Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.


  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 14.3.2023. 

 

Kantrin siirtymäkauden rahoitus on kokonaan sidottu eikä uusia Leader-hakemuksia voi rahoittaa ennen uuden ohjelmakauden alkamista vuonna 2023.

Nuoriso-Leader -haku päättyy 28.2.2023.

 

Tilaa Kantri ry:n uutiskirje

 
 

Kantrin johtokunnan puoltamat hankkeet 2020

 

6.2.2020

Hämeen Moottorikerho ry: Trial-hallihanke

Trian-hallihankkeen tarkoituksena on pystyttää talviharjoittelupaikka trial-lajia harjoittaville nuorille ja aikuisille.

- 50 % julkinen tuki 15 024 euroa

 

Jusuni Oy: Niemi-Kapeen Sammal-mökki

Niemi-Kapeen tilalla on tällä hetkellä 5 vuokrattavaa lomamökkiä. Näistä 3 toimii ympärivuotisessa vuokrauksessa. Tämän hankkeen tarkoituksena on muuttaa 1960-luvulla rakennettu vuokramökki ympärivuotiseen käyttöön. Tarkemmin, nykyinen lautarakenteinen pieni mökki jää uuden ympärivuotisen modernin hirsimökin apumökiksi. Uusi lomamökki tulee edustamaan modernia Suomessa suunniteltua hirsirakentamisen suuntausta, jossa ympäröivä luonto liittyy lähes saumattomasti sisätilaan suurten ikkunoiden kautta. Uudella mökillä tähdätään erityisesti täyttämään kesäsesongin ulkopuolisen ajan kysyntää. Näitä aikoja ovat kesäsesongin jälkeinen syksy ja alkukevät. Tällöin lomamökkejä käyttävät pääasiassa ulkomaiset matkailijat, joilla on mahdollisuus matkustaa sesongin ulkopuolella. Nämä matkaajat ovat vaateliaita ja arvostavat erityisesti linjakasta suomalaista muotoilua ja luontoa. Juuri näitä ominaisuuksia tullaan painottamaan uudessa Sammal-mökissä. Nimi Sammal solahtaa sujuvasti muiden luonto aiheisten mökkiemme joukkoon. Nimensä tämä projekti saa erityisesti suuresta koko mökin kattavasta viherkatosta, jonka toteutus tulee olemaan osa Jusuni Oy:n referenssejä viherkattorakentamisen osalta. Tämä lomamökki tullaan sisustamaan ja kalustamaan puhtailla ympäröivästä luonnosta inspiroituneilla ratkaisuilla. Niemi-Kapeen tilan jo yli 20-vuotinen kokemus vuokramökkitoiminnasta tulee näkymään ratkaisuiden kestävyydessä ja vuokrakäyttöön sopivuudessa vahvasti. Suomalainen puu on tämän projektin keskiössä ja olemmekin miettineet myös rakennuksen hiilijalanjälkeä sekä rakentamisen että käytön osalta. Käytetyt rakennusmateriaalit sitovat tehokkaasti hiilen rakennukseen. Lisäksi tulemme käyttämään mökissä kuivakäymälää säästääksemme vettä. Mökin energiaratkaisut ovat tehokkaat ja esimerkiksi rakennuksen lämpöhukkaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Rakennusprojektin aikana käytämme mahdollisuuksien mukaan paikallista työvoimaa ja yrityksiä.

- 20 % julkinen tuki 36 878 euroa

 

UNA clothing: Toimitilojen rakentaminen

Hankkeen tarkoitus saada yritykselle toimitilat, jotka olisivat riittävät tämän hetken toiminnalle sekä mahdollistaisivat yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen. Toimitilat tällä hetkellä ovat liian pienet autokatoksen yhteydessä varastossa (n.9 m2) ja tulevat toimitilat ovat n.45 m2. Isommat toimitilat mahdollistavat myöhemmin työntekijän palkkaamisen. Lisätila mahdollistaa myös työtä nopeuttavia koneita ja laitteita (ompelu sekä leikkauskone ja leikkauspöytä)

- 20 % julkinen tuki 6 309,52 euroa

 

17.3.2020

Ylöjärvi-Seura ry: Ylöjärven muisti

Ylöjärven muisti on digitaalinen kotiseutuarkisto, joka käsittää Ylöjärveä ja sen historiaa esitteleviä valokuvia, ääni- ja videomateriaalia ja niihin liittyviä tarinoita. Tällä hetkellä (25.1.2020) esillä on 4751 erilaista dokumenttia taustoituksineen sekä tekijänoikeuskrediitteineen. Ylöjärven muisti on nykyisellään selvästi laajin tämän tyyppinen, ns. topoteekki-alustaa hyödyntävä, yhtä kuntaa käsittelevä digitaalinen kotiseutuarkisto Suomessa. Se on osa eurooppalaista Community as Opportunity -hanketta, jota hallinnoidaan Itävallasta käsin. Ylöjärven muisti -hanke alkoi syksyllä 2018. Tavoitteena on paikallistuntemuksen lisääminen ja historiatiedon saavutettavuuden parantaminen. Ylöjärvi-Seura vastaa projektin ylläpidosta jatkossa. Hanke on monivuotinen. Sisältöön voi kuka tahansa kuntalainen vapaasti vaikuttaa. Sivustolle on ”kelvannut” mitä moninaisin muistelu: suullinen muistitieto (haastattelunauhat, muistelmat), valokuvat (kotialbumien valokuvat, negatiivit, lasinegatiivit), kotifilmit ja -videot (8mm, 16mm, vhs, beta, digivideo) paikallishistorialliset dokumentit (kartat, piirustukset, kalarahtikirjat, torpparin verokuitit), vanhat lehtileikkeet sekä esinekuvat (kuvauksineen niiden käytöstä). TOINEN VAIHE: 2020 - Ylöjärven muistin ensimmäinen vaihe päättyi joulukuussa 2019, jolloin sivusto julkistettiin. Vuosien 2020-21 aikana 1) laajennetaan ja syvennetään jo tehtyä työtä mm. aktivoimalla paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä. Koulujen kanssa alkaa yhteistyö ns. monialaopetukseen liittyvillä kursseilla, joilla täydennetään sivuston elokuva- ja videoklippien osuutta 2) luodaan vastaavien suomalaisten arkistojen välille toimiva verkosto 3) käytetään topoteekki-alustaa vertailevaan tutkimukseen kahden itävaltalaisen kaupungin kanssa 4) Ylöjärveen kuuluvat nykyään maaseutu- ja erämaapainotteiset Viljakkala ja Kuru. Edelliseen liittyvää kuva-aineistoa on jo mukana, Kurulla rakennettaneen oma arkistonsa, jonka Ylöjärvi-Seura saattaa alkuun.

- 65,2 % julkinen tuki 49 707,60 euroa

 

Karpin Käsittely Oy: Wesreria-tuuliseula

Rakennusjätteen lajittelussa syntyvän kiviaineksen puhdistaminen polttokelpoisesta jätefraktiosta tuulen ja painovoiman avulla.

- 20 % julkinen tuki 20 000 euroa

 

Västilän Voima ry: Voimantalon katon ja julkisivujen turvallisuus- ja kunnostussaneeraus

Hanke on jatkoa ja samalla päätösvaihe Västilän Voimantalon n. 10 vuotta kestäneelle perusteelliselle kunnostukselle. Kunnostuksen aiemmissa vaiheissa on parannettu kyläalueen ainoan kylätaloksi muodostuneen, riittävän suuren kokoontumis-, juhla- ja liikuntatilan energiatehokuutta, turvallisuutta, käytännöllisyyttä ja vetovoimaisuutta Tässä hankkeessa keskitytään erityisesti turvallisuuteen (lumien liukesteet jyrkällä katolla) sekä talon ulkorakenteiden kestämiseen ja ulkonäköön (osittainen ulkoseinien maalaus, roiskevedeltä ja lumilta suojaavat ovikatokset, ikkunoiden vuorilautojen saneeraukset ja maalaukset). Samalla piha-alueen ulkogrillikatoksen ulkoasu ja tyyli viimeistellään vastaamaan päärakennuksen (Voimantalo) tyyliä. Aiempien ja myös tämän hankkeen päätavoitteet ovat olleet pienen, muutoin taantuvan kyläalueen vilkastuttaminen ja siten elinvoimaisuuden parantaminen.

- 50 % julkinen tuki 9 346,37 euroa

 

Kurjen ekokyläyhdistys ry: Yhteisötaidot on vai yhteisötaidoton

Hankkeessa järjestetään Pirkanmaan maaseudulla toimiville yhteisöille 3 pv:n yhteisökehittämistapahtuma syksyllä 2020. Tapahtumalla vahvistetaan yhteisöjen yhteisöllistä osaamista. Sillä muun muassa edistetään yhteisöllistä toimintaa tukevien keskustelu-, päätöksenteko- ja toimintakäytäntöjen oppimista ja käyttöä. Sillä edistetään myös ymmärrystä siitä, että yhteisöhankkeet muodostuvat useista eri tasoista (yksilö / yhteisö / tarkoitus / rakenteet / käytännöt), jotka kaikki ovat tärkeitä hankkeiden onnistumiselle. Samoin edistetään ymmärrystä yhteisöhankkeiden eri kehitysvaiheista ominaispiirteineen sekä eri vaiheissa tarvittavista toimenpiteistä. Lisäksi yhteisöjä opastetaan tunnistamaan niiden nykytila sekä sen oleellisimmat haasteet ja kehitystä edistävät voimat. Hankkeessa käytetään työkaluna Eurooppalaisten ekokylien verkostossa (GEN Europe) kehitettyä yhteisöhankkeiden kehittämismenetelmää CLIPS:iä (Community Learning Incubator Program for Sustainability). Näin hyödynnetään muualla kehitettyä uutta yhteisöllistä osaamista Pirkanmaan maaseudun yhteisöjen kehittämisessä.

- 66,5 % julkinen tuki 6 082,75 euroa

 

Lastusten Kyläyhdistys ry: Lastusten kylän ja kyläsuunnitelman ja osayleiskaavan päivittäminen

Lastusissa on tällä hetkellä vuonna 2001 hyväksytty osayleiskaava. Osayleiskaavassa määritellyt rakennuspaikat on tällä hetkellä jo käytetty lähes kaikki. Kylän elinvoimaisuuden turvaamiseksi osayleiskaava tulisi päivittää. Lastusten kyläyhdistys ja Lempäälän kunta ovat solmineet #kylläkylille yhteistyösopimuksen, jonka yhtenä kohtana on kyläsuunnitelman ja osayleiskaavan päivittäminen. Yhteistyösopimuksen kyläsuunnitelman ja osayleiskaavan päivittämien kohdan tavoitteena on, että Lastusten kyläyhdistys tekee alueelle omaehtoisen maankäyttösuunnitelman, kyläsuunnitelman.

- 80 % julkinen tuki 28 952,32 euroa

 

Nokian Urheiluautoilijat ry: Nokian UA:n ratalaajennus

Nokian Urheiluautoilijat ry:n RC/JM-rataan tehdään soraosuuden laajennus, jotta radan pituus ja soraosuuden prosenttiosuus saadaan vastaamaan AKK:n (Autourheilun Kansallisen Keskusjärjestön) vaatimuksia ja että rataa saadaan kehitettyä nykyaikaisemmaksi ja vastaamaan arvokilpailuiden ratavaatimuksia. Radan takaosalla oleva pitkä asvalttikaarteen kohdalle on tarkoitus tehdä lenkki ja tiukempi mutka joka koostuu pääosin sorasta.

- 50 % julkinen tuki 31 920 euroa

 

Talviaisten seudun kyläyhdistys r.y.: Av-laitehankinta Talviaisten Talolle 

Hankkeen tavoitteena on rakentaa monipuoliset digitaaliset av-laittejärjestelmät Talviaisten kylätalolle joka mahdollistaa monipuoliset mahdollisuudet hyödyntää digitaalisuutta kyläalueella ja muilla ympäristöalueilla. Hankkeen toiminta-alue on Talviaisten kylä ja Oriveden kaupunki. Kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat kyläyhdistyksen toimijat sekä muut alueen järjestöt, kansalaiset ja sellaiset yritykset, jotka näkevät liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisessa viestinnässä. Digitaalisia laitejärjestelmiä haetaan kylän/alueen tilaisuuksien järjestämiseen, nuorten tilaisuuksien järjestämiseen, etäoppimispisteenä toimimiseen, kyläviestinnän kehittämiseen, kansalaisten henkilökohtaiseen sähköiseen asiointiin, kylien välisen verkostoitumiseen digitaalisuutta hyödyntäen, etäyrittäjien toimimisen kylätalolla johon on erikseen osoitettu tila. Lisäksi hankinta mahdollistaa uudella tavalla tilojen vuokraamisen ja hyödyntämisen ja näin saaduilla tuloilla voidaan kylän toimintaa kehittää edelleen. Kylätalolla on valokuituyhteys.

-50 % julkinen tuki  7 227,82 euroa

 

4.6.2020

Liikuntaparkki Oy: Harjoittelualue ulkotiloissa 250 m2

Ulkoharjoittelualueen rakentaminen. Toimenpiteen tavoitteena on tarjota toiminnallinen ulkoharjoittelualue sekä nuorten että aikuisten käyttöön aikaisesta keväästä pitkälle syksyyn. Alue tukee yrityksen toimintoja myös epidemia aikoina, kun pystytään tarjoamaan liikuntamahdollisuuksia myös riittävin etäisyyksin kanssaharjoitteleviin, sekä niille jotka eivät uskalla harrastaa liikuntaa sisätiloissa. Hankkeessa rakennetaan alue, jossa on alla asfaltti ja osittain päällä keinonurmi, sekä juoksusuora. Alueelle sijoitetaan merikontti välineiden säilytystä varten, sekä kiinteitä leuanveto-/ roikkumistankoja.

- 20 % julkinen tuki 2 535,72 euroa

 

Lahtinen Hannu: Mökki Vanamo

Tuomaalan tila sijaitsee Otteleella, Oriveden kaupungissa, Pitkäveden itärannalla. Kantatila on erotettu 1800 luvun alussa Otteleen talosta, jonka historia tunnetaan 1500 luvulta alkaen. Hakijan sukujuuret ulottuvat Otteleen talon kantasukuun. Nykyisellä Tuomaalan tilan omistajilla on Pitkäveden rantaa useampia kilometrejä ja kaavassa 6 rantarakennusoikeutta ja Oriveden rantaosayleiskaavassa tulossa 5 rantarakennuspaikkaa ja mahdollisuus saada vielä 2 rantarakennuspaikkaa lisää. Tuomaalan tilalla on peltoa noin 8,5 ha ja metsää noin 100 hehtaaria. Kaksi rantarakennusoikeutta on käytetty, joista toisella on 1995 valmistunut ympärivuotisen käytön mahdollistava suurehko mökki ja toisella 2013 valmistunut rantasauna-tupa yhdistelmä. Seuraavan 5-10 vuoden aikana suoritetaan sukupolvenvaihdos. Jotta tila pystyisi tulevaisuudessa elättämään asukkaansa, on päätetty aloittaa vuonna 2021 mökkivuokraus, kehittää pari vuotta sitten aloitettua luomukaurahiutaleiden valmistusta ja myyntiä tilalta ja välittäjäverkoston kautta sekä aloittaa systemaattisesti melontapalveluiden tarjoaminen. Päijälän kylälle on tehty kehittämisohjelma kylän yhdistysten yhteishankkeena "Elinvoimainen Päijälä 2015-2025", jossa toimin hankkeen vetäjänä. Tuon suunnitelman pohjalta on toteutettu tai toteutuksessa Leader-rahoituksen avustamana useita kehityshankkeita kylällä, mm "Turvallinen Päijälä", "Luontopolku"," Melontareitin kunnostaminen" ja starttaamassa on kylän palveluiden markkinointia edistävä hanke. Lisäksi eri yhdistyksillä on ollut ja meneillään omia hankkeita. Kylän kehittämisohjelmassa todettiin palveluiden kehittämistä jarruttavana tekijänä majoitustilojen puute kylän läheisyydessä. "Mökki Vanamo" hankkeella ja sen pohjana olevalla liiketoimintasuunnitelmalla pyritään osiltaan vastaamaan myös kylän kehittämishaasteisiin, mutta ensisijaisesti Tuomaalan tilan säilymiseen elinvoimaisena ja työpaikkana sen asukkaille ja myöhempinä vuosina myös kausityöntekijöille.

- 20 % julkinen tuki 35 831 euroa

 

Vakkalan Seudun Metsästysyhdistys ry: Metsästysseuran lahtivajan parannus

Seuran olemassa olevia tiloja laajennetaan n.48m2 ja vanha lahtivaja saneerataan. Valmistuessaan tilat käsittävät, teurastus tila, kylmiö sekä leikkaus ja pakkaamiseen tarkoitetun tilan. Lisäksi tilojen monikäyttöisyys muita sidosryhmiä ajatellen otetaan huomioon.

- 50 % julkinen tuki 19 500 euroa

 

Eräjärven Seudun Vanhemmat ry: Eräjärven monitoimikaukalo

Eräjärven koulun jääkiekkokaukalon muutos monitoimikaukaloksi. Eräjärven seudun vanhemmat ry on hankkimassa hiekkatekonurmimattoa Eräjärven koulun ja päiväkodin pihassa sijaitsevaan kaukaloon. Näemme hankkeen merkittävänä paikallisena lähiliikuntapaikkarakentamisena. Hanke tukee ja mahdollistaa tasa-arvoista, matalan kynnyksen harrastamista läpi kaikkien ikäryhmien. Hankkeen tavoitteena on jäädytettävän hiekkatekonurmimaton hankinta. Tekonurmi mahdollistaa lähiliikuntapaikan monipuolisemman käytön ja pidentää ulkoliikuntakautta. Lähiliikuntapaikan käyttäjiin kuuluvat Eräjärven koulun oppilaat, Eräjärven päiväkodin lapset, Eräjärven urheilijoiden harrastusryhmät, kylän muiden yhdistysten järjestämät ryhmät ja kylän asukkaat sekä vapaa-ajan asukkaat.

- 50 % julkinen tuki 7 936 euroa

 

Onkemäen koulun ystävät ry: Onkemäen koulu 2.0

Onkemäen koulun ystävät ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminta ankkuroituu Onkemäen vanhaan kyläkouluun Vesilahdessa. Yhdistys osti koulukiinteistön Vesilahden kunnalta 2016 toiveenaan turvata kyläkoulun toiminnan jatkuvuus kunnan lakkautettua Onkemäen ala-asteen 2015. Koulutoiminnan jatkamisen osoittauduttua mahdottomaksi yhdistyksen toiminta-ajatus tarkentui yhteisöllisyyden ja luontoarvojen edistämiseen, mikä ilmenee vanhalle kyläkoululle 2017 annetussa nimessä Vesilahden LuonnonHelma. Yhdistyksen toiminnan keskeinen tavoite on taata kiinteistön tilojen säilyminen avoimessa, yhteisessä käytössä. Tällä hetkellä ne toimivat lähiseudun asukkaiden kokoontumis-, harrastus- ja juhlatilana sekä tarjoavat toimintaympäristön luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntäville ja luonnon monimuotoisuutta edistäville tahoille. Kyseessä oleva investointihanke koostuu toisaalta kiinteistön perustoimintojen takaamisesta ja aiemmin syntyneiden vaurioiden korjaamisesta, toisaalta tilojen kehittämisestä viihtyisiksi, vähemmän koulumaisiksi ja erilaisten toimijoiden tarpeita vastaaviksi. Hanke toteutetaan 2020 - 2022 pitkälti talkootyönä. Hankkeesta hyötyvät ensisijaisesti Onkemäen, koko Vesilahden sekä lähiseudun asukkaat. Koska toiminnan teemat ovat yleisiä ja tärkeitä, toiminnalla on mahdollisuus laajeta maakunnallisiin ja valtakunnallisiin mittoihin. Yleishyödyllisenä, voittoa tuottamattomana yhdistyksenä toimintamme edellytys on saamamme taloudellinen tuki.

- 49 % julkinen tuki 5 998,44 euroa

 

10.9.2020

Kulttuuriyhdistys Perttulan Navetta: Perttulan navetan kunnostushanke 2019 – 2022

Perttulan navetan kunnostushanke 2019-2022. Teiskon Kämmenniemen vanhan kantatilan, Perttulan, vanhan graniittisen/puurakenteisen navetan ja pihapiirin kunnostaminen alueen kulttuuri-, musiikki-, urheilu- harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan elvyttämiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi Perttulan navetta ry:n toiminnan tarkoituksen mukaisesti. Samalla vaalitaan alueen vanhan kulttuurihistoriallisen rakennuskannan säilyttämistä alkuperäisen estetiikan mukaisesti, ja kestävän kehityksen mukaisesti vankkarakenteinen rakennus rakenteiden rakennusfysikaalisine toimintoineen säilyttäen.

- 50 % julkinen tuki 50 000 euroa

 

Ratsuniitty Oy: Toimitilojen laajennus

Toimitilojen laajentaminen koulutustiloilla.

- 20 % julkinen tuki 32 480 euroa

 

Fromtools Oy: Muottituotannon kehittäminen

Fromtools Oy tehostaa teollisuuden muottien ja työvälineiden valmistusta.

- 15,72 % julkinen tuki 49 989,60 euroa

 

Haikan Omakotiyhdistys ry: Haikka 2020

Haikan poluilla 2000-2020 Polut ovat ihmisten tai eläinten kulkiessa tallaantuneita vakiintuneita väyliä toisten luo omalla kylällä, niiden kulkemisessa rakentuu kylän tarinaa. Haikan poluilla 2000 – 2020-teoksen kymmenen tekstiä ja taiteilija Riitta Järvisen valokuvat kertovat harmittomasta naapuruudesta ja hulvattomasta yhteisöllisyydestä Pirkkalan Haikassa peilaten yleisöllisyyden muotoja kylän 80:n toimintavuoteen. Haluamme kertoa siitä mitä kaikkea kyläelämä voi olla ja merkitä, jotta yhä useampi rohkaistuisi toimimaan elinympäristössään. Tällä touhulla on monet merkitykset niin elinkeinoelämälle, kylien kestävälle kehitykselle, hyvinvoinnille, sosiaaliselle kestävyydelle, kulttuuri-identiteetin kehittymiselle, elinympäristön ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiselle ja kehittämiselle. Millaisia muotoja yhteisöllisyys saa kylässä aikana, jolloin potkukelkalla pääsee edelleen hyvänä talvena kouluun ja ekaluokkalaisen tavoittaa kännykällä. Tarina lähtee historiakatsauksesta ja kulkee polkujen verkostossa kylällä yhteisöllisesti merkittävissä paikoissa, joissa tapahtuu: Talkoissa, Teillä, Järvellä, Rannoilla, Saunalla, Lavalla, Kuusella. Lisäksi julkaisussa on teksti Rakennuskulttuurista ja kylän yhteisöllisyyden organisoinnista/omakotiyhdistyksen toiminnasta. Teksteissä kyläaktiivit puhuvat kukin omalla äänellään ja tai yhdessä kirjoittajaparinsa kanssa. Haikka perustettiin kun Valtion lentokonetehdas siirrettiin strategisesti suojaan ennen toista maailmansotaa. Valtio kaavoitti omakotialueen ja myi sen 180:lle taloudelle. Tehtaan mukana siirtyivät työntekijät Pirkkalaan. Kylän yhteisomistusmaiden: teiden, rantojen jne. muotoutuminen kylän tarpeisiin, niiden ylläpito, yhteisen edun valvonta ja kylätoiminta sai asukkaat perustamaan omakotiyhdistyksen. Haikasta on julkaistu historiikki vuosilta 1939 - 1999. Elämä kylällä jatkuu 2000-luvulla uudistuen ja vanhalle perustuen.

- 77,85 % julkinen tuki 10 548,67 euroa

 

Studio Pelisalmi Oy: Peilittömään kamerajärjestelmään siirtyminen

Laitteisto- ja kalustohankinta. Kuvauskaluston jatkuva kehitys tuo ja luo uusia mahdollisuuksia mutta myös investointeja. Uuden peilittömän kamerankaluston tulo mahdollistaa entistä monipuolisemman ja laadukkaammaan kuvaamisen niin still- kuin videokuvauksessa. Tämä tarkoittaa mittavaa investointia niin kamera- kuin objektiivikalustoon.

- 20 % julkinen tuki 2 456,93 euroa

 

Maatalousyhtymä Haikka Juha ja Haikka Niilo: Minilä

Loma-asunnon rakentaminen lyhytaikaiseen vuokraamiseen. Tavoitteena lisätä toimintaa ympärivuotiseksi ja lisätä palvelujen määrää.

- 20 %  julkinen tuki 32 430 euroa

 

Business Kangasala Oy: Hevosvoimainen Kangasala

Kangasala on tunnettu kesäpäivän kaupunki, jonne on keskittynyt suuri joukko hevosalan toimijoita ja yrittäjyyttä. Hevosten suuri määrä tuo kaupunkiin sekä mahdollisuuksia että haasteita. Hevosvoimainen Kangasala -hankkeen tavoitteena on löytää ne mahdollisuudet ja vahvuudet, joiden varaan voi kehittyä hevosmyönteinen ilmapiiri ja hevosista tunnetun kaupungin imago. Hankkeen avulla Kangasalle kehittyy hevosklusteri, joka tiivistää hevosalan toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyötä ja aktivoi alan toimijoita yhteiseen tulevaisuuden kehittämiseen.

- 100 % julkinen tuki 50 852 euroa (sisältää kunnan suoran rahoituksen hankkeeseen)

 

21.10.2020

Oriveden Sammutinhuolto Leppämäki Oy

Sammutinlaitteiden ja muun armatuurikaliuston huolto ja korjaus palvelut. Tarkoitus on uudelleen kierrättää tuotteita ettei jouduta aina ostamaan uusia. Hankkeen tarkoitus on myös työllistää vähintään yksi henkilö kokopäiväisesti. Koska yritys on toiminut kauan alalla niin hanketta on suunniteltu pitkään ja huolella. Hanke tulee edesauttamaan myös tulevaa sukupolvenvaihdosta perheen piirissä. Yritys myös järjestää turvallisuus ja paloalan koulutuksia johon uusi toimitila soveltuisi hyvin. Toimimme tällä hetkellä toimitiloissa jotka ovat vuokralla ja sijaitsevat eri pisteissä. Näin saisimme kaikki toiminnot yhden katon alle.

- 20 % julkinen tuki 35 000 euroa

 

Jaakko Ryhänen -salin tuki ry: Kulttuurikeskuksen hankeselvitys

Viime vuonna perustettu yhdistyksemme teki tarkoituksensa mukaisesti Lempäälän kunnalle ehdotuksen monimuotoista kulttuuritoimintaa mahdollistavan kulttuurikeskuksen toteuttamisesta Lempäälään. Voimakkaasti kasvavan kunnan alueella ei ole tällä hetkellä eikä suunnitteilla asianmukaiset toimintaolosuhteet omaavaa esiintymistilaa. Kulttuurikeskus voi toimivine esiintymistiloineen, paitsi täyttää paikkakunnalla vallitsevan tyhjiön, täydentää osaltaan monimuotoista kulttuuritarjontaa koko Pirkanmaan alueella. Hankeen keskeisenä tavoitteena on luoda kaikille laaja-alaisesta kulttuurista ja kulttuuritapahtumista kiinnostuneille esiintyjille, esityksille kuin niiden seuraajillekin mahdollisimman toimivat ja helposti saavutettavat puitteet. Mottomme on "Kulttuuri kuuluu kaikille". Hankeemme toteutuminen nojaa, paitsi yksityisten henkilöiden osallistumiseen, heidän sekä yritysten ja muiden yhteisöjen tukeen, tiiviiseen yhteistyöhön Lempäälän ja myös alueen muiden kuntien kanssa, samoin kuin elinkeinoelämän järjestöjen sekä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Olemme ilmoittautuneet mukaan myöskin Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihankkeen ohjelmanhakuun. Olemme tehneet yhteistyössä Lempäälän kunnan edustajien kanssa hankkeen esiselvityksen (esiselvitysraportti liitteenä). Olemme esittäneet kulttuurikeskuksen kohteeksi kunnan ydinkeskustassa sijaitsevaa entistä Piipon tehdaskiinteistöä (nykyistä Piippokeskusta). Esiselvityksen perusteella kunnanhallitus päätti todettuaan Piippokeskuksen ko. tarkoitukseen soveltuvimmaksi kohteeksi, suosittaa yhdistystämme laatimaan tarkennetun hankeselvityksen kohteen soveltuvuudesta, peruskorjauksen rahoitusmahdollisuuksista sekä toimintaedellytyksistä, ja tukea puoltamalla yhdistyksen hakemia avustuksia hankeselvityksen toteuttamiseksi sekä osallistua hankeselvityksen ohjausryhmän työskentelyyn. Hankeselvitys on edellytys tavoitteemme toteutumiselle, ja riittävän rahoituksen saaminen hankeselvityksen toteuttamiselle.

- 40,7 % julkinen tuki 10 000 euroa

 

Teiskon Puupalvelu Oy: Kantojyrsintäpalveluiden tehostaminen

Yhtiö tarjoaa puunkorjuu- ja kantojyrsintäpalveluita. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa tarvittavan kaluston hankinta vastaamaan palvelun kasvavaa kysyntää.

- 20 % julkinen tuki 6 690,32

 

9.12.2020

Maijala Joonas: Maaseudun nykyaikainen autokorjaamo

Nykyaikaisen, energiatehokkaan, ympäristöystävällisemmän sekä autohuoltopalveluiltaan kattavan huolto- ja korjaamohallin rakentaminen Vesilahteen. Hankkeen tavoitteena on sekä ylläpitää että myös lisätä autohuolto- ja korjauspalveluja maaseudulla tarjoten palveluja kaikille maaseudun asukkaille ja yrityksille. Tavoitteena on luoda asiakkaille palveluja mahdollisimman kattavasti yhdestä toimipisteestä läheltä asiakkaita.

- 20 % julkinen tuki 50 000 euroa

 

Pirkkalan Pursiseura ry: Turrin sataman infran jatkokehittäminen

Turrin venesataman infran kehittäminen. Parannetaan viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisäämällä pysäköintialueen valaistusta ja rakentamalla yhteiskäyttöön terassi satamassa vierailijoiden käyttöön. Lisäksi parannetaan ranta-aluetta uuden esteettömän rantalaiturin muodossa helpottamaan veneeseen nousua.

- 50 % julkinen tuki 24 950 euroa