Kantrin omat hankkeet

Sen lisäksi, että rahoitamme paikallisia hankkeita, Kantri on myös hankkeiden toteuttaja. Omat hankkeemme toteuttavat paikallisen kehittämisen strategiaamme, ja ovat usein kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.

Omien hankkeidemme tarkoituksena on kehittää aluetta ja aktivoida paikallisia toimijoita, rakentaa verkostoja niin kotimaassa kuin kansainvälisesti parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja tietotaidon vahvistamiseksi.

Käynnissä olevat omat hankkeet:

Älykkäät kylät lentoon

Älykkäät kylät lentoon -hankkeen tavoitteena on valmistella, aktivoida ja tukea Kantrin aluetta Älykkäät kylät – strategioiden luomisessa.

Hanke vie eteenpäin Smart Villages Leader Network – hankkeen aloittamaa kylien kehittämistä Kantrin alueella.

Rahoituskaudella 2023-2027 uutena teemana on Älykkäät kylät-yhteistyöhankkeet. 

Lue lisää hankkeesta.

Green economy Nordic

Green economy Nordic -hanke jatkaa Green Economy – Multiple use of forest-hankkeen metsäistä teemaa.  Pienimuotoinen hanke pyrkii vaihtamaan tietoa ja osaamista ruotsalaisten kumppaneiden kanssa metsätaloudesta ja metsään perustuvasta matkailun kehittämisestä. Tämä toteutetaan opintomatkalla Ruotsiin syksyllä 2022 ja vastavuoroisesti järjestämällä opintomatka Pirkanmaalla keväällä 2023.

Pirkanmaalla luontomatkailuun on panostettu merkittävästi jo ennen pandemiaa ja alueella on merkittäviä kohteita ja toimijoita. Lisäksi yhä enemmän keskustellaan metsien roolista hyvinvointimatkailussa, matkailijat ovat aiempaa tiedostavampia ja painottavat matkailussa kestävyyttä, mistä kertoo lähi- ja luontomatkailun kasvu. Metsiin liittyy paljon mm. kulttuuriin ja historiaan liittyvää perintöä sekä elämyksiä, jotka kiinnostavat myös matkailijoita. Tietojen ja osaamisen vaihto parantaa Kantrin alueen toimijoiden omaa kilpailukykyä metsätaloudessa ja metsään perustuvan matkailun kehittämisessä, ja välillisesti koko alueen elinvoimaa.

Hankkeen ulkomaisina kumppaneina on Leader Linné Småland ja Leader Västra Småland.

Lue lisää hankkeesta.

Päättyneisiin edellisen rahoituskauden hankkeisiin pääset tutustumaan ”Rahoituskausi 2014-2022” sivulla.