Kuha-Suomen Kalaleader

Kuha-Suomen Kalaleader tähtää lähikalan ja -palveluiden kehittämiseen

Kuha-Suomen Kalaleader tähtää lähikalan ja -palveluiden kehittämiseen

Kantri muodostaa yhdessä seitsemän muun Leader-ryhmän (Pirkan Helmi, Joutsenten reitti, Aisapari, Pohjois-Satakunta, PoKo, Kuudestaan ja Linnaseutu) kanssa Kuha-Suomen Kalaleaderin eli kalatalouden paikallisen toimintaryhmän. Kuha-Suomen Kalaleader  rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämishankkeita tutun leader-toimintamallin mukaisesti. ”Järvestä lautaselle”-strategian keihäänkärjet ovat lähikalan, kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailun sekä vesiviljelyn toimintaedellytysten kehittämisessä.

Strategiaan ja Kalatalousryhmään voi tutustua osoitteessa www.kuha-suomi.fi

Kuha-Suomen kalatalousryhmän toiminta rahoitetaan Euroopan Meri-, Kalatalous- ja Vesiviljelyrahastosta (EMKVR) kaudella 2022–2027. Kuntien sitoutuminen on neuvoteltu Leader-ryhmien kuntarahoitusneuvotteluiden kautta. Koko ohjelmakauden rahoituspotti on noin 834 000 euroa ja toimintalinjoja on neljä kappaletta:

Toimintalinja 1: Lähiruokaa ja -palveluja kestävästi kuluttajille

Hankkeiden teemoja voivat olla esimerkiksi

 • kalastuslupien saannin edistäminen ja uusien lupa-alueiden muodostaminen vähemmän kalastetuille alueille
 • kaupallisen kalastuksen mitoittaminen kestävästi suhteessa kalakantoihin
 • suoramyynnin, keräilyn ja logistiikan kehittäminen ja tietotekniikan hyödyntäminen myynnin edistämisessä
 • kaupallisen kalastuksen ja lähikalatuotteiden imagon kohottaminen ja laadun parantaminen kotimaisen kalankasvatuksen edistäminen
 • tekniikan ja välineistön kehittäminen koko ketjussa

Toimintalinja 2: Monimuotoisuuden lisääminen, puhtaat kalavedet sekä ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen vaikutusten huomioiminen

Hankkeiden teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • kalastamisen monipuolistaminen ja kohdistaminen useisiin eri kalalajeihin
 • kestävään kalastukseen liittyvät selvitykset
 • varautuminen huonoihin talvikalastuskausiin esimerkiksi kalustoa uusimalla ja monipuolistamalla
 • vesiin jäävien pyydysten määrän vähentäminen ja haamupyydysten poisto
 • vanhan kaluston kierrätyksen tehostaminen / asianmukainen hävitys

Toimintalinja 3: Kalatalouden bisneksen kehittäminen

Hankkeiden teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • jatkojalostuksen lisääminen, korkean arvon tuotteiden kehittäminen, sivuvirtojen hyötykäyttö
 • oman ammattitaidon, pyyntimenetelmien ja uusien kalastustapojen kehittäminen turvallisuuden lisääminen, ergonomiasta huolehtiminen, työterveyshuolto ja vakuutukset
 • kalatalouselinkeinojen tuotteiden ja palveluiden vastaaminen eri asiakasryhmien tarpeisiin ja odotuksiin; markkina/markkinointiselvitykset ja toimenpiteiden tekeminen tuotteiden ja palveluiden näkyvyyden lisääminen eri foorumeilla
 • tietotekniikan ja sähköisten palveluiden hyödyntäminen

Toimintalinja 4: Uusia yrittäjiä kalatalouden aloille

Hankkeiden teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • mestari-kisälli -toimintatavan lanseeraus
 • yhteisyritysten ja osuuskuntien toiminnan käynnistäminen
 • verkostoitumisen edistäminen, hyvien toimintamallien kehittäminen
 • uusien, etenkin nuorten toimijoiden alalle saanti alan houkuttelevuutta lisäämällä: tiedottaminen kalatalousyrittäjyydestä opetussektorille