Leader-rahoitusta maaseudun kehittämiseen!

Leader-rahoitusta investointeihin ja kehittämiseen yhteisöille ja yhdistyksille.

Yleishyödyllinen hanke voi olla:

Leader-hankkeet vastaavat aina tarpeeseen ja niiden tuloksena syntyy jotakin uutta. Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Hakijana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Tuen haku on jatkuva ja sitä haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta.

Haku on jatkuva, saapuneet hakemukset käsitellään valintajaksoittain. Seuraavat määräajat:

  • Hakemukset valmiina Hyrrässä 30.11.2023 mennessä, kokous ti 12.12.2023
  • Hakemukset valmiina Hyrrässä 12.1.2024 mennessä, kokous 2/2024.

Mihin Leader-tukea voi saada?

Leader-hankkeilla toteutetaan monipuolisesti ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluita, asumisen edellytyksiä ja viihtyisyyttä. 

Konkreettiisina toimina voidaan esimerkiksi parantaa harrastusmahdollisuuksia tai yhteisöllisten tilojen käyttöä, turvallisuutta, luontokohteiden saavutettavuutta, vesistön ja ympäristön tilaa, luoda uusia tapahtumia, ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja eri asukasryhmien osallisuutta ja hyvinvointia. 

Ole yhteydessä oman alueesi Leader-ryhmään Kantriin jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun eri vaiheissa. Tavoitat helposti koko toimiston väen sähköpostitse osoitteesta info(at)kantriry.fi.

Kantri ry | Keisarinviitta 22 huoneisto 8, 33960 PIRKKALA | info(at)kantriry.fi