Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.


  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 14.3.2023. 

 

Kantrin siirtymäkauden rahoitus on kokonaan sidottu eikä uusia Leader-hakemuksia voi rahoittaa ennen uuden ohjelmakauden alkamista vuonna 2023.

Nuoriso-Leader -haku päättyy 28.2.2023.

 

Tilaa Kantri ry:n uutiskirje

 
 

Nuoret töihin - teemahanke

Kantrin Nuoret töihin -teemahanke täydentää kylien kehittä­mistyötä Tampereen seutukunnassa. Hanke helpottaa yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader-toimintalinjaa ja edistää Kantrin strategian toteuttamista. Hankkeen toimialuetta on Kantrin Leader-toiminta-alue eli Leader-rahoitukseen kuuluvat maaseutualueet (n. 103 500 asu­kasta). Hankkeen toteutusaika on 1.3.2017 – 31.12.2017.

Kohderyhmänä ovat kaikki kylissä toimivat yhteisöt, siis kyläyhdistysten lisäksi toimenpiteen toteuttajina voivat olla mm. urheilu-, martta- ja nuorisoseurat tai osakaskunnat. Hankkeen päätavoitteena on tukea yhdistyksiä työllistämään 20 nuorta.

Hankkeen tavoitteet ovat:

-        kylien toiminnallisuuden edistäminen, asioihin tarttuminen

-        kestävän kylätoiminnan edistäminen

-        osaamisen siirtäminen nuoremmille

-        lisätä yhdistysten tietämystä liittyen työtekijöiden ja erityisesti nuorten työntekijöiden palkkaamisesta

-        kylien yhteistyön ja verkottumisen vahvistaminen

-        yhdessä tekeminen, muilta avun ja tuen saaminen

-        kansainvälistymisen mahdollistaminen uudella tavalla

-        innovaatioiden tukeminen

-        toiminnan uudistaminen, mahdollisuus kokeilla: 
        -    päästä kokeilemaan jotakin uutta toimintaa
        -    päästä kokeilemaan kesätyöntekijän palkkaamista

Kantri pyrkii tavoitteisiin toteuttamalla oman teemahankkeen ja näin auttamaan alueensa yhdistyksiä. Kantri hakee rahoituksen, valitsee rahoitettavat toimenpiteet avoimen haun kautta, tekee sopimukset toteuttajien kanssa, asioi ELY:n kanssa, neuvoo toimijoita, kokoaa raportit ja maksatukset ja siirtää tuet toimenpiteiden toteuttajille. Hankkeiden toteuttajat saavat keskittyä varsinaiseen tekemiseen eli nuorten kanssa tehtävään työhön.

Hakuaika 15.3.- 18.4.2017 klo 16:15.

Hankkeen tuloksena maaseutualueiden nuorten työllistyminen on lisääntynyt, kylät toimivat entistä aktiivisemmin, niiden yhteistyö on lisääntynyt ja osaaminen on monipuolistunut. Yhdenvertaisuus on lisääntynyt toimijoiden kesken ja ne tarttuvat omiin mahdollisuuksiinsa rohkeasti ja osaavat hakea rahoitusta isompiinkin toimenpiteisiin eri rahastoista ja eri lähteistä.

Tukiprosentti on kaikille 80 % ja tukea maksetaan vain palkkauskuluihin mukaan lukien työterveys ja muut pakolliset kulut. Hankkeessa ei tehdä  vastikkeetonta työtä. Johtokunnan päätöksen perusteella yhdelle hakijalle annetaan tukea korkeintaan kolmen nuoren työllistämiseksi. Palkattavan nuoren ikä pitää olla 16 - 25 vuotta.

Kantrin johtokunta valitsee osallistujat huhtikuun kokouksessa.

Miten tukea haetaan?
Tukihakemus tehdään maaseutuviraston paperilomakkeella 3325A, ei sähköisesti.

Hakulomakkeen liitteeksi kaikkien hakijoiden tulee toimittaa:

  • ajantasainen yhdistysrekisteriote tai vastaava
  • yhdistyksen säännöt/ yhteisön säännöt
  • pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
  • selvitys taloudellisesta tilanteesta; tilinpäätösasiakirjat ja viimeisin tiliote
  • lomakkeet tavoitteista 3306Dind ja 3306Lind täytettyinä

Mihin hakemus lähetetään?

Yhteisön nimenkirjoittajien allekirjoittama hakemus liitteineen tuodaan Kantrin toimistoon tai lähetetään osoitteeseen:

Kantri ry
Hallilantie 24
33820 Tampere.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 18.4.2017 klo 16:15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuohje Huom. Korjaus 11.4.2017: liitteisiin lomake tavoitteista 3306Dind (ei 3306Aind)

Hakulomake

Pieninvestoinnit -teemahanke