Kantri ry on yksi Suomen 52 Leader-ryhmästä.

Toimialueeseemme kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi (poislukien Kangasalan, Nokian, Pirkkalan, Tampereen ja Ylöjärven keskusta-alueet).

Vuosina 2023-2027 toteutamme paikallisessa kehittämisessä Monien mahdollisuuksien seutu-strategiaa.

Mitä on Leader?

Leader- toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Kehitämme alueen elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

Leader-toiminnan ytimessä on ajatus oman paikkakunnan kehittämisestä yhdessä asukkaiden voimin. Tätä toteutetaan rahoittamalla alueen asukkaiden kehittämishankkeita ja neuvomalla niiden toteutuksessa. Jokainen Leader-ryhmä laatii oman kehittämisstrategiansa ja valitsee toteutettavat hankkeet.

Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Lue lisää Suomen Leader-ryhmien yhteisiltä sivuilta.

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi.

Kantri noudattaa toiminnassaan Leader-toiminnan seitsemää perusperiaatetta:

Alueperusteisuus

  • Ryhmä toimii tietyllä alueella ja toiminta perustuu paikalliseen kehittämisstrategiaan.

Alhaalta ylös-periaate

  • Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoituksesta on paikallisilla, sillä he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.
  • Toiminta on kaikille avointa.

Paikallinen kumppanuus

  • Ryhmän toiminnassa on mukana yksityisiä ja julkisia toimijoita ja hallitus on muodostettu kolmikantaisesti.

Monialaisuus

  • Toimijoiden yhteistyö ylittää eri sektorirajat ja toiminta perustuu kumppanuudelle ja vuorovaikutukselle.

Innovatiivisuus

  • Paikallisella strategialla ja hankkeilla on pyrkimys uuden luomiseen ja alueen näkökulmasta jokin uutuusarvo. Toiminnan tavoitteena on uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu ja luominen kestävää kehitystä, elinkeinoja ja työllisyyttä edistäen.

Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö

  • Paikallista strategiaa toteutetaan yhteistyössä ja yhteisillä hankkeilla muiden alueiden ja maiden kesken. Yhteistyöllä vaihdetaan kokemuksia ja opitaan uutta.

Verkostoituminen

  • Verkostoitumalla kootaan resursseja sekä paikallisesti että kansainvälisesti: asukkaat, järjestöt, yritykset ja julkinen sektori.

Kehitetään kotiseutua paikallisista tarpeista ja paikallisin voimin. 

Kantri ry | Keisarinviitta 22 huoneisto 8, 33960 PIRKKALA | info(at)kantriry.fi