Monien mahdollisuuksien seutu 2023 – 2027

Kantrin paikallisen kehittämisen strategia vuosille 2023-2027 kantaa nimeä Monien mahdollisuuksien seutu. Strategiassa on neljä painopistettä: Elinvoimainen seutu, Yhteisöllinen seutu, Vihreä seutu ja Lasten ja nuorten seutu. Näiden lisäksi läpileikkaavina teemoina on kansainvälisyys, älykkäät ratkaisut, innovatiivisuus ja ympäristövastuullisuus.

Tutustu Monien mahdollisuuksien seutu-strategiaamme.

Kantri sai paikalliseen kehittämiseen viisivuotiskaudelle julkista rahaa kaikkiaan lähes 4,4 miljoonaa euroa, josta 43 % tulee EU:lta, 37 % valtiolta ja 20 % alueemme kahdeksalta kunnalta. Tästä potista noin 3,44 miljoonaa euroa on myönnettävissä Monien mahdollisuuksien seutu-strategiamme mukaisesti yhteisöjen ja yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Tutustu rahoituskauden 2023-2027 valintakriteereihin.

Tutustu rahoituskaudella 2023-2027 puollettuihin hankkeisiin.

Painopisteen tavoitteena on alueen yrittäjyyden ja elinkeinojen edellytysten parantaminen, muun muassa pienyrittäjyyttä edistämällä ja yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla.

Tunnistetaan alueen teolliset perinteet ja niistä kumpuava pienyrittäjyys, mutta ollaan avoimia myös uudelle.

Toimenpiteillä vahvistetaan alueen elinvoimaa ja vetovoimaa sekä alueen yrittäjien yhteistyötä ja verkostoja.

Painopiste tunnistaa ihmiset seudun merkittäväksi voimavaraksi. Toimenpiteet tähtäävät monipuolisesti maaseutuasumisen edellytysten parantamiseen.

Toimenpiteet voivat edistää

 • Uudenlaisia palvelukonsepteja
 • Tilojen kehittämistä
 • Asumisen monimuotoisuutta
 • Harrastamisen ja lähiluonnossa liikkumisen puitteita
 • Liikkumisen ratkaisuja, huomioiden kaikki käyttäjäryhmät ja esteettömyys

Painopisteen toimenpiteillä tavoitellaan ympäristön tilan parantamista: edistetään luonnon monimuotoisuutta, säilytetään arvokkaita elinympäristöjä ja maisemia hoito- ja kunnostus-toimilla sekä vähennetään ympäristön ja vesistöjen kuormitusta.

 • Tuetaan muutoksia kohti entistä kestävämpää arkea paikallisyhteisöissä
 • Edistetään arjen ilmastotekojen toteuttamista ja tietoisuutta ilmastonmuutosta hillitsevistä valinnoista
 • Mahdollistetaan uusien yhteisöllisten jakamisratkaisujen syntymistä
 • Kehitetään luontokohteita ja virkistäytymismahdollisuuksia
 • Edistetään reitistöjen saavutettavuutta ja esteettömyyttä
 • Rakennetaan ja kunnostetaan taukopaikkoja ja muita rakenteita

Painopisteen tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, kasvuympäristön olosuhteiden ja osallisuuden edellytysten parantaminen.

 • Edistetään monipuolisia, saavutettavia ja kaikille avoimia harrastusmahdollisuuksia
 • Tuetaan yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä niiden toteuttamiseksi
 • Pyritään vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia mahdollistamalla lapsille ja nuorille tapahtumia sekä kokoontumis- ja harrastetiloja yhteisen tekemisen paikoiksi
 • Edistetään lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta
 • Edistetään lasten ja nuorten äänen kuulumista heitä koskevissa asioissa sekä heidän oman toiminnan vaikuttavuutta
 • Edistetään nuorten työllistymisedellytyksiä ja tuetaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä

Näin strategia syntyi

Leader-strategiatyö oli kaksivaiheinen: työ aloitettiin jo vuonna 2019, ensimmäisen vaiheen hakemus jätettiin Maa- ja metsätalousministeriölle toukokuussa 2021 ja lopullinen toisen vaiheen hakemus kesäkuussa 2022. Uusi kausi käynnistyy alkuvuonna 2023.

Uusi ohjelma laadittiin kuten edellisilläkin ohjelmakausilla laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa eri kunnissa ja eri sektoreilla. Paikallistoimijoilla on paras tieto oman alueen kehittämistarpeista, ja sieltä löytyi suuntaviivat paikallisen kehittämisen strategialle!

Suuret kiitokset kaikille kymmenille, jopa sadoille eri vaiheissa strategiatyöhömme osallistuneille.

Kuvitus: Milla Paloniemi

Kantri ry | Keisarinviitta 22 huoneisto 8, 33960 PIRKKALA | info(at)kantriry.fi