaupunkialue, Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven keskusta-alueet sekä Pirkkalassa Partola/Pere eivät ole tukikelpoista aluetta. Voit tarkistaa kartasta tarkemman aluerajauksen. Kartan vasemmasta kulmasta löytyy osoitehaku.

Hanketyypit

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Voit hakea Leader-ryhmästä tukea erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Hankkeella turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Tavoitteena on yhteistyön kautta löytää uusia ratkaisuja. Yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ovat yhteistyöhankkeet (ml. älykkäät kylät) sekä koulutusja tiedonvälityshankkeet.

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, maksimissaan kuitenkin 80 000 euroa. Omarahoitusosuutta voi kattaa vastikkeettomalla työllä eli talkootyöllä, jonka arvo on 20 €/henkilötyötunti (yli 15-vuotias).

Yleishyödyllinen investointihanke

Voit saada rahoitusta maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen, kuten ulkoliikuntapaikkojen, leikkikenttien, kylätalojen, reitistöjen ja laavujen rakentamiseen ja kunnostukseen sekä ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin, kuten energiatehokkuutta, energian säästöä ja uusiutuvaa energiaa lisääviin investointeihin, vesistöjen tilaa parantaviin investointeihin ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin investointeihin.

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, maksimissaan kuitenkin 80 000 euroa. Omarahoitusosuutta voi kattaa vastikkeettomalla työllä eli talkootyöllä, jonka arvo on 20 €/henkilötyötunti (yli 15-vuotias). Traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella tehdyn talkootyön arvo on tämän lisäksi 40 €/käyttötunti.

Tärkeää on, että rahoitettava kohde tulee yleiseen ja yhteiseen käyttöön.

Pienhanke

Joskus pienelläkin teolla voi olla suuri merkitys. Leader-ryhmästä voit hakea rahoitusta korkeintaan 8000 euron ja minimissään 1000 euron kehittämishankkeeseen tai investointiin. Pienhankkeiden toimenpiteiden on oltava yleishyödyllisiä, eivätkä ne saa olla hakijan tavanomaista toimintaa.

Investointiin tarkoitetulla pienhankkeella voi toteuttaa pieniä hankintoja, muita investointeja tai remontteja. Kehittämiseen tarkoitetulla pienhankkeella voidaan esimerkiksi työllistää nuoria kesätöihin tai järjestää tapahtuma. Lisäksi tukea voi käyttää erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien laatimiseen.

Pienhanke on rahoituskauden 2023-2027 myötä saatu uusi tukimuoto, jossa menettelyt ovat tavallista kehittämishanketta yksinkertaisemmat.

Tuki pienhankkeelle maksetaan tuotosperusteisesti kertakorvauksena. Tarkempia tietoja tukimuodosta tulossa haun auetessa syksyllä 2023!

Valintakriteerit

Tutustu hakemusta tehdessäsi ohjelmakauden 2023-2027 valintakriteereihin.

Hakemuksen käsittelyn yhteydessä Kantrin johtokunta arvioi strategiaan pohjautuvien valintakriteerien täyttymistä pisteyttämällä hankkeet.

Vuosina 2023-2027 ideoita tuetaan Monien mahdollisuuksien seutu-strategiamme mukaisesti. Kehittämisen painopisteitä on neljä: Elinvoimainen seutu, Yhteisöllinen seutu, Vihreä seutu ja Lasten ja nuorten seutu. Rahoitettavat hankkeet edistävät mahdollisimman hyvin strategian tavoitteiden toteutumista.

Maaseutuverkoston valtakunnallisessa Hankerekisterissä voit tutustua Maaseuturahastosta rahoitettuihin kehittämishankkeisiin. Hakutoimintojen avulla voit katsoa, millaisia hankkeita muualla on toteutettu ja saada kätevästi ideoita oman hankkeen suunnitteluun.

Kantri ry Keisarinviitta 22 huoneisto 8, 33960 PIRKKALA info(at)kantriry.fi