Seuraava Nuoriso-Leaderin hakujakso päättyy 29.2.2024

Onko teillä idea, jonka toteuttamiseen tarvitsette rahoitusta?

Nuoriso-Leader

Hae tukea tai raportoi

Nuoriso-Leader kannustaa suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorten omia projekteja tarjoamalla niihin rahoitusta!

Haku neljä kertaa vuodessa: helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun loppuun mennessä. 

Lataa tästä Nuoriso-Leaderin  esite ja säännöt.

Mikä on Nuoriso-Leader?

Nuoriso-Leader on nuorten omien projektien rahoitusväline. Nuoriso-Leader on Kantrin alueen kuntien rahoittamaa ja Kantrin hallinnoimaa toimintaa, jonka tavoitteena on

 • käynnistää uutta toimintaa nuorille ja/tai lapsille
 • saada nuoret mukaan alueen kehittämiseen ja projekteihin.

Nuoriso-Leader-rahoitus on tarkoitettu korkeintaan 25-vuotiaille nuorille. Tukea myönnetään projekteille, jossa nuorten ja/tai lasten rooli on aktiivinen.

Vaihtoehtoisesti projekti voi kohdistua pakolaisiin tai turvapaikanhakijoihin ilman ikärajaa

Mikä projektiksi?

Projekti voi olla esimerkiksi:

 • oman tapahtuman järjestäminen
 • osallistuminen tapahtumaan     
 • yhteisten harrastusvälineiden hankinta 
 • nuoren yrittäjän toimintaan liittyvä investointi (4h-yrittäjä)

tai jokin muu projekti, jonka nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat. Projektin tulee kuitenkin aina olla konkreettinen ja toteutettavissa sekä päihteetön. 

Toteuttaja on joko nuorten, lasten, pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden kanssa toimiva yhdistys tai muu yhteisö, tai joukko yksityishenkilöitä (nuoria). Projektilla pitää olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Projekti tulee toteuttaa tai sen hyötyjien tulee asua Kantrin toiminta-alueella Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. 

Mitä tarjolla?

Tuen suuruus on 100 – 1.000 euroa/projekti.

 • tuki on 80 % kokonaiskustannuksista.
 • omarahoitus voi olla myös ns. talkootyötä, jonka arvoksi lasketaan 10 €/h vähintään 15-vuotiaan suorittamana.  
 • projektin kesto on korkeintaan yksi vuosi.

Tuki tulee käyttää siihen projektiin, johon se on haettu. Tukea ei voi käyttää projektiin osallistuvien nuorten palkkakustannuksiin.

Kuka voi hakea?

Tukea voi hakea em. yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä, jossa on vähintään kolme korkeintaan 25-vuotiasta henkilöä.

Hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista. Ryhmällä tulee lisäksi olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen.

 • vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa.
 • vastuuaikuinen vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa.

Nuorisoyritykset (kuten 4H-yritys) voivat hakea tukea yrityksen perustamiseen tai sen kehittämiseen liittyviin investointeihin kuten laitteisiin. Nuori yrittäjä voi hakea tukea myös yksin tai kaksin. Yritys voi olla perustettu esimerkiksi kesätyötä varten. 

Hakemukselle on eduksi, jos sillä on suosittelija.

Uudet hakijat ovat ensisijaisia!

Miten tukea haetaan?

Nuoriso-Leader -rahoitusta haetaan sähköisellä hakemuksella Kantri ry:ltä. Hakemuksessa tulee olla kuvaus suunnitellusta projektista tai hankinnasta, projektin kustannusarvio sekä tiedot ryhmän jäsenistä.

Hakuaika on neljä kertaa vuodessa – helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun loppuun mennessä.

Kantri varaa täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemuksen. Päätöksen tekee Kantrin johtokunta. Huom! Kantrin johtokunnan linjauksen mukaisesti Nuoriso-Leaderia myönnetään jatkossa pääsääntöisesti uusille hakijoille.

Lisätietoja Kantrin toimistosta info(at)kantriry.fi

Miten raportoin?

Projektin toteutus raportoidaan ja maksua haetaan sähköisesti. Maksuhakemuksessa raportoidaan tuen käyttö. Maksuhakemuksen liitteet, kuten kopiot kuiteista, laskuista ja muista tositteista sekä pyydetyt kuvat projektista toimitetaan Kantrille sähköpostilla osoitteeseen info(at)kantriry.fi. Kysy, jos tarvitset neuvoja.

Vuoden 2023 rahoituksen saajat

1. hakujakso (2/2023): 

Ylöjärven Ilves P2014: Oma futisleiri (Ylöjärvi)

Sääksvanhemmat ry ja Sääksjärven koulun oppilaskunta: Villitfutarit (Lempäälä)

Sarkolan Ilo Ry: Liikunnan iloa kylän lapsille ja nuorille (Nokia)

Västilän Voima ry / Voiman kesäkioskiryhmä: Palveleva, hygieeninen ja koronaturvallinen kesäkioski (Orivesi)

”Tähti” Nuorisoseura ry ja Narvan soittokunta: Soittotilojen kunnostus (Vesilahti)

Kangasalan nuorisovaltuusto: Graffitiseinän maalaus (Kangasala)

Taistelijan Talo -Palveluyhdistys ry: Sirkustyöpajoja alakouluikäisille (Ylöjärvi)

2. hakujakso (5/2023): 

Teiskon teatteriryhmä/Kanta-Teiskon Nuorisoseura ry: Kesäteatteriesitys Kaulakorun arvoitus (Tampere)

Iloa kesästä: Maahanmuuttajat- ilo Suomen kesästä (Pirkkala)

Veera Ala-Jaskara/ Viljakkalan urheilijat ry: Lasten liikuntakerho (Ylöjärvi)

Laurin huolto ja putsaus (4H): Laiteinvestointi (Nokia)

Talkoopojat Tmi: Talkoopojat hoitaa! (Nokia)

TLMM-Leaders: Tampereen laillinen mopomiitti (Nokia)

Lempoisten kesäkahvila (4H): Lempoisten kesäkahvila (Lempäälä)

Pirkkalaistorin Minetti 4H: Investointi tuotevalikoiman laajentamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi (Nokia)

Harmaat Kivet (Nokian Partiotytöt-lippukunnan partioryhmä): Syysvaellus 2023 (Nokia)

3. hakujakso (8/2023): 

4. hakujakso (11/2023): 

Hyvärit (Ylöjärven 4H): Turvallisesti hevosten kanssa (Ylöjärvi)

Pihapojat 4Hy: Työvaatteiden hankinta (Lempäälä)

LeKi YU:n ohjaajat: Ohjaajatoiminnan kehittämistyöpaja-illanvietto (Lempäälä)

Metsätyypit: Luontokerho Neljä vuodenaikaa (Orivesi)

MLL Teisko-Aitolahden paikallisyhdistys ry: Harrasteworkshoppeja Teiskon nuorille (Tampere)

Talkoopojat Tmi: Talkoopojat kasvaa! (Nokia)

Nuoriso-Leader kaudella 2014-2022

Leader Kantri

Kantri ry | Keisarinviitta 22 huoneisto 8, 33960 PIRKKALA | info(at)kantriry.fi