Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.


  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään torstaina 8.12.2022. 

 

Kantrin siirtymäkauden rahoitus on kokonaan sidottu eikä uusia Leader-hakemuksia voi rahoittaa ennen uuden ohjelmakauden alkamista vuonna 2023.

Nuoriso-Leader -haku päättyy 30.11.2022.

 

Tilaa Kantri ry:n uutiskirje

 
 

Kantrin johtokunnan puoltamat hankkeet 2019

 

11.2.2019

MR Merkkaus Oy: Aloittavan yrityksen investointi

 

Aloittavan työllistävän yrityksen investointituki koneisiin ja laitteisiin.

-       20 % julkinen tuki 5 929,20 euroa

 

Moisionlammen suojeluyhdistys ry: Moisionjoen ja Moisionlammen kunnostus, vaihe 1., Moisionlammen kunnostus

 

Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa ympäristön, Moisionjoen ja Moisionlammen tilaa. Käytännön tavoitteena on toteuttaa Moisionjoen ja Moisionlammen kunnostussuunnitelman ensimmäinen vaihe eli Moisionlammen kunnostus ja lisäksi melontareitin avaaminen alapuoliseen vesistöön. Hankkeessa palautetaan Moisionlammen vesialuetta, tehdään rantautumispaikka ja pienehköjä vesistön käyttöä helpottavia toimia.

-          50 % julkinen tuki 40 000 euroa

  

Vesa Kuivanen: Lisämajoituksen hankinta ja remontointi

 

Huvilan osto ja kunnostus Lisämajoitus mm.häävieraille, voidaan käyttää yhtenä välietappina luonto jutuissa, erillisenä majoitustilana esim. uutenavuotena Venäläisille. Asiakkailta saa monesti hyviä vinkkejä, mutta olen varma että Einon pirtin lisänä se tuo reilusti lisäarvoa ja yöpyjiä Orivedelle. Huvila on kuitenkin niin lähellä Einon pirttiä ettei autoa tarvitse käyttää sinne siirtyessä.

-          10 % julkinen tuki 10 900 euroa

 

Puusta Puuhun Oy: Puusta Puuhun Oy:n toiminnan kunnollinen käynnistäminen

 

Toimintaansa aloittava yritys tekee verkkokursseja metsänomistajille. Hankkeessa tehdään yritykselle markkinointisuunnitelma, ennakkokoemarkkinointia, tuotekehityshankkeista viedään yksi tuotantopilottiin asti ja koemarkkinointiin. Yrittäjille hankitaan yritystoiminnan sparrausta ja tukea ensimmäisen kokonaisen tilikauden ajaksi.

-          julkinen tuki 20 000 euroa

 

Pauli Vihtiälä: Metsäperävaunu ja kuormaaja

 

Harjoitan maatalouden sivuelinkeinona puun ja risun ajotyötä. Asiakkaina MHY Roine, Kangasalan Kaupunki sekä useat metsä-alan yrittäjät ja yritykset. Tarkoituksenani on hankkia uusi urakointiin soveltuva maataloustraktoriin kytkettävä metsäperävaunu hydraulikuormaajalla. Uusi perävaunu/kuormaaja tulisi olemaan ominaisuuksiltaan ja varusteiltaan työturvallisempi ja tehokkaampi kuin vanha yhdistelmä. Uuden koneen hankinta varmistaisi ja vahvistaisi yritystoimintaani ja työllisyyttäni tulevaisuudessa, antaisi paremmat mahdollisuudet vastata kasvavaan kysyntään ja tuo uudemman tekniikan mukaan työtehäviin.

-          20 % julkinen tuki 6 572,58 euroa

 

Rasti-Nokia ry: Leiri- ja huoltokeskus

 

Rasti-Nokia ry laajentaa nykyistä seuramajaa monitoimihallilla, jota käytetään nuorten leiritoimintaan, seuran huolto- ja varastotilana, seuran omien jäsenten ja heidän perheidensä sekä kaikkien nokialaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen vuokrattavana kokoontumistilana. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ohjattua liikuntaharrastusta sekä Nokian lähiympäristön, metsien ja ulkoilualueiden virkistyskäytttöä.

- 48,7 % julkinen tuki 50 001,26 euroa

 

13.3.2019

Kantri ry: Smart Villages Leader Network

 

Hanke on kansainvälinen Leader-hanke tiedon, osaamisen ja kokemuksen vaihtoon. Erityisenä tavoitteena Kantrin alueella toimivien Älykkäät kylät-aihepiiriin liittyvien verkostojen rakentaminen ja vahvistaminen kotimaassa, kansainvälisten verkostojen rakentaminen ja tietotaidon vahvistaminen sekä parhaiden käytäntöjen välittäminen molempiin suuntiin. Hankkeen toteuttaa Kantri. KV-kumppanit ovat: PPP biedr¿ba "Zied zeme" (LAG, Latvia) Pirkan Helmi ry (LAG) biedr¿ba "Pierigas partneriba" (LAG, Latvia) Forth Valley & Lomond (LAG, Skotlanti) Attica Islands Network (FLAG, Kreikka) PPP biedr¿ba "Sernikon" (LAG, Latvia).

- 100 % julkinen tuki 30 625,00 euroa

 

14.5.2019

Janne Siuvo: Maatilamatkailu Laurilan vuokrasauna

 

Rakentaa maatilamatkailuun hankitulle Laurilan tilalle vuokraus käyttöön sauna.

-          20 % julkinen tuki 15 500,00 euroa

 

Päijälän Seudun Metsästysseura ry: Monitoimi Kalevala
(alueiden välinen hanke yhdessä Leader Vesuri-ryhmän kanssa)

 

Keski-Suomen maakunnassa Kuhmoisten kunnan Päijälän kylässä sijaitsevan Oriveden kunnan alueeseen kuuluvan Kalevala nimisen kiinteistön (562-464-1-86) kehittäminen. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 0,98 hehtaaria. Kohteen käyntiosoite on Sappeentie 867 17930 PÄIJÄLÄ. Kohteen koordinaatit ovat P 6829759, I 24547721. Kyseessä on yleishyödyllinen investointihanke, jolla parannetaan Päijälän Seudun Metsästysseura ry:n omistaman Kalevala kiinteistön ympärivuotista käytettävyyttä sekä hyöty- ja virkistyskäyttöarvoa. Hankkeella luodaan edellytyksiä kylän alueelle vaikuttaville harrastus- ja matkailumahdollisuuksille, rakennetaan varastointitiloja eri yhdistysten tarpeisiin sekä luodaan elintarviketilan vaatimusten mukaiset edellytykset alueen metsästysseurojen riistankäsittelylle ja -jalostukselle sekä suurriistan virka-apu (SRVA)-toiminnalle. Kiinteistölle rakennetaan talousrakennus, johon on mahdollista sijoittaa elintarviketilaksi luokiteltava ajanmukainen riistankäsittelytila, tarvittavat varastotilat, kiinteistön ympärivuotisen käytön mahdollistavat pesu- ja sosiaalitilat sekä pieni apukeittiö ja virkistys- sekä harrastustoimintaa tukevia tiloja. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020. Hanke kohdistuu maaseudun palveluiden ja kylien kehittämiseen (toimenpide 7, hankkeen alatoimenpide 7.4 maaseudun palvelut). Hankkeen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

-          50 % julkinen tuki 50 000 euroa yhteensä

 

Maatalousyhtymä Laurila: Parempaa halvemmalla

 

Parannetaan energiataloutta ja parannetaan mökkien sisustuksen tasoa ja asiakkaiden viihtyvyyttä.

-          20 % julkinen tuki 13 123,18 euroa

 

Tampereen kaupunki: Toimintaa, kohtaamisia ja palveluita Tampereen maaseutualueelle

 

Tampereen kaupungin maaseutualueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa on tunnistettu alueen kehittämistarpeita. Hankkeen valmistelun lähtökohtina ovat näiden tarpeiden lisäksi alueen asukkaiden ja toimijoiden aktiivisuus ja osallisuus sekä alueen yhteistyö ja sen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on kehittää Tampereen maaseutualueelle uusia ja uudenlaisia palveluita, toimintoja ja kohtaamisia, tehostaa tilojen kestävämpää käyttöä, suunnitella ja toteuttaa alueen nuorten kanssa parempia toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia, kehittää uusia yhteistyötapoja alueen sisällä eri toimijoiden kanssa sekä luoda uusi yhteistyö- ja toimintatapa maaseutualueen, alueen hyvinvointikeskuksen ja kaupungin kanssa. Tavoitteiden toteuttamiseksi palkataan osa-aikainen Tampereen maaseutualueen yhteisökoordinaattori, jonka tukena on koko koillisen Tampereen hyvinvointikeskuksen, Koilliskeskuksen, aluekoordinaattori ja hankkeen projektiryhmänä toimiva maaseutualueen lähitorityöryhmä. Toimintaa, kohtaamisia ja palveluita Tampereen maaseutualueelle -hanke toteutuessaan käynnistää kaupunginhallituksen linjaaman lähitori-kyläkeskustoiminnan Tampereen maaseutualueella sekä toteuttaa Tampereen maaseutuohjelman 2016- 2020 loppukauden tavoitteita.

-          80 % julkinen tuki 39 288,96 euroa

 

3DStep Oy: 3D-tulostuksen tuotantokapasiteetin kehitys

 

3D-tulostuksen tuotantokapasiteetin kehitys.

-          20 % julkinen tuki 10 088 euroa

 

Raudanmaan Kyläyhdistys ry: Raudanmaan Monipalvelukeskuksen suunnitteluhanke – uusia ratkaisuja, innovaatioita ja kokeilukulttuurin kehittämistä

 

Raudanmaalla Kangasalla halutaan selvittää millaiset mahdollisuudet olisi kehittää alueen palveluita, ja rakentaa tätä varten monipalvelukeskus.

- 80 % julkinen tuki 14 650 euroa

 

6.6.2019

Nurmin Majakka ry: Terve Kylä!

 

Terve kylä! -hankkeessa kehitetään Nurmin alueella sijaitsevan elinkaarikampuksen (vanhusten tehostetunpalvelun yksikkö, päiväkoti, koulu, asuntoja ja n. 80 työpaikkaa) kaikille avointa toimintaa kaiken ikäisten terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi. Hankkeessa mahdollistetaan ja tehdään helpoksi kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia valintoja. Hankkeessa edistetään National Geographicin Blue Zones -tutkimuksia mukaillen onnellisena ja terveenä elämistä maaseutumaisen ympäristön, yhteisöllisen toiminnan, luonossa liikkumisen, liikuntamahdollisuuksien ja terveellisen ravitsemuksen kautta. Kehittämis- ja investointihankkeessa kunnostetaan ja varustetaan alueen yhteiseen käyttöön suunniteltuja liikuntapaikkoja ja tiloja lähialueen asukkaiden ja toimijoiden aloitteiden mukaisesti. Edellä mainitut toimintatahot ovat vuokralla alueella. Alueen omistaa Suomen Adventtikirkko, joka on mukana hankkeen toteuttamisessa sekä taloudellisesti että hallinnollisesti.

-          50 % julkinen tuki 9 390 euroa

 

12.9.2019

Puheterapia Soili Leppänen: Toimistorakennuksen rakennuttaminen

Hankkeena on toimistorakennuksen rakennuttaminen. Hanke mahdollistaa puheterapiapalvelujen tarjoamisen kodinomaisissa tiloissa vaikeavammaisille lapsille ja heidän perheilleen sekä maalaisympäristön hyödyntämisen luonnollisena oppimisympäristönä. Hanke mahdollistaa vertaistuki- ja ohjausryhmien järjestämisen juuri autismidiagnoosin saaneille perheille. Tälle on tilausta, mutta ei tällä hetkellä palveluntarjoajaa. Toimintaa on visioitu jo yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. Lisäksi hanke mahdollistaa oman alan tuntityöntekijän (1-2) ja perheen nuoren (toimiston siivous) työllistämisen.

- 19,68 % julkinen tuki 24 993,60 euroa

 

Kangasalan Pikkuteatteriyhdistys ry: Pikkuteatterin harjoitustilat

Kangasalan pikkuteatteri järjestää teatteritoimintaa lapsille ja nuorille, säännöllisiä harjoituksia usealle ryhmälle sekä näiden kautta yleisöesityksiä. Tavoitteena on tarjota yleisölle elämyksiä ja nuorille onnistumisen kokemuksia ja tavoitteellista, pitkäjänteistä kasvua luovan ilmaisun kautta. Teatteri toimii pääasiassa talkoovoimin millä on myös yhteisöllisyyttä lujittava vaikutus. Tässä hankkeessa Pikkuteatteri remontoi itselleen teollisuushalliin harjoitustilat, jotka sopivat myös näytelmien esittämiseen yleisölle. Tilat suunnitellaan joustaviksi ja monikäyttöisiksi erilaiseen kulttuuritoimintaan varsinaisen teatteritoiminnan lisäksi (tanssi, musiikki, liikunta yms). Tavoitteena on siis toteuttaa erityisesti Kangasalan nuorille kohdistettu kulttuurin "olohuone".

- 50 % julkinen tuki 27 921 euroa

 

Västilän Voima ry: Voimantalon vesi- ja valaistus

Hanke sisältää Voimantalon vanhentuneen sähkösuunnitelman päivittämisen ja laajentamisen erityisesti pihavalaistuksen lisäämisen osalta. Sähkösuunnitelmaan otetaan myös optiosuunnitelma mahdollisen myöhemmin hankittavan varavoimalaitoksen asentamisesta. Hanke sisältää myös uuden porakaivon poraamisen pumppuvarusteineen sekä vesijohto- ja sähköasennustöineen. Lisäksi hanke sisältää Voimantalon pysäköintialueen laajentamisen (maansiirtotyötä ja sora-aineksen ajoa) sekä samassa yhteydessä piha- ja pysäköintialueen valaistuksen lisäämisen siten, että piha- ja pysäköintivalaistus kattaa myös sisäänajoliittymän valaistuksen.

- 50 % julkinen tuki 11 858 euroa

 

Kuohenmaan Kyläyhdistys ry: Kuohenmaan kylätalon lämmitysjärjestelmän uudistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen

Kuohenmaan Kyläyhdistys ry uudistaa kylätalon lämmitysjärjestelmän öljylämmityksestä maalämpöön. Kylätalo on erittäin vilkkaassa käytössä ja siellä järjestetään vuosittain noin 200 tapahtumaa. Tapahtumista erittäin suuri osa on suunnattu nuorisolle. Kylätalo tukee Kuohenmaan ainutlaatuista yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa tapahtumien järjestämisen niin vanhoille kuin nuorillekin. Tavoitteena on taloudellisempi, ympäristöystävällisempi, luotettavampi ja kestävän kehityksen mukainen lämmitysjärjestelmä. Uudistus parantaa kylätalon käyttömahdollisuuksia erityisesti talvisin.

- 50 % julkinen tuki 13 150 euroa

 

Suomen Huoneisto- ja teollisuusrakentajat Oy: Ruoppauskaluston ja hinaajan hankinta

Vesistölautan, ruoppauskaluston ja hinaajan hankinta lähivesistöistä humuksen nostamiseksi hyötykäyttöön sekä rantojen kunnostustoimenpiteiden suorittamiseksi.

- 20 % julkinen tuki 9 600 euroa

 

Länsi-Teiskon maa- ja kotitalousseura ry: Länsi-Teiskon seuratalon kehitys

Länsi-Teiskon seuratalon käytettävyyden lisääminen a) parantamalla keittiön toimivuutta ja b) helpottamalla liikuntarajoitteisten liikkumista kulkuluiskan rakentamisella.

- 50 % julkinen tuki 8 875 euroa

 

15.10.2019

Oriveden Seudun Sydänyhdistys ry: Paltanmäen elämysportaat

Paltanmäen Elämysportaat -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Oriveden seudun kaikkien ikäryhmien asukkaiden hyvinvointia ympäröivän luonnon, kulttuurihistorian sekä terveysliikunnan näkökulmasta. Portaiden sijainti Paltanmäellä, Oriveden Kotiseutumuseon, jäähallin, koulukeskuksen sekä kuntoradan yhteydessä tarjoaa hienon mahdollisuuden lukuisiin erilaisiin portaiden hyödyntämistapoihin niin eri ikäisten asukkaiden, alueella vierailevien, seurojen ja yhdistysten jäsenten, tapahtumajärjestäjien kuin oppilaidenkin näkökulmasta. Hankkeen avulla vahvistetaan usean hyvinvoinnin osa-alueen vuorovaikutteisuutta sekä tarjotaan Oriveden ja lähikuntien asukkaille mahdollisuus liikkumisen, kulttuurin, luonnon sekä lisäksi näiden kaikkien opetuksellisten elementtien yhdistämiseen. Näitä kaikkia yhdistämällä hanke tarjoaa kaikille ikäryhmille lapsista ja nuorista aina senioreihin ja vanhuksiin saakka mahdollisuuden kasvattaa hyvinvointia matalan kynnyksen liikuntapaikan myötä.

- 50 % julkinen tuki 18 862,50 euroa

 

 

Pirkkalan Muinaisaikayhdistys Birckalaiset ry: Muinaiskylähanke osa 1 Muinaisaikaisen hirsituvan pihapiireineen rakentaminen

Muinaiskylähanke osa 1 Muinaisaikaisen hirsituvan pihapiireineen rakentaminen Pirkkalan Reipin alueelle. Pirkkalassa toteutettujen Tursiannotkon kaivausten yhteydessä on tehty merkittäviä rautakauden esineistöä. Pirkkalankylässä sijainnut myöhäisrautakautinen asuinpaikka on ajoitettu noin vuosiin 800-1200. Muinaisaikakylän ensimmäinen rakennus hirsitupa tulee elävöittämään Pirkkalan historiaa.

- 50 % julkinen tuki 11 750 euroa

 

Parkkuun osakaskunta: Kuusjärven alivedenkorkeuden/keskivedenkork. nostaminen, Kuuskosken kunnostus ja virtausrummun suunnittelu

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Kuusjärven virkistyskäyttöä, koska järven rannat ruohottuvat matalan vedenkorkeuden aikaan. Kuuskosken ennallistaminen uiton raivauksien takia tehtyjen muutostöiden eliminoiminen taimenien elinolosuhteiden parantamiseksi. Virtausrummulla parannetaan veden vaihtuvuutta.

- 80 % julkinen tuki 15 200 euroa

 

11.12.2019

Fiex Oy: Fiex Oy Investointituki

Fiex Oy on kalastus- ja elämysmatkailua tarjoava uusi innovatiivinen matkailualan palveluntarjoaja. Investointituki kohdistuu palveluidemme kannalta tärkeään kotimaiseen ja turvalliseen Alucat 10W -mallisen veneen hankintaan, joka mahdollistaa vesillä liikkumisen liikuntarajoitteiset huomioiden esteettömästi mutta myös muille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja sidosryhmille se tarjoaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

- 18,73 % julkinen tuki 11 178,06 euroa

 

Liikuntaparkki Oy: Elektroninen urheilu

Elektronisen urheilun tuominen uudeksi harrastusmahdollisuudeksi. Elektroninen urheilu tuodaan kerhojen avulla sosiaaliseksi ja yhteen kokoavaksi pelimuodoksi. Pelaajat pääsevät verkostoitumaan ja harrastamaan yhdessä. Käynnistyvillä pelikerhoilla yhdistetään kanssakäymistä, tiimien rakentamista, ehkäistään syrjäytymistä ja yhdistetään pelaamiseen myös muuta liikuntaa. Alkavalla toiminnalla tullaan lisäämään nuorille 1-2 työpaikkaa.

- 20 % julkinen tuki 6 150 euroa

 

Tamline Oy: Tamline Oy – Oma tuotanto

Liiketoiminnan laajentaminen omaan tuotantoon merkkauspuolella (brodeeraus). Tavoitteena parantaa palvelua, laatua, toimitusvarmuutta ja -nopeutta, nopeuttaa rahan kiertoa sekä työllistää 1-2 henkilöä. Kohderyhmänä yritykset, yhteisöt, seurat, kunnat ja kaupungit Pirkanmaan alueella. Hankeen toteutus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe syksyllä -19. Toinen vaihe vuoden 2021 aikana.

- 20 % julkinen tuki 7 400 euroa

 

Oriveden kaupunki: Orivesi – Suomen villasukkapääkaupunki

Orivesi haluaa jatkossa olla Suomen villasukkapääkaupunki. Hankkeen tavoitteena on Oriveden positiivisen kaupunkimaineen ja tunnettuuden lisääminen tiiviissä yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on saada matkailijat kiinnostumaan Orivedestä matkailukohteena. Tavoitteena on matkailutulon kasvattaminen ja kaupunki-imagon rakentaminen ainutlaatuisen Suomen villasukkapääkaupunki - brändin kautta. Tavoitteena on synnyttää positiivinen ilmiö, josta Orivesi tunnettaan. Orivedellä on olemassa vahvaa kenkäteollisuuden historiaa. Nykypäivänä villasukassa voidaan nähdä liittymäpintaa jalkineisiin ja käsityöammattitaidon arvostukseen. Villasukka sopii mielestämme erinomaisesti kuvastamaan Oriveden kaupungin vahvuuksia ja vetovoimaa. Luonnonläheisyys on tutkitusti kaupungin merkittävin vetovoimatekijä. Orivedellä toteutettiin vuonna 2019 kaikkien aikojen ensimmäiset Villasukkajuoksun SM -kilpailut. Tästä tapahtumasta halutaan kehittää jokavuotinen ja vakiintunut. Neulominen on isoa kansainvälistä liiketoimintaa. Villasukka voi helposti olla mm. täysin uudenlaisten matkailutuotepakettien teemana. Tavoitteena on siis synnyttää matkailuun liittyvää uutta liiketoimintaa ja lisätä toimijoiden yhteistyötä sekä markkinointi ja tuotteistamisosaamista. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Oriveden seudun matkailun kehittämisyhdistyksen kanssa. Hanke vahvistaa kattavasti Oriveden elinvoimaisuutta ja kumppanuuksia. Paikalliset asukkaat sekä vapaa-ajanasukkaat halutaan osallistaa mukaan Suomen villasukkapääkaupunki -sanoman toteuttamiseen /levittämiseen. Orivesi -Suomen villasukkapääkaupunki -tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan mm. viestinnällisiä toimenpiteitä, innovatiivista markkinointia, eri toimijoiden osallistamista, laajaa yhteistyötä sekä rohkeutta kokeiluihin. Hankkeen pääasiallisia kohderyhmiä ovat kaikki hankealueen toimijat, jotka haluavat hyödyntää Suomen villasukkapääkaupunki -brändiä toiminnassaan.

- 100 % julkinen tuki 61 530 euroa (sisältää kaupungin suoran rahoituksen hankkeeseen)

 

Taito Pirkanmaa ry: Oriveden kansallispuku koko kaupungin puvuksi

Kiinnostus omaa kulttuuriperintöä ja suomalaisia kansallispukuja kohtaan on kasvanut viime vuosina, niin myös Orivedellä. Oriveden kansallispukuja tehtiin vuonna 2017 kaksi kappaletta ja ohjeiden kirjavuus ja puutteet sekä kysymykset puvun historiasta synnyttivät tarpeen puvun perinnepohjaisuuden tarkistamiselle. Alustavien tutkielmien mukaan Oriveden kansallispuvun tarkistaminen on odottanut jo vuosikymmeniä. Puvun kokoaminen aloitettiin 1900-luvun alussa arkkitehti Toini Mikkolan toimesta, mutta sotavuodet katkaisivat pukuhankkeen etenemisen. Tyyni Vahter teki pukuun luonnokset 1930-luvun loppupuolella, jonka mukaan sitä on valmistettu 1960-1980 luvuilla. Suomen kulttuurirahasto rahoittaa Oriveden pukuhistorian tutkimusta ja Suomen kansallispukukeskukselle menevä mallipuku A:n valmistusta. Kantri ry:n hanketuella tehdään mallipuku B, joka jää Oriveden Taitokeskukselle mallikappaleeksi neuvontatyöhön sekä koulutuksen järjestämiseen ja paikallisen kulttuuriperinnön vaalimiseen. Kulttuuriperinnön ja perinteisten tekotapojen siirtäminen uusille sukupolville toteutuu asiantuntijoiden johdolla. Hankkeelle on suunniteltu koulutuksia ja osallistavia sukupolvien ja taiteenlajien rajoja ylittäviä pajoja, nuoret ja vanhat, kohtaavat ja jakavat tietojaan ja taitojaan. Iso tapahtuma kansanperinteen elävöittämiseksi järjestetään paikallisille nuorille koulun kanssa yhteistyössä, jossa nuoret pääsevät tutustumaan kansanmusiikkiin, pukeutumiseen ja käsin tekemiseen. Pajojen aiheina esimerkiksi perinteiset käsityötekniikat kuten pirtanauhan kudonta sekä keskustelua pukeutumisesta. Kiinnostava olisi kuulla nuorilta ajatuksia siitä, että jos tämän päivän pukeutumisesta tehtäisiin tulevaisuuden kansallispukuja, millaisia ne olisivat. Ovathan kansallispuvut koottu 1700-luvulla eläneiden tavallisten kansalaisten juhla-asujen perusteella. Hanke kestänee vuoteen 2022 asti sillä hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkimustyö ja koekappaleiden valmistus on tarkkaa työtä ja aikaa vievää.

- 80 % julkinen tuki 15 000 euroa

 

Pajulahden – Tottijärven osakaskunta: Laitureiden ja veneenlaskupaikan rakentaminen, uimarannan parantaminen

Pajulahden-Tottijärven osakaskunnan omistamalle yhteiselle maa-alueelle tehtävä rantarakentaminen. Toimenpiteinä on uimarannan peruskorjaus, laivalaiturin uusiminen, veneenlaskuluiskan rakentaminen ja kelluvan 10-paikkaisen karsinalaiturin rakentaminen.

- 50 % julkinen tuki 19 725 euroa

 

Vahannan Nuorisoseura ry: Yhteisöllistä toimintaa ja tiloja Vahantaan

Seuran oman toiminnan vilkastuttua edelleen, haluamme jatkossakin turvata alueen yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuden käyttää seurantaloa kokous- ja harrastepaikkanaan, sekä kehittää yhteistoimintaa yhdistysten välillä. Tarkoituksena on rakentaa kellaritiloihin rauhalliset, esteettömät sekä tekniikaltaan toimivat kokous- ja saunatilat.

- 50 % julkinen tuki 22 500 euroa

 

Lempäälän kunta: Hakkarin kartano – yhteisöjen talo

Hakkarin kartano - yhteisöjen talo -hanke luo Lempäälässä Kuokkalan museoraitin kupeessa toimivaan Hakkarin kartanoon kuntalaisille ja alueen yhdistyksille matalan kynnyksen kohtaamispaikan. Hankkeen avulla syntyy uusia palveluja, toimintoja ja kohtaamisia. Hankkeessa luodaan pelisäännöt Yhteisöjen talon toiminnalle, kootaan alueen toimijat verkostoksi ja järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia yhteistyössä asukkaiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen sekä julkisen sektorin kanssa. Hankesuunnittelu on lähtenyt käyntiin kuntalaisilta ja Lempäälässä toimivilta yhdistyksiltä kerättyjen toiveiden, palautteiden ja kehittämisideoiden pohjalta. Hanketta toteutetaan yhdessä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

- 94 % julkinen tuki 58 750 euroa (sisältää kunnan suoran rahoituksen hankkeeseen)

 

Kangasalan Ratsastajat ry: Pohtiolammen ratsastuskentän perusparannus

Kangasalla sijaitseva Pohtiolammen ratsastuskenttä on yksi Pirkanmaan keskeisistä ratsastuksen kilpailu- ja harjoituskeskuksista. Kangasalan Ratsastajat järjestää kentällä vuosittain yhteensä kymmeniä ratsastuskilpailuita, valmennuksia tai muita hevostapahtumia. Harjoittelupaikkana Pohtiolammen kenttä on monelle Kangasalan ja lähiseutujen ratsastajalle tärkeä. Se tarjoaa turvallisen ja hyvin varustellun lähiharjoituspaikan myös niille ratsastajille, joiden kotitallilla ei ole riittäviä harjoitusolosuhteita. Pohtiolammen ratsastuskentän pohja on 20 vuotta vanha, eikä enää säännöllisestä huollosta ja ylläpidosta huolimatta ole nykypäivän vaatimusten mukainen. Kentän pohja ei läpäise vettä asianmukaisesti, vaan tulee sateella vaarallisen liukkaaksi ja upottavaksi. Hankkeen tavoitteena on tehdä kentästä turvallinen ratsastuspaikka sääolosuhteista riippumatta. Hankkeessa Pohtiolammen ratsastuskentän pohjan alle lisätään sieltä tällä hetkellä puuttuva salaojitus, jotta kenttä läpäisee sadeveden asianmukaisesti. Samalla vaihdetaan kentän pintahiekka, joka tällä hetkellä on jo liian kulunutta ja hienojakoista. Uusitusta kentästä hyötyvät niin Kangasalan Ratsastajien toimintaan osallistuvat ratsastajat, kuin myös alueen hevosalan yritykset, kuten ratsastuskoulut ja valmennusyrittäjät, jotka käyttävät kenttää toiminnassaan. Hankkeen myötä voidaan myös olettaa Kangasalan Ratsastajien kilpailutoiminnan nousevan takaisin entiselle huipputasolleen kun puitteet saadaan nykypäivän vaatimusten mukaiselle tasolle, jolloin välillisinä hyötyjinä voidaan nähdä mm. alueen majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoavat yritykset.

- 50 % julkinen tuki 43 458 euroa