Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.


  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 14.3.2023. 

 

Kantrin siirtymäkauden rahoitus on kokonaan sidottu eikä uusia Leader-hakemuksia voi rahoittaa ennen uuden ohjelmakauden alkamista vuonna 2023.

Nuoriso-Leader -haku päättyy 28.2.2023.

 

Tilaa Kantri ry:n uutiskirje

 
 

Kantrin johtokunnan puoltamat hankkeet 2022

 

Päivitetty 21.9.2022

 

15.2.2022, jatkokokous 21.2.2022

 

Tuovi Consulting: Digitaalinen paikasta riippumaton metsänhoitopalvelu

Hankkeessa luodaan markkinointistrategia etämetsänomistajille suunnatulle metsien tarkastuspalvelulle.

- julkinen tuki 12 550 euroa

 

Tmi Tanja Kurikka: Agilitykenttä

Nokialle rakennetaan täyspitkä agilitykenttä yrityksen Tmi Tanja Kurikka koulutuksia ja vuokrauksia varten.

- 20 % julkinen tuki 3 593,40 euroa

 

Narvan Kyläpanimo Oy: Uusi toimitila ja tuotantolaitteet

Uusien toimitilojen hankinta ja kunnostus, uusien laitteiden hankinta sekä kapasiteetin suurentaminen ja toiminnan laajentaminen matkailupalveluihin.

- 16,9 % julkinen tuki 80 000 euroa

 

IL-Met Oy: Tuotantoprosessin kehittäminen

Il-Met Oy kehittää jatkuvasti tuotantoprosessiaan vastaamaan nykyisen kilpailutilanteen vaatimuksia. Nyt yrityksen vanhentuva laserleikkauskone on tarkoitus päivittää moderniin kuitulaseriin. Täten saadaan lisättyä tuotannon kapasiteettia ja parannettua tuotteiden laatua, sekä lisättyä käsiteltävien materiaalien kirjoa. Samalla vähenee koneen käyttämä energian kulutus parhaimmillaan 30%:n nykyisestä.

- 13,33 % julkinen tuki 80 000 euroa

 

Terälahden Seutu ry: Kulttuurista ponnistavaa paikallisuutta Teiskossa

Menneinä vuosikymmeninä Teiskossa on järjestetty paljon erilaisia kulttuuritapahtumia ja kylien välistä ja sisäistä yhteisöllistä toimintaa. Tapahtumilla on ollut suuri merkitys Teiskon paikalliskulttuurin ja -identiteetin vahvistumisessa. Teiskossa on järjestetty esimerkiksi kylien välisiä kilpailuja, erilaisia teematapahtumia ja vuodenaikaisjuhlia kyläkunnittain. Monet tapahtumista ovat kuitenkin jääneet unholaan, ja samalla alueen yhteisöllisyys ja paikalliskulttuurin vaaliminen ja kehittyminen on heikentynyt. Teiskon kulttuuriympäristö on mielenkiintoinen, ja alueelta löytyy omalaatuisia paikkoja, joilla on erityisiä nimiä sekä perinteitä ja tarinoita. Alueen perinteet ja tarinat liittyvät esimerkiksi myllyihin, vesivoimalla toimineisiin sahoihin, uittolaisuuteen ja vesillä liikkumiseen. Teiskon mahdollisuuksia ja kulttuuriperintöä ja -ympäristöä ei ole osattu hyödyntää Tampereella parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeella pyritään monipuolistamaan kuvaa Teiskosta sen kulttuuriympäristön ja -perinnön vahvistamisen kautta. Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin Teiskon rouheaa paikalliskulttuuria valmistelemalla ja toteuttamalla uusia ja uudenlaisia kulttuuritapahtumia paikallisista lähtökohdista, elvyttämällä alueella aiemmin järjestettyjä kulttuuritapahtumia ja perinteitä sekä taltioimalla suullista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. Tavoitteena on myös tunnistaa paikallisidentiteettejä ja käydä keskustelua teiskolaisuudesta ja tamperelaisuudesta. Hankkeella edistetään sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä rikastuttamalla ja monipuolistamalla kulttuuriympäristöä sekä sidotaan asukkaita yhteisöllisyyteen paikallisidentiteetin vahvistamisen kautta. Hankkeen tavoitteena on myös madaltaa paikallisten toimijoiden kynnystä järjestää erilaisia, eri kohderyhmille suunnattuja pienempiä tapahtumia. Toimintaa heijastetaan ja kytketään myös kansainväliseen kontekstiin.

- 80 % julkinen tuki 59 000,95 euroa

 

Suuntima: Suuntima hyvinvointikeskus

Suuntima tarjoaa yhteisöllistä, kokonaisvaltaista yksilöä huomioivaa kehon ja mielen valmennusta. Yli 20 vuoden fysioterapiakokemus yhdistyy Personal Trainer-, ravitsemus- ja tunnetaitovalmennukseen edistäen yksilön omia vahvuuksia ja palautumista. Suuntima laajentaa toimintaansa yksilön hyvinvointivalmennuksesta ryhmävalmennuksiin ja hyvinvointitapahtumiin. Lempäälään rakentuvat uudet 100 neliön toimitilat ja mahdollistavat yhteisöllisemmän toimintamallin ja myös paikallisten käsityöläisten hyvinvointiin liittyvien tuotteiden jälleenmyynnin. Tavoitteena on myös löytää yhteistyökumppaneita saman katon alle sekä vuokrata ryhmätilaa, saunaa ja poreallasta yritysten käyttöön. Uusien toimitilojen myötä Suuntima tekee liikuntakokemuksista elämyksiä yhdistäen yhteisöllisen yhdessäolon hyvinvoinnin edistämiseen. Suuntima aikoo olla Lempäälässä entistä vahvemmin mukana pienentämässä liikkumattomuudesta koituvaa yli 16 miljoonan euron vuosittaista laskua.

- 20 % julkinen tuki 40 000 euroa

 

Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi: Kampuksen energiakorjaus

Oriveden Kampuksen päärakennuksen pihan puolella olevat B-siiven ulko-ovet ovat ikkunallisia puuovia. Ne ja niiden yhteydessä olevat ikkunat ovat yksilasisia. Ovia ei ole uusittu kymmenin vuosiin. Niiden kautta tapahtuu jatkuvasti huomattavaa lämpöhukkaa. Hankkeessa uusitaan ulko-ovet ja niiden yhteydessä olevat sivu- ja yläikkunat. Ovet uusitaan kunnioittaen 1950-luvulla rakennetun arkkitehti Bertil Strömmerin laatimaa julkisivua. Tästä syystä käytetään puurakennetta. Oviaukkoihin tehdään puusta kokonaan uudet ovet karmeineen. Yläikkunoihin tulee kiinteät lämpölasielementit. Ovien lasit turva- ja lämpölaseja. Uusiin oviin laitetaan sähkölukot ja ne liitetään Kampuksen ovien kulunvalvontajärjestelmään.

- 50 % julkinen tuki 12 400 euroa

 

Tampereen Lentokerho ry: Lentokoneen hankinta

Tampereen Lentokerho ry:n toiminta on laajentunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Lentokerho edistää yleisilmailun harrastusmahdollisuuksia Pirkanmaalla järjestämällä lentokoulutusta, palovalvontalentoja, etsintälentoja (SAR) ja muuta jäsentoimintaa. Kerhon jäsenmäärän kasvun ja toimintavolyymien nopean lisääntymisen myötä on syntynyt tarve lisätä kalustoa. Investoinnilla turvataan jatkossakin edellytykset lentoharrastuksen kehittämiselle sekä viranomaisyhteistyön sujuva totetutus Pirkanmaan alueella. Tavoitteena on hankkia yhdistykselle tarpeita vastaava lentokone.

- 35 % julkinen tuki 63 000 euroa

 

22.3.2022

 

Kantri ry: Green Economy Nordic

Hanke on kansainvälinen Leader-hanke tiedon, osaamisen ja kokemuksen vaihtoon metsään perustuvassa kehittämisessä, erityisesti metsätaloudessa ja luontomatkailussa. Erityisenä tavoitteena on kansainvälisten verkostojen rakentaminen ja tietotaidon vahvistaminen, ja uuden yhteistyön valmistelu. Hankkeessa osallistutaan opintomatkalle Ruotsiin ja järjestetään opintomatka Pirkanmaalla. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2022 - 31.12.2023. Kv-kumppanit: Aktiivinen Pohjois-Satakunta Leader (Suomi) Leader Linné Småland (Ruotsi) Leader Västra Småland (Ruotsi)

- 100 % julkinen tuki 12 000 euroa

 

4Seasons Telttasauna Oy: Telttasaunojen kehittäminen

Telttasaunojen, kiukaiden ja lauteiden kehittäminen ja uusien mallien luominen.

- julkinen tuki 10 000 euroa

 

Ekokumppanit Oy: Energiatehokas ja uusiutuva Teisko ( ETUTeisko)

Tampereen kaupungin päästöistä lähes 40 % aiheutuu rakennusten lämmityksestä. Energiatehokas ja uusiutuva Teisko –hankkeessa on tavoitteena vähentää öljylämmitysjärjestelmien määrää ja öljynkäyttöä sekä sähkölämmitteisten pientalojen ostosähkön tarvetta ja tehostaa yleensä energiankäyttöä Teiskon alueella Tampereella. Tampere on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2030 ja hankkeen toimenpiteet tukevat tavoitetta. Viime aikoina energian hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Energian hintojen nousu kasvattaa halukkuutta tehostaa energiankäyttöä ja siirtyä korvaaviin lämmitysmuotoihin. Hankkeessa lisätään huoltovarmuutta energian osalta ja hidastetaan energiaköyhyyttä. Energiatehokas ja uusiutuva Teisko -hankkeessa kehitetään monistettava toimintamalli, jossa Teiskon asukkaat omin voimin, energianeuvonnan tukemana ja yhteistyössä etenkin alueella toimivien yritysten kanssa tekevät työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja energiaomavaraisuuden lisäämiseksi. Samalla he vähentävät energiaköyhyyttä Teiskossa. Tarkoituksena on kerätä aktiivisten asukkaiden yhteisö, joka toiminnallaan ja esimerkillään innostaa muita mukaan energiatehokkuustoimiin. Teiskon alueella järjestetään kohdennettua energianeuvontaa alueen ominaispiirteet huomioiden yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Lisäksi perustetaan Ekoverkosto ja tuotetaan neuvontaa tukevaa viestintämateriaalia.

- 96,6 % julkinen tuki 29 000 euroa (sisältää kunnan suoran rahoituksen hankkeeseen)

 

Lempäälän Kehitys Oy: Lempäälän Hääkivi ja Koskireitti

Hankkeen tavoitteena on tuottaa Lempäälän Koskireitistä melontareittikartoitus ja käyttäjiä palveleva reittikuvaus sekä herättää uinuva Hääkiven alue matkailijoita palvelevaksi info- ja opastuspisteeksi. Hankkeen aikana kartoitetaan Lempäälän Koskireitti (pituus n. 10 km) ja tuotetaan reittikuvaus ja raportti reitin kehittämiskohteista, esim. rantautumispaikat ja laiturit sekä ohjeistusta reittikartan tekemiseen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä luonto- ja vesistömatkailuyritysten kanssa ja käynnistetään Hääkivelle pienimuotoinen opastuspiste. Lisäksi tuotetaan esittelysisältöä Hääkiven alueesta ja Koskireitistä eri viestintäkanaviin.

- 90 % julkinen tuki 9 000 euroa (sisältää kunnan suoran rahoituksen hankkeeseen)

 

Nokian kaupunki: Nokian maaseutuhelmet

Nokian maaseutuhelmet -hankkeen tavoitteena on etsiä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa kylien vahvuuksia ja erikoisuuksia, löytää paikalliset helmet, ja nostaa niitä laajempaan tietoisuuteen ja näkyviksi mm. kylien omassa sekä Nokian kaupungin matkailumarkkinoinnissa. Nokian maaseutu on jäänyt osittain keskustan kehittämisen varjoon. Hankkeella tuodaan esiin maaseudun vahvuuksia ja elinvoimatekijöitä, joita kartoitetaan yhdessä paikallisten kanssa. Hanke tähtää Nokian maaseutu- ja taajamakylien houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen ja tavoitteena on myös yhteistyön kehittäminen, sekä kylien kesken että myös kylien ja kaupungin viranhaltijoiden välillä. Hankkeessa kartoitetaan kylien palvelu- ja tapahtumatarjontaa, kehitetään sitä entistä elinvoimaisemmaksi uusia matkailu- ja palvelupaketteja tuotteistamalla ja tuodaan sitä näkyvästi esiin eri kanavien kautta. Hankkeella tavoitellaan yhteisöllisyyttä, kyläyhteisöjen aktivointia ja toimintatapana on yhteissuunnittelu osallistavia työmenetelmiä käyttäen. Hankkeen kautta kylille jaetaan tietoa omaehtoiseen kyläkehittämiseen, hankeosaamista, digitaitoja, tapahtumatuottamisen taitoja sekä markkinointi- ja tuotteistamisosaamista. Hankkeessa työstetään ja kokeillaan yhdessä kyläyhdistysten ja kaupungin kanssa toimivia palveluita ja käytäntöjä, jotka tukevat kylien kehittymistä ja säilymistä vireinä. Hanke tukee eri toimijoiden osallistamista, laajaa yhteistyötä, parempaa viestinvaihtoa ja tiedonkulkua sekä rohkeutta kokeiluihin.

- 100 % julkinen tuki 69 878,08 euroa (sisältää kunnan suoran rahoituksen hankkeeseen)

 

Teisko-Seura r.y.: Teiskon Tarinat

Hankkeen avulla on tarkoitus kerätä teiskolaisia tarinoita, kuvia, historiallisia tapahtumia, asiakirjoja ja muuta perinnetietoa. Osatavoitteena on kirjamuotoinen julkaisu. Aineistoa pyritään julkaisemaan topoteekkimuotoisena myöhempää kehitystyötä ja aineiston lisäkeruuta varten.

- 79,2 % julkinen tuki 29 500 euroa

 

3.5.2022

 

Ryminä Oy: Kuplafutis

Vuonna 2022 yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaa ja parantaa olemassa olevia puitteita. Päätavoite 2022-vuodelle on kuplafutis varusteiden hankkiminen ja uuden liiketoiminnan aloitus.

-20% julkinen tuki 3 400 euroa

 

Siuro-Seura r.y.: Knuutilan tapahtumaranta

Kotiseutuyhdistys Siuro-Seura ry on kunnostanut ja ylläpitänyt Knuutilan kartanoaluetta 1970-luvulta lähtien. Myös seuran toiminnan olennainen osa tapahtuu Knuutilassa. Lisäksi Knuutila tarjoaa kylän asukkaille ja myös muualtakin tuleville kokoontumis- ja juhlatiloja. Knuutilassa järjestetään myös paljon ulkoilmatilaisuuksia. Varsinkin tältä osin Knuutila on edelleen 'kesken'. Hankkessa on tarkoitus entisöidä villiintynyt kartanopuiston eteläosa ja pengertää sen reunasa olevaan rinteeseen ja rinteen alapuolelle paikka erilaisille yleisö- ja yksityistilaisuuksille. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa Knuutilan käyttöä.

-50 % julkinen tuki 6 775 euroa

 

Koto Spirits Oy: Kotoisa Lempäälä ja tislaamo

Yrityksen Koto Spirits Oy investointitukea haetaan tislaamalla alkoholia valmistavan yrityksen alku investointeihin kuten ohjelmistoihin, laitteistoon, kalustoon ja välineisiin. Tislaamon yhteyteen tulee myös anniskeluravintola, jossa järjestetään erilaisia tasting ja cocktail-tilaisuuksia. Perustettavan yritystoiminnan kasvaessa se tulee työllistämään alueen asukkaita. Nykyisellään Lempäälän aluella ei ole yhtään tislaamoa, joten yritystoiminta tulee monipuolistamaan alueen elinkeinoelämää. Tislaamolle suuntautuvat asiakasvierailut ja tuote-esittelyt voivat myös vilkastuttaa alueen muuta elinkeinotoimintaa kuten ravintolat, majoitus, liikenne ja vapaa-ajaa aktiviteetit. Yritys voi myös tehdä yhteistyötä alueen muiden alkoholia valmistavien yritysten kanssa kuten Narvan Kyläpanimo.

-20 % julkinen tuki 13 032 euroa

 

Vesilahden Ylämäen Metsästysseura r.y.: Vesilahden Ylämäen Ms:n monitoimitila

Pirkanmaalla Vesilahden kunnan Riuttonkulman kylässä sijaitsevan Ylämäen metsästysseuran omistuksessa olevan kiinteistön kehittäminen. Kyseessä on yleishyödyllinen investointihanke, jolla parannetaan kiinteistön palveltavuutta riistankäsittelyssä luoden elintarviketilan vaatimusten mukaiset tilat sekä mahdollistetaan eri toimijoille tilan ympärivuotinen käyttö. Hankkeella edesautetaan mm. kunnan matkailua mahdollistamalla paremmin metsästysseuran ulkomaalaisten ja kotimaisten vieraiden kanssa tehtävää yhteistyötä, esim. käyttämällä tilaa majoituspaikkana. Rakennettava tila toimii myös koulutuspaikkana. Hankkeella parannetaan myös toiminnan ekologisuutta sekä pienennetään ympäristöhaittoja. Vesilahden kunta / sivistystoimi on ilmaissut kiinnostuksensa käyttää tiloja lasten ja nuorten erilaisten aktiviteettien toteuttamiseen. Kiinteistölle rakennetaan talousrakennus, johon sijoitetaan elintarviketilaksi luokiteltu riistankäsittelytila, tarvittavat varastotilat, ympärivuotisen käytön mahdollistaa rakennuksessa oleva keittiö, wc,suihku sekä majoitustila. Kiinteistölle rakennetaan myös määräysten mukainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä

-44,8 % julkinen tuki 80 000 euroa

 

13.9.2022

 

Tanja Sipilä: EON Diamonds

Sandbox Innovations on syksyn 2022 aikana Kangasalalle perustettava yritys, joka keskittyy kehittämään laserteknologiaan liittyviä patentoitavia sovelluksia ja prosesseja teollisuuden käyttöön. Ensimmäinen tuote on ultraluksusmarkkinoille tähtäävä EON Diamonds-palvelu, joka suunnittelee ja valmistaa laserille timantin sisään tehtäviä kuvia ja taideteoksia. Yritys ei varsinaisesti myy timantteja vaan niiden sisään tuotettavia kuvia. Yritys työskentelee yhteistyössä tunnettujen taiteilijoiden ja suunnittelijoiden kanssa tuottaakseen esteettisesti korkealaatuisia kuvia asiakkaan toiveiden mukaan heidän omiin timantteihinsa. Vastaavaa teknologiaa ei ole olemassa eikä timantin sisälle ole aiemmin voitu tehdä muokkauksia.

-julkinen tuki 10 000 euroa

 

Hirsilän seudun kylät ry: Hirsilän koulun uudiskäytön suunnittelu

Hankkeen tavoitteena on selvittää Oriveden Hirsilän lakkautetun koulun tulevan käytön mahdollisuuksia: kiinteistön kuluja, mahdollisia toimijoita ja mahdollista toimintaa kiinteistössä, sekä sitä miten kiinteistö palvelisi jatkossa kylää, kylän asukkaita ja laajemmin Oriveden aluetta.

-80 % julkinen tuki 9 920 euroa

 

Peltikaista Oy: Kanttikone ja rainalinja

Tarjoamme mittatilaustuotteita pellistä Pirkanmaan alueella toimiville yrityksille. Esimerkiksi: räystäspeltejä, Iv-koneiden ja hormien pellityksiä Tällä hetkellä emme voi vastata suureen kysyntään konekantamme takia. Kapasiteetti on tällä hetkellä ainut myyntiä rajoittava tekijä. Hankkeen tarkoitus on investoida uusiin koneisiin, jotka mahdollistavat suurempien määrien valmistamisen pienemmillä yksikkökustannuksilla. Hankittava koneet ovat CNC-ohjattu kanttikone, jolla taitetaan pelti haluttuun muotoon ja rainoituslinja, joka leikkaa pellin haluttuun leveyteen ja pituuteen automaattisesti. Tällä hetkellä muotoon leikkaukset tehdään yksittäin manuaalisesti ja taivutusten kohdat merkitään jokainen yksitellen. Koneiden tuoman kapasiteetin avulla voimme työllistää Kangasalan alueelta vuosittain lisää 1-2henkilöä. Uusi tekniikka mahdollista rainoituksessa syntyvän hukkapellin hyötykäytön ja vähentää jätettä n. 70%. Tuotantotilojen maksimikapasiteetti nousee listametreissä mitattuna nykyisestä 3000 metristä yli 9000 metrin.

-20 % julkinen tuki 22 000 euroa 

 

Yht Ollila Liisa ja Anja ja Ilona ja Sirkku ja Brasken Irma: Lähimetsän aitaaminen hevosasiakkaita varten

Ollilan tilan tallin viereinen metsäalue aidataan, jotta asiakkailla on turvalliset puitteet harrastaa.

-20 % julkinen tuki 4 000 euroa

 

Kantri ry: Älykkäät kylät lentoon

Hankkeen tavoitteena on valmistella, aktivoida ja tukea Kantrin aluetta Älykkäät kylät - strategioiden luomisessa. Hanke vie eteenpäin Smart Villages Leader Network - hankkeen aloittamaa kylien kehittämistä Kantrin alueella.

-100 % julkinen tuki 10 262 euroa