Leader-rahoitusta maaseudun kehittämiseen!

Leader-rahoitusta investointeihin ja kehittämiseen yhteisöille ja yhdistyksille.

Yleishyödyllinen hanke voi olla:

Leader-hankkeet vastaavat aina tarpeeseen ja niiden tuloksena syntyy jotakin uutta. Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu. Hanke tulee kohdistua maaseutualueelle, Tampereen, Nokian, Ylöjärven ja Kangasalan keskusta-alueet sekä Pirkkalan Partola/Pere eivät ole tukikelpoista aluetta. Tarkista kartasta tukikelpoinen alue.

Hakijana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Tuen haku on jatkuva ja sitä haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta.

Haku on jatkuva, saapuneet hakemukset käsitellään valintajaksoittain. Seuraavat määräajat:

  • Hakemukset valmiina Hyrrässä 28.7.2024 mennessä, kokous 14.8.2024.
  • Hakemukset valmiina Hyrrässä 29.8.2024 mennessä, kokous 17.9.2024.

Mihin Leader-tukea voi saada?

Leader-hankkeilla toteutetaan monipuolisesti ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluita, asumisen edellytyksiä ja viihtyisyyttä. 

Konkreettiisina toimina voidaan esimerkiksi parantaa harrastusmahdollisuuksia tai yhteisöllisten tilojen käyttöä, turvallisuutta, luontokohteiden saavutettavuutta, vesistön ja ympäristön tilaa, luoda uusia tapahtumia, ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja eri asukasryhmien osallisuutta ja hyvinvointia. 

Tutustu hakemusta tehdessäsi ohjelmakauden 2023-2027 valintakriteereihin.

Hakemuksen käsittelyn yhteydessä Kantrin johtokunta arvioi strategiaan pohjautuvien valintakriteerien täyttymistä pisteyttämällä hankkeet.

Vuosina 2023-2027 ideoita tuetaan Monien mahdollisuuksien seutu-strategiamme mukaisesti. Kehittämisen painopisteitä on neljä: Elinvoimainen seutu, Yhteisöllinen seutu, Vihreä seutu ja Lasten ja nuorten seutu. Rahoitettavat hankkeet edistävät mahdollisimman hyvin strategian tavoitteiden toteutumista.

Ole yhteydessä oman alueesi Leader-ryhmään Kantriin jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun eri vaiheissa. Tavoitat helposti koko toimiston väen sähköpostitse osoitteesta info(at)kantriry.fi.

Kantri ry | Keisarinviitta 22 huoneisto 8, 33960 PIRKKALA | info(at)kantriry.fi