Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.


  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 14.3.2023. 

 

Kantrin siirtymäkauden rahoitus on kokonaan sidottu eikä uusia Leader-hakemuksia voi rahoittaa ennen uuden ohjelmakauden alkamista vuonna 2023.

Nuoriso-Leader -haku päättyy 28.2.2023.

 

Tilaa Kantri ry:n uutiskirje

 
 

 

 Kantri ry:n ohjelmakauden 2007—2013 loppuraportti ja arviointi on valmistunut

 

Leader-hankerahoitusta myöntävän toimintaryhmä Kantri ry:n loppuraportti ja arviointi ohjelmakaudesta 2007—2013 on nyt luettavissa. Julkaisuun koottiin yhteen koko kauden rahoituskehys ja hankejakauma, sekä selvitettiin Kantrin yhteistyökumppaneiden näkemyksiä kauden hankkeista ja Kantrin toiminnasta. Korkeakouluharjoittelija Sanni Pajarinen Tampereen yliopistosta haastatteli ELY-keskuksen ja Pirkanmaan Liiton edustajia ja selvitti, millainen yhteistyökumppani Kantri ry on. Myös kauden hanketoteuttajia kuultiin, kun osaa haastateltiin ja kaikille yli sadalle hanketoteuttajalle lähetettiin kyselylomake koskien hankkeiden onnistumista ja Kantrin toimintaa.

Ohjelmakaudella toteutui yhteensä 144 hanketta, ja niille myönnettiin julkista tukea yhteensä 3 065 035 euron mitalta. Eniten rahoitusta myönnettiin yhteisöllisille investointihankkeille, kuten esimerkiksi rakennushankkeille. Toiseksi eniten rahoitusta myönnettiin yritystuille, ja kolmanneksi eniten yhteisöllisille kehittämishankkeille. Kunnittain vertailtuna eniten hankerahoitusta myönnettiin Ylöjärvelle ja Vesilahdelle.

Hanketoteuttajille lähetettyyn kyselyyn vastasi 54 prosenttia kauden hanketoteuttajista. Kyselyn perusteella paljastui hyvin positiivisia tuloksia hankkeista: kaikkiaan jopa 94 prosenttia kyselyyn vastanneista hanketoteuttajista koki, että hankkeen tavoitteet onnistuivat hyvin tai erinomaisesti. Yhteensä 79 prosenttia vastaajista koki, että hanke tuotti alueensa asukkaille kestävää hyötyä jossain muodossa. Tämä kertoo siitä, että hankkeilla on aikaan saatu positiivisia vaikutuksia niiden kohdealueille. Hankkeiden hakuprosessiin liittyy omat haasteensa, mutta 86 prosenttia kyselyn vastaajista koki, että Kantrilta saatava apu hankehaun eri vaiheissa on jokseenkin tai täysin riittävää. Vastaajien mukaan Leader-rahoitus on myös ollut merkittävässä asemassa hankkeen toteutuksessa, ja suurin osa kyselyyn vastanneista voisikin lähteä hakemaan rahoitusta myös uudelleen.

ELY-keskuksessa ja Pirkanmaan Liitossa Kantria pidetään erittäin luotettavana ja järjestelmällisenä toimintaryhmänä. Erityisesti arvostettiin Kantrissa tehtävää tiukkaa linjanvetoa hankkeille: rima hankehakijoille on nostettu korkealle, ja rahoitettaville hankkeille asetetaan selkeät tavoitteet ja kriteerit. ELY-keskuksessa katsottiinkin, että 80 prosenttia Kantrin rahoittamista hankkeista oli kauden 2007—2013 aikana onnistuneita hankkeita. Kehittämisehdotuksiksi Kantrille annettiin tiedottamisen ja näkyvyyden parantaminen: voisiko Kantri tavoittaa vielä enemmän sellaisia tahoja, jotka eivät ole kuulleetkaan yhdistyksen toiminnasta?

Arviointia varten haluttiin kuulla myös Vuoden hankkeiksi valittujen hankkeiden toteuttajia ja selvittää, mitkä ovat ainekset hankkeen onnistumiselle. Haastatellut hanketoteuttajat painottivat eri tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja sitoutumista hankkeeseen. Yhteistyön ansiosta hankkeessa voidaan hyödyntää eri tahojen asiantuntemusta, minkä lisäksi sitoutuminen ja innostuminen hankkeen toteutukseen loppuun asti ovat mitä tärkeimpiä aineksia hankkeen onnistumiselle ja aktiiviselle käytölle hankeajan jälkeenkin. Hanketoteuttajat antoivat myös muita arvokkaita vinkkejä uusille hanketoteuttajille. Kyseiset vinkit on koottu yhteen hanketoteuttajien ohjenuoraksi, joka on luettavissa Kantri ry:n nettisivuilla www.kantriry.fi tai Kantrin toimistolla.

Kantri toivottaakin kaikki tervetulleeksi toimistolleen tai nettisivuilleen tutustumaan lähemmin kokonaiseen loppuraporttiin!