Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.


  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 14.3.2023. 

 

Kantrin siirtymäkauden rahoitus on kokonaan sidottu eikä uusia Leader-hakemuksia voi rahoittaa ennen uuden ohjelmakauden alkamista vuonna 2023.

Nuoriso-Leader -haku päättyy 28.2.2023.

 

Tilaa Kantri ry:n uutiskirje

 
 

Kantrin johtokunnan puoltamat hankkeet 2018

 

13.2.2018

Koneistus Veljekset Alho Oy: Työstökone

 

Metallintyöstökoneen osto

-    10 % julkinen tuki 11 670 euroa

 

Kangasalan Matkailurengas ry: Suunnista Kangasalle

 

Elämyksellisen luontoliikunnan suosio on kasvussa. Lomalta haetaan yhä useammin erilaisia aktiviteetteja ja liikunnallisia palveluita. Luontomatkailussa on merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Luontoliikuntamatkailun synnyttämiselle ja kehittämiselle Kangasalan alue tarjoaa luontaisesti upeat puitteet. Luonto on siis yksi Kangasalan tärkeimmistä resursseista, mutta etenkin matkailun suhteen sen on vielä monilla tavoin hyödyntämättä. Hankkeen tavoitteena on parantaa tietoutta Kangasalan luontoliikuntamahdollisuuksista ja saada eri luontoliikuntamahdollisuuksista kiinnostuneet kiinnostumaan Kangasalasta matkailukohteena. Tavoitteena on matkailutulon kasvattaminen tätä kautta ja kuntaimagon rakentaminen ainutlaatuisen luonnon avulla. Tavoitteena on myös synnyttää luontoliikuntamatkailuun liittyvää liiketoimintaa ja edesauttaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä mm. perehtymällä jakamistalouteen ja digitaalisiin välineisiin. Olemassa olevien toimijoiden ja sidosryhmien luontoliikuntamatkailuun liittyvää palveluosaamista kehitetään. Tavoitteena on asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen huomioiminen ja sen hyödyntäminen mm. luontoliikuntakohteiden markkinoinnissa. Hanke vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta ja kumppanuuksia. Myös paikallisilla asukkailla on hankkeen myötä parempi tietämys erilaisista liikuntamahdollisuuksista ja ehkäpä myös kiinnostusta lähteä ulos lähiluontoon matkailemaan. Luontoliikuntapaikkojen ylläpidossa talkootyöllä on myös paikkansa. Eri harrastajaryhmiä on tavoitteena sitouttaa mukaan työhön. Myös ekologisuuden huomioiminen on tärkeää. Kangasalle tulevat luontoliikuntamatkailijat saavat hankkeen myötä paremmin tietoa alueesta, heille jää Kangasalasta positiivinen kuva monien mahdollisuuksien paikkana ja moni löytää uuden lomailu- ja vierailukohteen. Kangasalan alueen yrittäjät hyötyvät taloudellisesti alueelle tulevista kävijöistä. Aiempaa parempi luontoliikuntaviestintä on monelle toimijalle hyödyksi.

-    80 % julkinen tuki 54 950,40 euroa

 

Oriveden Ponnistus ry: Hiihtomaa/ -stadion

 

Hiihtomaan/-stadionin rakentaminen Oriveden kaupungin latuverkoston yhteyteen. Rakennetaan yhtenäistä kenttätilaa n. yhden hehtaarin verran ja n. 700 metriä uutta latupohjaa, jolla kenttä yhdistetään olemassa olevaan latuverkostoon. Kenttäalueen reunalle tehdään pieniä mäkiä lasten laskuharjoittelua varten. Kenttäaluetta käytetään hiihdonopetukseen ja hiihtokilpailujen lähtö- ja maalialueena. Tavoitteena on saada riittävän suuri kenttä lasten ja aikuisten hiihdonopetusta ja hiihtokilpailuja varten. Kenttäalue ja uusi latupohja tulevat kaikkien kuntalaisten ja lähikoulujen oppilaiden käyttöön. Lumettomaan aikaan aluetta voivat käyttää muiden liikuntalajien harrastajat. Alueen reunalle rakennetaan laavu ulkoilijoiden käyttöön. Parkkialuetta laajennetaan Leppästentien reunaan niin, että saadaan pysäköintilaa yhteensä n. 80 autolle.

-    50 % julkinen tuki 12 753,50 euroa

 

10.4.2018

Siuro-Seura ry: Knuutilan pysäköintialueen laajennus ja päärakennuksen keittiön muutosyöt

 

Knuutilan kartanolla Nokian Siurossa järjestetään lisääntyvästi kylätapahtumia ja yleisötilaisuuksia, joiden tarpeisiin nykyiset pysäköintialueet eivät riitä. Hankkeessa muutetaan tällä hetkellä joutomaana oleva alue Lukkislamentien varressa noin sadalle autolle mitoitettuksi pysäköintialueeksi. Hankkeen toisena kohteena on Knuutilan päärakennuksen keittiö, joka muutetaan lämmityskeittiöstä ruoanvalmistuskeittiöksi.Ssaneerauksen ansiosta Knuutilasta tulee entistä tasokkaampi pitopaikka sekä kyläjuhlille että yksityisjuhlille.

-    50 % julkinen tuki 8 500 euroa

 

Talviaisten  Seudun Kyläyhdistys ry: Talviaisten Tori

 

Talviaisten seudun kyläyhdistyksen tavoitteena on kyläyhdistyksen omistaman entisen koulun vanhan piharakennuksen kunnostaminen ja uudelleen käyttöönotto. Toimenpiteen avulla on tarkoitus taata kyläyhdistyksen järjestämä tori- ja tapahtumatoiminta. Kunnostuksen jälkeen tilaa voidaan muiden tilojen ohella tarjota myös vuokrattavaksi ulkopuolisille.

-    50 % julkinen tuki 15 072,60 euroa

 

Pohjois-Kurun Metsästäjät ry: Salonen

 

"Salonen" on Pohjois-Kurun Metsästäjät ry:n metsästysmajan laajennushanke. Se käsittää uuden lahtivajan ja päärakennuksen terassin rakentamisen. Lämpötaloutta kohennetaan ilmalämpöpumpulla. Rakennukseen tulee kylmiö, joka palvelee riistan käsittelyn lisäksi keittiössä työskenteleviä. Hankkeeseen kuuluu myös majan saniteettitilojen rakentaminen. Hanke palvelee koko kyläyhteisöä ympäristöineen kokous- ja juhlatilana.

-    50 % julkinen tuki 26 145 euroa

 

Viljakkalan Karhen Metsästysseura ry: Hangasradan sekä kilpailu- ja ulkoilureitin kunnostus

 

Viljakkalan Karhen Metsästysseura r.y. nykyaikaistaa Hangasradan ampumarataa ja kunnostaa rataan liittyvää kilpailu- ja ulkoilureittiä sekä näihin liittyvää jätehuoltoa. Hankkeen päätävoitteena on luotijätteestä aiheutuvien päästöjen hallinnan parantaminen sekä ympäristönsuojelu rata-alueella. Han­ke liit­tyy Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan ja sen to­teut­ta­mi­seen ha­e­taan EU:n maa­seu­tu­ra­has­ton osa­ra­hoi­tus­ta.

-    50 % julkinen tuki 15 625 euroa

 

Valkeakosken Retkeilijät ry: Rutajärven Leirikallion rakennusten korjaus/ sähköistys ja kulkureittien parantaminen

 

Tavoitteena on kattojen korjaamisella, aurinko-energian tuottamisella ja kulkusiltojen rakentamisella turvata rakennusten tulevaisuus, parantaa alueen käyttöastetta ja lisätä liikkumisen turvallisuutta yksittäisille kävijöille, perheille, yrityksille, vierailuryhmille ja massatapahtumille. Tavoitteena on myös rakennusten aurinkoenergialla mahdollistaa puhelimien, iPadien ja tietokoneiden käyttö, joka hyödyntää massatapahtumia, ryhmiä ja perheitä.

-    50 % julkinen tuki 11 695 euroa

 

11.6.2018

Päijälän Metsästysseura ry: Virkistys Kalevala
(alueiden välinen hanke yhdessä Leader Vesuri-ryhmän kanssa)

 

Keski-Suomen maakunnassa Kuhmoisten kunnan Päijälän kylässä sijaitsevan Oriveden kunnan alueeseen kuuluvan Kalevala nimisen kiinteistön (562-464-1-86) kehittäminen. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 0,98 hehtaaria. Kohteen käyntiosoite on Sappeentie 867 17930 PÄIJÄLÄ. Kohteen koordinaatit ovat P 6829759, I 24547721. Kyseessä on yleishyödyllinen investointi, jolla parannetaan Päijälän Seudun Metsästysseura ry:n omistaman Kalevala kiinteistön ympärivuotista käytettävyyttä ja virkistyskäyttöarvoa sekä luodaan kylän alueelle majoitusmahdollisuuksia. Hankevaiheessa kiinteistöllä sijaitseva vanha navettarakennus puretaan ja kiinteistölle rakennetaan tarkoituksenmukaiset peseytymismahdollisuudet täyttävä erillinen kevytrakenteinen saunarakennus. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020. Hanke kohdistuu maaseudun palveluiden ja kylien kehittämiseen (toimenpide 7, hankkeen alatoimenpide 7.4 maaseudun palvelut). Hankkeen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

-    50 % julkinen tuki 27 016,92 euroa

 

Nokian Pyry ry: Kaakkurinpuiston kehitysohjelma

 

Kehitetään Nokialla sijaitsevaa Kaakkurinpuiston speedwayrataa ja sitä ympäröivää aluetta. Rakennetaan varastorakennus ja tuomaritorni helpottamaan radan päivittäistä toimintaa. Parannetaan alueen salaojitusta ajokauden pidentämiseksi ja muokataan radan ulkopuolista aluetta siten, että radan hoitotyö helpottuu. Lisäksi rata-alueelle asennetaan kameravalvonta lisäämään alueen turvallisuutta ja vähentämään tihutöiden vaaraa.

- 50 % julkinen tuki 14 046 euroa

 

20.9.2018

Karpin Käsittely Oy: Betonin murskauksen tehostaminen

 

Hankkeella on tarkoitus saada tehostettua betonin murskaaminen.

-    20 % julkinen tuki 20 000 euroa

 

Huoltotech: Toimitilan hankkiminen

 

Ylöjärveläinen kuntosalien asennus, huolto ja korjaus yritys kehittää toimintansa edellytyksiä palvelemaan erityisesti pienten paikkakuntien kuntosaleja Pirkanmaan alueella. Asianmukainen toimitila tulee tarpeeseen ylläpitämään tarvittavaa varaosavalikoimaa ja mahdollistaa laitteiden korjaamisen myös hitsaamalla ja laakerien vaihdon prässäämällä. Toimitila voidaan nähdä osana liikuntaharrastusten terveyttä ja hyvinvointia edistävää kokonaisuutta, kuntosalien yhteisöllistä vaikutusta unohtamatta. Tavoitteena on myös kiireapulaisen työllistäminen.

-    20 % julkinen tuki 13 545 euroa

 

Konepalvelu Jarmo Latvala: Telaponttonikaivinkone

 

Tällä hetkellä yritys tuottaa rantojen ruoppauspalveluja. Rantoja ruopataan pitkäpuomikaivinkoneella. Ruoppausta voidaan tehdä nyt vain maalta käsin. Tavoitteena on laajenta palveluntarjontaa, hankkimalla telaponttoonikaivinkone ja sen varusteet. Jolla voidaan toteuttaa ruoppaus, myös vedestä käsin. Tällä tavoin yritys pystyy toteuttamaan projekteja ja hankkeita, mitä perinteisellä pitkäpuomikaivinkoneella ei pystytä toteuttamaan. Uuden investoinnin avulla yritys voi tehdä jatkossa tarjouksia myös isompiin urakoihin. Kohderyhmänä: yksityiset, yritykset ja yhteisöt.

-    20 % julkinen tuki 30 000 euroa

 

4.12.2018

Pirkanmaan Martat ry: KASKINAURIS - Retkiä luontoon ja historiaan
(alueiden välinen hanke Leader Pohjois-Satakunnan kanssa)

 

Hankkeen aikana toteutetaan yhteistyössä Ylöjärvellä, Ikaalisissa ja Parkanossa sijaitsevien yhtenäiskoulujen ja alakoulujen kanssa luonnontuotteiden keruuseen ja hyödyntämiseen liittyviä oppimisprojekteja. Kouluilla järjestetään työpajoja ja teemapäiviä. Kesäaikana järjestetään maaseutualueen perheille, lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, joka liittyy yhteisöllisen toiminnan lisäämiseen sekä kotitarveviljelyn ja luonnontuotteiden keruun edistämiseen. Hankkeen toimintaan kuuluvat Seitsemisen kansallispuistossa syksyllä järjestettävät Pirkanmaan Marttojen luontopäivät. Keväällä ja syksyllä järjestetään Luontopäiviä Lastenpuutarha Piparmintussa ja Hiedanrannan kaupunkipuutarhassa. Luontopäivien aikana tuodaan esille luonnontuotteiden hyödyntämistä ja paikallishistoriaa 1900-luvun alun elämäntavan näkökulmasta. Luontopäivät ovat kaikille avoimia tapahtumia, mutta erityisesti hankkeen toiminta-alueen yhdistystoimijoita (mm. kylä- ja marttayhdistyksistä) sekä hankkeen toiminnassa mukana olevien koulujen oppilaita, koulujen henkilöstöä ja koululaisten vanhempia kutsutaan Luontopäivä-tapahtumiin. Osana hankkeen toimintaa järjestetään yhteistyössä maaseutualueen yhdistysten ja yhteisöjen kanssa villiyrtti-, sieni- ja luonnontuotteiden hyödyntämiseen liittyviä ruokakursseja ja retkiä. Hankkeen aikana kehitetään toimintamallia luonnontuotteiden keruun edistämiseen, yhteisöllisyyden lisäämiseen sekä kolmannen sektorin ja koulujen välisen yhteistyön lisäämiseen. Samalla kehitetään malleja luontoon ja paikallishistoriaan liittyvien kylätapahtumien järjestämiseen sekä uusien palvelutuotteiden kehittämiseen. Hakemus osoitetaan Kantri ry:lle ja Leader-rahoitusta haetaan myös Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:ltä. Hankkeen osatoteuttajana toimii Ikaalisten 4H-yhdistys.

-    52 % julkinen tuki 30 000 euroa

 

Tottijärven Maa- ja kotitalousseura ry: Tottijärven Jukolan ulkovuorauksen ja maalauksen uusiminen

 

Hankkeessa uusitaan osittain jo lahonneet ulkovuorauksen laudat, talon päätykolmioiden reikäinen laudoitus ja smyygi-laudat, sekä maalataan talo ulkopuolelta kauttaaltaan. Ulkovuorauksen lautojen uusimisen yhteydessä tarkistetaan alla olevien hirsien kunto ja uusitaan tarvittaessa. Hankeen toteutus on suunniteltu tehtävän osin talkoilla ja osin alueellisen alan urakoitsijan toimesta. Kohderyhmänä on Tottijärven kyläläiset, kylän seurat ja tiloja juhliinsa vuokraavat maakuntalaiset. Tavoitteena on kunnostaa kylän ainoa kylätalo kyläläisten käyttöön seuraaviksi vuosikymmeniksi. Näin varmistetaan, että kylällä on yksi kyläläisten ja seurojen ympärivuotisessa käytössä oleva tila, joka tämän remontin jälkeen on kunnostettu ja rakenteellisesti tarkastettu.

-    50 % julkinen tuki 20 515 euroa

 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: Kiertoasuomesta.fi -kiertotalousmarkkinapaikan pilotti Pirkanmaalle

 

Kiertotalouden kehittyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia monipuoliselle liiketoiminnalle. Pirkanmaalle ja etenkin Tampereen seudulle on syntymässä paljon uutta biomassan kysyntää. Alue on valtakunnan mittakaavassakin poikkeuksellinen uudistuvan bio-kiertotalouden keskittymä. Samaan aikaan maataloudessa on runsaasti sivuvirtoja ja materiaaleja, joille ei ole syntynyt markkinoita tai toimivaa tapaa löytää ostajia. Lisäksi osalla tiloista lantaa syntyy liikaa suhteessa levityspinta-alaan. Tarve raaka-aineen hankintaan esimerkiksi ECO3 alueelle biokaasun tuotantoon tai kierrätyslannoitteiksi on kasvamassa, ostajat ja investoijat eivät kuitenkaan löydä aidosti markkinoilta saatavilla olevia materiaaleja. Maataloudella on puolestaan pahoja kannattavuusongelmia, jotka vaativat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pilotissa luodaan ensimmäinen toimiva versio kiertotalousmarkkinapaikasta, jonka avulla viljelijä pystyy tuomaan markkinoille maatalousbiomassaa esimerkiksi nurmi- ja olkibiomassaa sekä eläinten lantaa. Samalla potentiaaliset ostajat löytävät tarvitsemaansa raaka-ainetta. Kiertoasuomesta.fi portaali olisi kiertotalousmateriaalien lisääntyvän käytön uudenlainen apuväline, joka kehittää ja luo uusia markkinoita ensin Tampereen seudulla Pirkanmaalla ja myöhemmin koko Suomessa ja toimii esimerkkinä myös kansainvälisesti sekä tuottaa erilaisille yrittäjille uusia bio- ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia ja mahdollistaa kiertotalousmallien kehittymisen. Maakunnan ravinnekierrot olisivat entistä kestävämpiä samalla kun ne parantavat alueen kilpailukykyä. Hankkeessa suunnitellaan ja perustetaan luultavasti maailman ensimmäinen maatalousperusteisten kiertotalousmateriaalien internetmarkkinapaikka, kiertoasuomesta.fi.

-    50 % julkinen tuki 21 685 euroa