Rahoituskausi 2014-2022

Vuosina 2014-2020 (+2) toteutimme paikallisessa kehittämisessä Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä -strategiaa. Paikalliskehittäminen ohjattiin strategiassa kolmeen toimintalinjaan (osuus kokonaisrahoituksesta %):

1. Ympäristövastuinen asuminen 20 %

2. Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso 45 %

3. Paikallinen yrittäjyys 35 %

Kantrin ohjelmakauden 2014—2020 väliarviointi valmistui kesäkuussa 2018. Väliarviointia varten tehtiin kysely noin sadalle Kantrilta Leader-rahoitusta tällä toimintakaudella hakeneelle hanketoimijalle, sekä haastateltiin 22 henkilöä Kantrin muista sidosryhmistä. Väliarvioinnin tulokset ovat myönteisiä.

Leader-toiminta nähdään vaikuttavana Tampereen läheisen maaseudun kehittämisen välineenä, ja Kantri vakiintuneena ja toimivana Leader-ryhmänä.  Hanketoimijat ja yhteistyökumppanit antoivat monipuolisia kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta Kantrin toimintaa kehitetään jatkossa. Väliarviointi toteutettiin osana korkeakouluharjoittelua. 

Kantrin omat hankkeet kaudella 2014-2022

Älykkäät kylät lentoon (2022-)

Green economy Nordic (2022-)

Circle (2020–2022)

Kiertotalouden parhaat käytännöt Suomesta, Ruotsista ja Luxemburgista kerättiin yhteen Paths towards Circular Economy-julkaisuun.

Hankkeessa laadittiin kylien kiertotaloussuunnitelmia. Laadintapohjan ohjeiden avulla kiertotaloudesta kiinnostuneet kylät voivat laatia oman suunnitelmansa.

Voit joko tulostaa laadintapohjan ja täyttää sen käsin, tai ladata tiedoston esimerkiksi Adoben pdf-editoriin.

Pienet ympäristöinvestoinnit – teemahanke (2022)

Nuoret töihin 2-teemahanke (2022)

Smart Villages Leader Network (2018-2021)

Loppujulkaisu Encouragement to Smart Local development kokoaa yhteen hankkeen parhaat käytännöt.

Green economy-multiple use of forest (2018-2021)

Loppujulkaisu Green economy – Multiple use of forest kokoaa yhteen parhaat käytännöt.

Viestinnän kehittämishanke (2018–2020)

Pieninvestoinnit -teemahanke (2018)

Nuoret töihin -teemahanke (2017)

Kyläaktivaattori (2016-2017)

Voit tutustua, millaisia hankkeita rahoituskaudella puollettiin vuosina 2017–2022 tai katsoa vuosina 2017 -2022 puolletut, rahoituspäätöksen saaneet hankkeet kartalta. Klikkaamalla symboleita saat lisätietoa hankkeista. Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet ovat merkitty tummanvihreillä symboleilla, yritystuet vaaleanvihreillä symboleilla.

2014-2022 hankkeet kartalla omaan ikkunaan.