Puollot 2023-2027

Leader Kantrin johtokunnan puollot rahoituskaudella 2023-2027

Vuosi 2023

25.10.2023

Business Kangasala Oy: Älykäs kylä Kuhmalahti -valmisteluhanke

Kuhmalahden alue sijaitsee ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla ja sen väestö vähenee vuosittain. Kuhmalahdella on kuitenkin potentiaalia olla tulevaisuuden kylä. Juuri valmistunut koulu ja uudet tontit luovat puitteet uusille asukkaille ja kehittymiselle. Kuhmalahden kulttuurikohteet ovat mielenkiintoisia, ja ne voisivat olla suuremmankin yleisön saavutettavissa. Vahva paikallisyhteisö ja Kuhmalahden Yrittäjät ry on näyttänyt voimansa suuren vuosittaisen tapahtuman järjestämisessä. Kuhmalahdella on paljon hyödyntämättömiä helmiä ja aktiivisia kyläläisiä sekä yrityksiä, joista ammentamalla voidaan löytää aivan uudenlaisia polkuja maaseudun kehittämiseen. Valmistelurahalla on tarkoitus selvittää, miten Kuhmalahdesta kehittyy ”Kuumalahti”; millaisia ideoita paikallisilla toimijoilla on, millaisia digitaalisia ratkaisuja voitaisiin hyödyntää, onko paikallisen energiayhteisön kehittämisellä potentiaalia, millaisia yhteistyömahdollisuuksia paikallisilla yrityksillä on ja millaisia mahdollisuuksia erilaisilla tiloilla ja paikoilla voisi olla. Valmistelurahan avulla voidaan täsmentää Älykäs kylä -hankkeen teemat ja toimijat. Valmistelurahahankkeen toteuttamisesta vastaa Business Kangasala Oy ja yhteistyökumppanina toimii Kuhmalahden Yrittäjät ry. Kangasalan kaupunkistrategiassa on mainittu mahdollisuuksien maaseudun kehittäminen, maaseudun yrittämisen ja asumisen vahvistaminen. Kantri ry:n strategiassa Monien mahdollisuuksien seutu 2023–2027 sekä Elinvoimainen seutu että Yhteisöllinen seutu vastaavat valmistelurahan päämääränä olevan hankkeen tavoitteisiin.

-Julkinen tuki 5.000 euroa (valmisteluraha, kiinteä tukimäärä).

Mergera Partners Oy: Positiivista kasvua ekosysteemillä

Rakennusalan eri osa-alueisiin erikoistuneet yritykset ovat kiinnostuneet luomaan Pirkanmaalle korjausrakentamisen asiakaslähtöisen yritysryhmän (jäljempänä ekosysteemin), joka palvelee kiinteistön tai huoneiston omistavaa asiakasta koko arvoketjun osalta aina suunnitelmasta toteutukseen ja kohteen luvituksesta projektinjohtoon. Valmisteluhankkeessa selvitetään edellytyksiä muodostaa ekosysteemi ja sen mahdollisia toimintamalleja sekä kunkin yrityksen kehitystarpeita osana kokonaisuutta. Yritykset ovat PK- tai mikroyrityksiä, työllistävät kukin <5 henkilöä ja vuotuinen liikevaihto jää alle 3 miljoonan euron kullakin. Yritysten koko rajoittaa kasvua rahoitusmahdollisuuksien ja resurssien puutteen vuoksi, siksi uudenlainen, tuotannollinen ekosysteemimäinen toimintamalli voisi luoda kullekin yritykselle lisäasiakkuuksia ja -liikevaihtoa, parantaa toiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä, yritysten toimintavarmuutta ja digitalisaatiota, mahdollistaa yhdessä osallistumisen isompiin hankkeisiin, saada rahoitusta ja takuita sekä luoda uusia työpaikkoja toimialueelle. Yritysyhteisönä pystyttäisiin kehittämään uusia innovatiivisia ratkaisuja, parantamaan yhteisiä ja yrityskohtaisia liiketoimintaprosesseja, luomaan yhteinen laatu- ja asiakaspalvelustandardi sekä verkottumaan ja saamaan vertaistukea yhteisön muilta jäseniltä. Valmisteluhankkeen tavoitteena on aikaansaada yritysryhmähankkeen suunnitelma, johon ym. yritykset voivat sitoutua ja joka voitaisiin toteuttaa seuraavan 12 kuukauden aikana. Valmisteluhankkeessa selkeytetään yhteiset sekä yrityskohtaiset kehitystarpeet, jotka huomioidaan hankesuunnitelmassa ja jotka palvelevat yritysten omia että ekosysteemin kehitystavoitteita. Suunnitelma annetaan tarvittaessa rahoituksen myöntäjälle tiedoksi selvityshankkeen päätyttyä.

-Julkinen tuki 5.000 euroa (valmisteluraha, kiinteä tukimäärä).

Naappilan Suutari: Yritystuki

Naappilan Suutari on suutaripalveluja tarjoava yritys. Korjaan jalkineita, laukkuja, vöitä, nahkatakkien vetoketjuja, koiranhihnoja, kenkien vetoketjuja, veneiden suojakankaita ym. korjausta tarvitsevia asusteita ja tarvikkeita. Myyn myös jalkinetarvikkeiden ja nahkatavaroiden hoitotuotteita, pohjallisia sekä avaimenperiä. Haluan kannustaa ihmisiä ennemmin korjauttamaan kuin ostamaan uusia ja huonolaatuisia tuotteita. Ympäristöystävällisempää ja kestävämpää toimintaa.

-Julkinen tuki 7.500 euroa (kiinteä tukimäärä).

Tiina Lahtinen: Osteopaatti Tiina Lahtinen

Osteopaatti Tiina Lahtisen osteopatiapalvelut Kurussa. Asiakkaaksi voi tulla kaikenikäiset vauvasta vaariin. Tulosyynä osteopaattiseen hoitoon voi olla esimerkiksi alaselkäkipu, stressi, migreeni, krooninen kipu ja erilaiset toiminnalliset häiriöt, kuten vatsakipu tai refluksi.

-Julkinen tuki 2.500 euroa (kiinteä tukimäärä).

Carp M&M Oy: Carp M ja M Oy

Carp M & M yritys tuottaa matkailu- ja liikuntapalveluita, lähiluonto ja sen mahdollisuudet huomioiden. Lisäksi tarjoaa mahdollisuuksia maaseutu- ja luontomatkailuun. Carp M & M tarjoaa muun muassa kuntosalitoimintaa, ryhmäliikuntaa sekä erilaisia liikunnallisia elämyksiä luonnossa. Lisäksi se tarjoaa Bed & breakfast majoitustoimintaa. Toimitilan yhteydessä on lisäksi liikuntasali, saunatilat, luontosali ja ulkokenttä, joita voidaan myös tarvittaessa vuokrata muidenkin käyttöön.

-20% julkinen tuki 11.620,00 euroa.

Retki-iloa: Yrityksen nettisivujen sisällöntuotanto, nettisivujen ylläpito, sisällöntuotanto tuotteistukseen ja markkinoinnin edistäminen

Asiantuntija osaamisen hankkiminen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen: Hankkeen rahoituksella mahdollistettaisiin yrityksen nettisivujen rakenteen, näkyvyyden, toiminnallisuuksien ja sisältöjen kehittäminen sekä ylläpitoa. Sisällöntuotanto sekä nettisivuille että yrityksen tuotteistukseen ovat myös kehityskohteita, jotta yrityksellä olisi tulevaisuudessa mahdollisuus menestyä markkinassa ja kasvattaa liikevaihtoaan. Sosiaalisen median markkinointia ajatellen tarvitaan valmiita pohjia Instagramiin ja Facebook- feedeihin ja tarinoihin. Muuhun markkinointii tarvitaan Canva-sovelluksella laadittuja mainospohjia, joita yrittäjä voi itse muokata ja hyödyntää markkinoinnissaan monipuolisesti.

-Julkinen tuki 3.000 euroa (kiinteä tukimäärä).

Havune Oy: Havune 3.0

Verstaan laajennuksen rakennuslupakuvien teettäminen ja työkoneiden päivittämisen tukihakemus.

-Julkinen tuki 3.000 euroa (kiinteä tukimäärä).

Naistenlinna Oy: palveluliiketoiminnan kehittäminen

Hankkeen keskiössä on käytöstä poistettu broilerikasvattamo Kangasalla Raikun kylällä. Broilerien kasvatus päättyi hallissa lokakuussa 2022. Halli sijaitsee Peltolan tilan pihapiirissä Lahdentien varrella, Raikunjärven rannalla. Tyypillisesti tämän kaltaiset tilat muunnetaan varastotiloiksi erilaisille kulkuneuvoille, kun varsinainen toiminta päättyy. Naistenlinna Oy:n tapauksessa se ei kuitenkaan ole tarkoitus, vaan hankkeen avulla on tarkoitus selvittää, minkälaisin muutoksin vanha broilerikasvattamo olisi mahdollista ottaa täysimittaiseen käyttöön osana tilan tapahtumatuotantoa ja kuinka tapahtumatuotannosta voi tulla vakiintunut, ympärivuotinen osa Naistenlinna Oy:n liiketoimintaa.

-Julkinen tuki 3.000 euroa (kiinteä tukimäärä).

Etupolku Oy: Työsuhdepolkupyörien brändin, markkinoinnin ja myynnin kehittäminen

Etupolku Oy:n uniikki, digitaaliseen asiakaskokemukseen ja älykkääseen automaatioon pohjautuva työsuhdepyöräetupalvelu on kehitetty paitsi vastaamaan moderneihin vaatimuksiin loppuasiakaskokemuksesta mutta myös erityisen läheisessä yhteistyössä kaupallisten polkupyörätarjoajien kanssa, jotta nuoren toimialan prosessivirheiden negatiivinen vaikutus palvelukokonaisuuteen voidaan proaktiivisesti estää, jotta tarjoamaekosysteemi voi hyvin aina strategisista ja vaadittavista yhteistyökumppaneista loppuasiakkaaseen asti. Skaalaus- ja kansainvälistymisvalmiuksien selvittämiseksi tarvitaan kaupallisen suunnittelun ja tuotteistuksen kehittämisen hanke, jota syvennetään pre-study -markkinakartoituksella, jotta voidaan paikantaa sovelias toimintamalli kaupallisiin tavoitteisiin ja onnistuneeseen kansainvälistymisen ensiaskeliin pääsemiseksi.

-Julkinen tuki 3.000 euroa (kiinteä tukimäärä).

Martess Oy: Markkinatutkimus ja markkinoinnin tehostaminen

Martess Oy aikoo suorittaa markkinointitutkimuksen, jossa tavoitteena on tunnistaa kohderyhmä, joka kaipaa erityisesti mittatilausvalmistettuja jousia ja lankavastuksia. Tutkimuksessa pyritään selvittämään millaisilla yrityksillä on tarvetta näille ratkaisuille, sekä millaisia ominaisuuksia ja erityispiirteitä kyseiset yritykset arvostavat. Tavoitteena on muotoilla ja kehittää Martessin markkinointiviestiä siten, että se vetoaa paremmin yrityksiin, jotka ovat kiinnostuneita räätälöidyistä jousi- ja lankavastusratkaisuista. Samalla tutkimus auttaa tehostamaan Martessin liiketoimintaa, kun sille optimaalinen kohderyhmä löytyy. Martess pyrkiikin lisäämään liikevaihtoaan tutkimuksen avulla 15 %. Ydintarkoituksena on tehostaa markkinoinnin kehittämistä suoritettavalla markkinatutkimuksella.

-Julkinen tuki 3.000 euroa (kiinteä tukimäärä).

Rihab Eldsogi: SudaFin

”Tuomme kodin sinun kotiisi” Päiväntasaajalta Pohjantähden valoihin, kulttuurit ja elämäntavat vaihtelevat suuresti. Ulkomaalaisina koimme itsemme eristetyiksi ja kaukana kotoa. SudaFin syntyi koti-ikävästä, verkko-kauppa, joka yhdistää meidät kulttuurimme lämpöön ja tuttuuteen, vaikka olemme mailien päässä. Lisäksi rakennamme siltaa eri kulttuurien välille ja esittelemme itsemme suomalaiselle yhteisölle. SudaFinissa ymmärrämme perinteisten tuotteiden löytämisen haasteet, jotka heijastavat kulttuuria ja perintöä. Siksi haluamme tarjota laajan valikoiman aitoja ja korkealaatuisia tuotteita, jotka auttavat maahanmuuttajia pysymään yhteydessä juuriinsa. Sitoutumisellamme aitouteen, laatuun ja asiakastyytyväisyyteen haluamme olla täydellinen valinta kaikille, jotka haluavat pysyä yhteydessä omaan kulttuuriinsa ja perintöönsä. Lisäksi pyrimme esittelemään omaa kulttuuriamme suomalaiselle yhteisölle, mikä edistää maahanmuuttajien alueidenvälistä yhteistyötä

-Julkinen tuki 2.500 euroa (kiinteä tukimäärä).

13.9.2023

Pirkkalan-Lempäälän 4H-yhdistys ry. TaitoPuoti 2.0

TaitoPuoti 2.0 on Pirkkalan-Lempäälän 4H-yhdistyksen yleishyödyllinen yrittäjyyskasvatushanke, jossa luodaan tilaa ja tukea nuorten harjoitusyritystoiminnalle ja laitetaan ideat liikkeelle. Hankkeen tarkoituksena on tarjota Lempäälässä konkreettinen, oikea liiketila nuorten harjoitusyritysten käyttöön, valmentaa, kouluttaa ja tukea nuoria Pop up -yritysten perustamisessa ja pyörittämisessä sekä kehittää alueen yrityskasvatustyötä yhteistyössä.

-80% julkinen tuki 63.921,60 euroa.

Kangasalan Seudun 4H-yhdistys r.y.: Tallissa ja tienpäällä 2023-2025

Talissa ja tienpäällä 2023-2025 Toteutuksesta vastaa Kangasalan Seudun 4H-yhdistys. Hankkeen aikana yhteistyöhön kutsutaan mukaan Kangasalan kaupungin kouluja. Yhteistyötä haetaan myös valtakunnallisen Moottoripaja-toiminnan kanssa. Paikalliset kyläyhdistykset, yrittäjäyhdistykset ja muut toimijat huomioidaa toteutuksessa laajasti. Poliisi, pelastuslaitos ja muut mahdolliset viranomaistahot pyydetään mukaan vähintään isompiin tilaisuuksiin. Hankkeen kohderyhmä kangasalalaiset Sahalahdella ja Kuhmalahdella asuvat 12-20 -vuotiaat lapset ja nuoret ovat pääkohderyhmä. Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa tapaamisten muotoon ja sisältöihin. Hanke on onnistunut, jos hankeaikana toiminta saadaan vakiinnutettua niin, että sitoutuneita aikuisia löytyy hankkeen jälkeenkin kokoontumisia jatkamaan. Hankkeessa syntyy liikennekasvatusta edistävien koulutusten malli, jonka avulla vastaavia koulutuksia ja teemapäiviä voidaan järjestää hankkeen jälkeenkin eri toimijoiden kanssa. Hankkeen lopussa kirjataan ylös myös hankkeen myötävaikutuksella syntyneiden nuorten 4H-yritysten määrä ja nuorten uusien aiheeseen liittyvien työpaikkojen määrä.

-80% julkinen tuki 36.928,10 euroa.

Kurjen ekokyläyhdistys ry: Kestävän kehityksen keskus

Hankkeen tarkoituksena on luoda kestävän kehityksen keskus, jonka toiminnan ytimessä on vastuullisen elämäntavan ja monimuotoisuuden aktiivinen edistäminen. Keskus tulee yleiseen ja yhteiseen käyttöön. Yhdistys on vuokrannut Vesilahdesta, Sakoisten kylästä, Kurjen tila Oy:ltä ekokylässä sijaitsevan vanhan navettarakennuksen, jonka yhdistys kunnostaa esteettömäksi, monipuolisesti palvelevaksi tilaksi yhdistyksen ja ulkopuolisten toimintaan. Kestävän kehityksen keskuksessa voidaan järjestää kulttuuritapahtumia, koulutuksia, kursseja, liikuntaa, harrastuksia ja muita kestävään elämäntapaan liittyviä tilaisuuksia eri ikä- ja viiteryhmille. Yhdistyksen pyrkimyksenä on elävän ja monimuotoisen maaseutukulttuurin luominen, vaaliminen ja kehittäminen sekä yhdistyksen keskeisten arvojen – ekologisuuden, kestävän kehityksen, yhteisöllisyyden, kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden – tunnetuksi tekeminen ja tukeminen. Yhdistys kehittää ja vahvistaa erilaisten yksilöiden, ryhmien, toimijoiden sekä kaupungin ja maaseudun välistä yhteistyötä. Yhdistys on kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden aktiivinen toimija paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Sen toiminnan laajuutta ja vaikuttavuutta on tähän asti rajoittanut puutteelliset sisätilat. Yhdistyksen vuokraamasta navettarakennuksesta on mahdollista luoda riittävän hyvä tila, jonka avulla toimintaa voi kehittää ja voimme vastata myönteisesti yhteistyötahoilta jo nyt tuleviin pyyntöihin. Yhdistys on saanut navettarakennuksen muutostöihin rakennusluvan 14.3.2023 ja aloituskokous kunnan rakennusvalvonnan kanssa on pidetty 15.6.2023. Kunnostus on tarkoitus saada päätökseen kolmessa vuodessa hakemuksen jättämisestä. Rakennustyöt hoidetaan talkoilla ja palkallisella työllä.

-50 % julkinen tuki 73.211 euroa.

Vesilahden Yrittäjät ry: Vesilahden päivämatkailuun buustia

Vesilahden yrittäjien tavoitteena on lisätä vastuullista päivämatkailua Vesilahteen vuonna 2024 – 2025. Ajatus on lähtenyt Vesilahden yrittäjien yhteisideasta ja yrittäjien parissa tunnistetusta tarpeesta kehittää matkailua Vesilahdella. Vesilahdella on paljon tarinoita ja merkittävää historiaa, joka ulottuu pitkälle menneisyyteen. Vanhat tarinat ja historia halutaan hyödyntää alueen vastuullisessa matkailussa. Vastuullisuus matkailussa on ennen kaikkea:

• Helposti ja nopeasti tavoitettavia kohteita • Mahdollisuus käyttää julkista liikennettä • Jalan- ja polkupyörillä tapahtuvaa liikkumista kohteiden välillä • Palvelujen rakentamista nykyiseen liiketoimintaan ja olemassa olevaan infraan • Matalainvestointien suosimista • Vesilahden historiaa kunnioittavaa ja luontoa ylläpitävää matkailua • Aitoa elämyksiä tuottavaa matkailua • Matkailua, jonka taloudellinen hyöty jää paikallisille yrittäjille.

-Julkinen tuki 5.000 euroa (valmisteluraha, kiinteä tukimäärä).

Maa- ja Metsätyö Yli-Hankala Oy: Energiapuupoimurin investointi

Yritys investoi Risupeto-energiapuupoimurin, joka soveltuu taimikon varhaishoidosta ensiharvennukseen. Yritys on perustettu vuonna 2023 ja sen tavoitteena on investoinnilla kasvaa työllistäen ensimmäisessä vaiheessa yrittäjän lisäksi ainakin yhden ulkopuolisen henkilön joko palkattuna tai aliurakoitsijana.

-20 % julkinen tuki 11.980 euroa.

Jokiström Oy: Jalkapallo- ja liikuntahalli

Investoinnin tarkoituksena on tarjota jalkapallo- ja liikuntaharrastusmahdollisuuksia talvikaudella Kangasalla sekä ympäröivissä maaseutukunnissa. Jalkapallo- ja liikuntahalli lisää liikkumismahdollisuuksia lämpimissä ja mukavissa sisätiloissa myös talvella ja ilta-aikaan. Hanke parantaa seudun asukkaiden ja erityisesti lasten sekä nuorten palvelu- ja liikuntamahdollisuuksia.

-20% julkinen tuki 19.600 euroa.

Lempeet eläinlääkärit Oy: Eläinten hammashuollon kehittäminen eläinlääkäriasema Lempielleillä.

Eläinlääkäriasema Lempiellien eläinten hammashuollon kehittäminen. Hankkeessa toteutetaan nykyaikaisen eläinten hammashuollon vaatimat olosuhde- ja laiteinvestoinnit. 

-20 % julkinen tuki 6.600 euroa.

Dogdevelop Oy: Hunsvottilan Hulinat

Koirapuistotoiminnan kehittäminen ja kurssitilan käytön lisääminen: 1. Palveluiden kehittäminen uusille asiakasryhmille 2. Toiminnan suunnittelu kohtaamaan koirayhdistysten ja harrastusryhmien tarpeita Puistotoiminta kaipaisi uudenlaista ohjelmaa. Kehitämme konseptia palvelemaan koirayhdistyksiä ja kasvattajia sekä ideoimme uutta koulutustarjontaa. Hankkeen tarkoitus olisi suunnitella uusi konsepti, joka houkuttelisi koiraihmisiä viihtyisiin tiloihimme. 

-Julkinen tuki 3.000 euroa (kiinteä tukimäärä).


Jalkahoitola Metsän taika: Jalkahoitolan perustamishanke

Haetaan tukea terveydenhoidolliseen jalkahoitolan perustamiseen. Yhden nuoren naisen yritys joka haluaa tuoda jalkaterveyden tärkeyden julki ja tarjota jalkahoito palveluita terveyttä edistettävällä näkökulmalla. Rahaa haetaan yrityksen käynnistämiseen, markkinointiin, alkuhankintoihin. Yritys ei sijaitse keskusta alueella. Alueella ei ole toista samanlaista yritystä.

-Julkinen tuki 5.000 euroa (kiinteä tukimäärä).

Tmi Martti Marttila: Kehrontie 173, Tulevaisuuden katsaus

Kyseessä on perinteinen tila, jolla on ollut erilaisia maatalouteen liittyviä liitännäiselinkeinoja. Nyt on tullut aika tarkastella voisiko tilan toimia laajentaa vertikaalisesti tai horisontaalisesti arvoketjussa.

-Julkinen tuki 2.000 euroa (kiinteä tukimäärä).

Ai-Ai Productions Oy: Yrityksen IPR- ja lisenssointiosaamisen kehittäminen

Ai-Ai Productions haluaa olla edelläkävijä uudessa markkinasegmentissä media-alalla. Tarkoituksena on hyödyntää merkittäviä sisältöjä uuteen teknologiaan. Tukea haetaan kasvumahdollisuuksien havainnointiin Euroopan johtavassa lisenssikaupan messuilla. Sisällöntuotannolla on valtava potentiaali edistää maaseudun kehitystä sen sijaintiriippumattomuuden ansiosta. Jotta ala voisi täysin hyödyntää potentiaalinsa, on ymmärrettävä sen haasteet sekä mahdollisuudet. Näihin kuuluu teknologian nopea kehitys; vaikka se tuo mukanaan omat kompastuskivensä, se tarjoaa samanaikaisesti innovatiivisia työkaluja ja menetelmiä, jotka mullistavat toimintatapoja. Uudet teknologiat mahdollistavat luontoa vähemmän kuormittavat toimittavat työtavat sekä täysin uudenlaisia tuotantomallit. Maailmalla IPR- ja lisenssit ovat merkittävä tuotantomalli luovan alan yrityksille ja Ai-Ai Productions Oy haluaa olla mukana tässä kehityksessä.

-Julkinen tuki 3.000 euroa (kiinteä tukimäärä).