Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.


  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 14.3.2023. 

 

Kantrin siirtymäkauden rahoitus on kokonaan sidottu eikä uusia Leader-hakemuksia voi rahoittaa ennen uuden ohjelmakauden alkamista vuonna 2023.

Nuoriso-Leader -haku päättyy 28.2.2023.

 

Tilaa Kantri ry:n uutiskirje

 
 

Monien mahdollisuuksien seutu 2023-2027 

Kantri ry on lähettänyt uuden Monien mahdollisuuksien seutu -strategiansa Maa- ja metsätalousministeriön käsiteltäväksi 21.6.2022.

Suuret kiitokset kaikille teille kymmenille, jopa sadoille eri vaiheissa strategiatyöhömme osallistuneille.

 

Uudessa strategiassamme Monien mahdollisuuksien seutu on neljä painopistettä: Elinvoimainen seutu, Yhteisöllinen seutu, Vihreä seutu ja Lasten ja nuorten seutu. Näiden lisäksi läpileikkaavina teemoina on Kansainvälisyys, Älykkäät ratkaisut, Innovatiivisuus ja Ympäristövastuullisuus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Leader-strategiatyö oli kaksivaiheinen: työ aloitettiin jo vuonna 2019, ensimmäisen vaiheen hakemus jätettiin Maa- ja metsätalousministeriölle toukokuussa 2021 ja lopullinen toisen vaiheen hakemus kesäkuussa 2022. Tavoitteena on, että uusi kausi käynnistyy alkuvuonna 2023.

 

Uusi ohjelma laadittiin kuten edellisilläkin ohjelmakausilla laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa eri kunnissa ja eri sektoreilla. Paikallistoimijoilla on paras tieto oman alueen kehittämistarpeista, ja sieltä löytyi suuntaviivat paikallisen kehittämisen strategialle!

 

Uuden ohjelmakauden valmistelun vaiheet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021

Ensimmäinen strategiakysely avoinna. Ensimmäisen vaiheen strategian valmistelua Kantrin johtokunnan ja sidosryhmien kanssa. Toteutettiin SWOT-analyysi alueesta. Uuden strategian painopistealueet erottuivat jo aikaisessa vaiheessa - lasten ja nuorten sekä ympäristön tulevaisuus, seudun elinvoima, yhteisöllisyys ja hyvän asumisen ja elämisen puitteet.

 

Toukokuu 2021

Ensimmäisen vaiheen strategialuonnos Maa- ja metsätalousministeriöön.

 

Elo-syyskuu 2021 - Kiertue

Kiertue Kantrin alueen kunnissa tarjosi mahdollisuuden keskusteluille alueen tulevaisuudesta niin asukkaiden kuin yrittäjienkin näkökulmasta. Lähes kahdeksankymmenen keskustelun pohjalta kirjattiin keskeisimmiksi teemoiksi koetut asiat muistiin. Neljä selkeästi tärkeintä teemaa tulevien vuosien työssä nähtiin olevan Lapset ja nuoret, Ympäristö ja ilmasto, Yrittäjyys ja elinkeinot sekä hyvä arki. Näiden neljän teeman työstämistä jatketaan strategian toisen vaiheen valmistelutyössä.

 

Loppuvuosi 2021

Ministeriön palaute ensimmäisen vaiheen hakemuksesta ja ohjeistus toisen vaiheen strategian laatimiseen.

 

Maaliskuu 2022 - Strategiakyselyt

Kyselyiden avulla selvitettiin, millaisia asioita pidetään tärkeinä alueella ja mihin erityisesti toivotaan panostuksia lähitulevaisuudessa. Kyselyissä suuressa roolissa oli neljä keskeisimmiksi koettua teemaa; Lapset ja nuoret, Ympäristö ja ilmasto, Yrittäjyys ja elinkeinot sekä Hyvä arki.

Vastaukset toimivat pohjana huhtikuun teemaryhmäkeskusteluille ja niiden perusteella laaditaan konkreettiset suunnitelmat, joilla vastataan kyselyissä esiin nouseviin kehittämistarpeisiin.  Kiitos yli sadasta saamastamme kyselyvastauksesta ja osallistumisesta alueen kehittämiseen!

 

 

 

 

 

Huhtikuu 2022 - teemaryhmäkeskustelut

Kyselyiden tuloksia jalostettiin edelleen kohti käytännön toimenpiteitä, kun uuden strategian painopisteitä pohdittiin Teams-teemaryhmissä. Jokaiselle painopisteelle oli oma keskusteluryhmänsä seuraavasti: 

  • 11.4. Hyvä arki
  • 13.4. Yrittäjyys ja elinkeinot
  • 19.4. Ympäristö ja ilmasto 
  • 26.4. Lapset ja nuoret

Teemaryhmäkeskusteluihin olivat tervetulleita kaikki alueen kehittämisestä kiinnostuneet ja jokaisessa ryhmässä oli noin 10 osallistujaa ja vilkasta keskustelua.

 

 

 

 

Toukokuu 2022 - Miten jakaisit Kantrin rahat tulevalla kaudella? 

 

Kyselyn avulla selvitetään teemaryhmäkeskusteluiden kautta hioutuneiden neljän strategian painopistealueen osalta, mikä niistä koetaan kaikkein tärkeimmäksi ja miten tulevan kauden rahoitus jaetaan niiden kesken.

 

Uuden strategian nimeksi oli jalostunut vetovoimaista seutuamme ja sen tulevia vuosia kuvaamaan Monien mahdollisuuksien seutu ja strategian painopistealueiksi kevään teemojen mukaisesti Elinvoimainen seutu, Yhteisöllinen seutu, Vihreä seutu ja Lasten ja nuorten seutu.

 

 Kesäkuu 2022 - Strategiaan kaivataan viimeisiä kommentteja

 

Johtokunnalle esitelty Monien mahdollisuuksien seutu-strategialuonnos oli  kommentoitavana kotisivujen etusivulla keskiviikkoon 15.6. saakka. Tämän jälkeen ehdotettujen muutosten pohjalta se sai viimeisen silauksensa ja lähetettiin Maa- ja metsätalousministeriölle arvioitavaksi.