Älykkäät kylät lentoon

Hankkeen tavoitteena on valmistella, aktivoida ja tukea Kantrin aluetta Älykkäät kylät – hankkeiden toteuttamisessa.

Hanke vie eteenpäin Smart Villages Leader Network – hankkeen aloittamaa kylien kehittämistä Kantrin alueella.

Ohjelmakaudella 2023–2027 Älykkäät kylät -strategiat ja yhteistyöhankkeet ovat osa paikalliskehittämistä – mikä tai millainen on älykäs kylä, miten sitä kohti mennään?

”Älykkäät kylät” on tapa nähdä uudella tavalla kylien kehittäminen, jo käytössä olevat hyvät toimintamallit ja ympärillä olevat mahdollisuudet sekä tunnistaa kylän omat vahvuudet. Älykäs kylä on yhteisö, joka tarttuu rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin ja kehityksen edellytyksiin. Kuinka uuden kauden rahoitusmuodot tukevat kehittämissuunnitelmia?

Kylätoimijoilla on paljon kokemusta paikalliskehittämisestä, mutta uutta on tapa tarkastella tulevaisuutta, kylän vahvuuksia ja mahdollisuuksia ja nähdä niistä kumpuava älykkyys. Kaiken uuden kehittämisen pohjana on tunnistaa jo olemassa olevat hyvät toimintamallit eri ”älykkyyden ulottuvuuksista”: digitaalisuudesta, taloudesta sosiaalisista käytännöistä ja ympäristötoimista.

Vuoden 2023 aikana järjestettävien rahoitusinfojen yhteydessä toteutamme kaikissa alueemme kahdeksassa kunnassa Älykkäiden ideoiden ilta-työpajat, joissa pureudutaan aihepiiriin.

Älykkäiden ideoiden ilta -työpajaan osallistuttuaan

  • Osaa nähdä Älykkään kylän 1) ajatuksena, josta voidaan ammentaa kaivattua kannustinta ja tavoitetta, jolla kylä saadaan uuteen nousuun, 2) imagotekijänä, joka antaa mahdollisuuden päivittää maaseutua sille tasolle, missä asukkaat sen haluaisivat olevan, ja 3) toimijana, joka haluaa aktiivisesti kehittää palvelujaan esimerkiksi terveydenhuollon, koulutuksen, energiantuotannon, liikkumisen, vähittäismyynnin, harrastustoiminnan ja kulttuurin aloilla.
  • Ymmärtää ettei älykkäisiin kyliin ole olemassa vakiomallia tai ratkaisua, vaan jokaisen kylän/yhteisön kohdalla keskeistä on paikallisten voimavarojen ja mahdollisuuksien kartoittaminen ja niiden hyödyntäminen mahdollisimman hyvin.
  • Saa uutta innostusta kylien kehittämistyöhön ja osaa luoda uudenlaista ajattelua oman kotiseudun kehittämiseen, sekä tunnistaa osallistamisen ja yhdessä tekemisen potentiaalin toiminnan kehittämisessä.

Ja näiden pohjalta osaa tunnistaa Leader-rahoituksen mahdollisuudet kylän tulevaisuuden tavoitteiden toteuttamisessa ja tunnistaa kauden 2023–2027 rahoitusmuotojen soveltuvuuden omiin tarpeisiin.

Työpajassa vastataan kysymykseen ”Mikä on Älykäs kylä ja mitä uutta se voi tarjota paikalliseen kehittämiseen?”. Teemoina ovat kylien vahvuudet, resurssit (kuten osaaminen), rohkeus kehittyä ja lisätä elinvoimaa, aktiivisuutta ja innovatiivisuutta ja toisaalta miettiä tulevaisuuden visioita ja yhteistyön hyötyjä näistä lähtökohdista.


Työpajassa esitellään Älykäs kylä -käsite, sekä avataan sitä käytännön esimerkkien avulla. Uuden käsitteen myötä suunnataan ajatuksia ja toimia tulevaisuuteen uusien ratkaisujen löytämiseksi ja vanhojen kehittämiseksi. Työpaja tarjoaa paitsi uusia näkökulmia perinteiseen kehittämistyöhön myös rahoitusvälineitä tavoitteiden toteuttamiseen.