Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.


  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 14.3.2023. 

 

Kantrin siirtymäkauden rahoitus on kokonaan sidottu eikä uusia Leader-hakemuksia voi rahoittaa ennen uuden ohjelmakauden alkamista vuonna 2023.

Nuoriso-Leader -haku päättyy 28.2.2023.

 

Tilaa Kantri ry:n uutiskirje

 
 

Kantrin julkaisuja

 

Kantrin ohjelmakauden 2007 - 13 loppuraportti

Leader-hankerahoitusta myöntävän toimintaryhmä Kantri ry:n loppuraportti ja arviointi ohjelmakaudesta 2007—2013 on nyt luettavissa. Julkaisuun koottiin yhteen koko kauden rahoituskehys ja hankejakauma, sekä selvitettiin Kantrin yhteistyökumppaneiden näkemyksiä kauden hankkeista ja Kantrin toiminnasta. Korkeakouluharjoittelija Sanni Pajarinen Tampereen yliopistosta haastatteli ELY-keskuksen ja Pirkanmaan Liiton edustajia ja selvitti, millainen yhteistyökumppani Kantri ry on.

Lataa raportti

 

Kantrin Ykkösmaaseudun kehittämissuunnitelman 2000 - 2006 loppuraportti

 Julkaisu on kaksiosainen, osa yksi (sivut 6 - 54) on Kantri ry:n Ykkösmaaseudun kehittämissuunnitelman 2000 - 2006 virallinen loppuraportti, joka vastaa rakenteeltaan ja jaottelultaan maa- ja metsätalousministeriön antamia ohjeita. Toinen osa sivusta 55 julkaisun loppuun on ohjelmakauden arviointia, joka on toteutettu sekä haastattelemalla sidosryhmien edustajia että kyselyn avulla.

Raportin kirjoittamisesta sekä arvioinnin tekemisestä päävastuun kantoi yhteiskuntatieteiden yo. Johanna Hokka. Kantri ry:n hankeaktivaattori Airi Paananen, joka oli koko ohjelmakauden ajan toimintaryhmän palveluksessa, toimi yhdistyksen puolelta tärkeimpänä yhteistyökumppanina ja vastasi mm. tilastoaineistosta.

Lataa raportti

 

Tanssia ja tahtipuikkoja

Kantri ry:n toiminta-alueen nuorilta selvitettiin kyselyn ja haastatteluiden avulla halukkuutta kehittää omaa lähiympäristöään sekä valmiutta ryhtyä omaehtoisiin hankkeisiin. Mukaan on otettu myös joidenkin kolmannen ja kuntasektorin toimijoiden mielipiteitä. Tiivistetysti voidaan sanoa, että nuorissa on ideoita ja innokkuutta toimintaan, mutta omaehtoisten hankkeiden syntyminen on äärimmäisen epätodennäköistä. Nuoret tarvitsevat mukaan aikuisen, joka kantaa vastuun toiminnasta ja jolta voi kysyä neuvoa. He ovat innokkaita toteuttamaan ja valmiita sitoutumaan mielekkäiksi kokemiinsa projekteihin, joskin melko lyhyellä tähtäimellä. Projektit saisivat kestää korkeintaan joitakin kuukausia, mutta niissä pitäisi olla jokin selkeä tulos.

Lataa selvitys

 

Uusin Kyläkapula - Pirkan Kylien ja Pirkanmaan leader-ryhmien lehti