Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.


  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään torstaina 8.12.2022. 

 

Kantrin siirtymäkauden rahoitus on kokonaan sidottu eikä uusia Leader-hakemuksia voi rahoittaa ennen uuden ohjelmakauden alkamista vuonna 2023.

Nuoriso-Leader -haku päättyy 30.11.2022.

 

Tilaa Kantri ry:n uutiskirje

 
 

Kantrin johtokunnan puoltamat hankkeet 2017

 

2.2.2017

Nokian Pyry ry Moottorijaosto: Traktorin varustelu radan kunnossapitoon


Nokian Pyryn moottorijaoston syksyllä 2016 hankkiman traktorin varustelu palvelemaan radan kunnossapitoa. Hankinnat: kippikärry, lana (perälevy), lumiketjut, työntövarsi.

-        50 % julkinen tuki 6 580 euroa

 

Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys ry: Kuivaspään maankäyttösuunnitelma


Hankkeessa tehdään yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa Kuivaspään kylään maankäyttösuunnitelma, joka sisältää seuraavat osiot: 1. luodaan kylän yhteinen näkemys siitä millaiselta haluamme kylämme näyttävän 20 vuoden kuluttua, 2. tehdään maankäyttösuunnitelma kylän moottoritien itäpuoliseen osaan (pl. kunnan asemakaavoittamat alueet) ja 3. selvitetään kylän inrastruktuuriin ja palveluihin liittyvät kehitämistarpeet.

-        80 % julkinen tuki 23 728 euroa

 

Västilän Voima ry: Voimantalon lisärakennushanke


Hankkeen tarkoituksena on parantaa v. 2009-2014 perusteellisesti kunnostetun, v. 1925 käyttöönotetun Västilän Voimantalon toiminnallisuutta rakentamalla kiinteästi Voimantalon yhteyteen lämmin varastorakennus. Varastorakennus helpottaa mm. kylätaloksi muodostuneen tilan käyttöä perhejuhlien, julkisten huvitilaisuuksien ja myös urheiluseuran oman sisäliikunta- ja urheilutapahtumien järjestämistä, koska tällöin urheiluvälineiden ja esim. kalusteiden siirteleminen ja varastointi helpottuu. Hankkeen avulla halutaan myös turvata kulttuurihistoriallisestikin merkittävän rakennuksen turvallisuutta asenuttamalla siihen automaattinen, etätoiminen palo- ja murtohälytysjärjestelmä. Varastorakennukksen rakentamiseen liittyy kiinteästi jonkin verran maansiirtotöitä ja maa-ainesten hankintaa sokkelin perustamisen lisäksi, koska taloa kiertävä ns. pelastustietä pitää siirtää varastorakennuken osalta ulommas metsämaastoon.

-        50 % julkinen tuki 19 341,93 euroa

 

 

9.3.2017

Forssan seudun Hippos ry: Aja!-Nelivetoalueen raviurheilun nuorisotoiminnan kehittäminen (alueiden välinen, haettu LounaPlussan kautta)<

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry käynnisti Raviurheilun nuorisotoiminta hankkeen avulla Suomen raviurheilun nuorisotoiminnan maaliskuussa 2000. Tämän jälkeen nuorisotoimintaa on raviradoilla harjoitettu pitkälti vapaaehtoisvoimin ja toiminnassa on ollut suuria ailahteluita. Keskusjärjestö toteutti muutama vuosi sitten alueellista nuorisotoiminnan pilotin, minkä pohjalta on lähdetty suunnittelemaan Nelivetoratojen (Forssa, Tampere, Riihimäki) alueelle omaa mallia raviurheilun nuorisotoiminnalle.

Alueelle puolen työaikansa antava nuorisokoordinaattori kokoaa porukan ja johtaa ohjaajien toimintaa niin, että ohjaajilla olisi valmiit materiaalit sekä ohjelmarungot aina jokaista kerhokertaa varten. Koordinaattorin on tarkoitus pitää alueella yhteisiä kehitystapaamisia.
Hevosten ja ponien kanssa tekeminen on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Hevosen ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen on todettu vahvistavan lapsen ja nuoren tunteiden käsittelytaitoa, itsetuntoa sekä elämänhallintaa. Raviurheilun nuorisotoiminta tarjoaa matalankynnyksen harrastusmahdollisuuden lapsille ja nuorille, jolloin toiminnan keskiössä ei ole osallistujien taustat tai taloudelliset asemat yhteiskunnassa vaan hevonen tai poni. Nelivetoratojen hankkeessa alueen nuorisotoiminta jaetaan kahteen osioon, joista toinen on kerhotoimintaa ja toinen
poniravikoulutoimintaa. Kerhotoiminta järjestetään ravien yhteydessä alueen raviradoilla ja poniravikoulutoiminta jokaisen radan oman yhteistyökumppanin tiloissa.
Hankekauden aikana puhtaan kerhotoiminnan kulut katetaan osallistujamaksuina, jolloin kerhomaksuihin ei muodostu korotuspaineita hankkeen päättymisen jälkeen. Alueen raviradoille kulut jakautuvat hankeaikana omarahoitusosuuden osalta ravipäivien suhteessa. Toiminnan vakiinnuttaminen on hankkeen aikana toiminnan keskiössä.
 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: Kirkkojärven ravintoketjukunnostus hauki-istutusten avulla (Hauki-hanke)


Kirkkojärven ravintoketjukunnostus hauki-istutusten avulla (Hauki-hanke) on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) kehittämishanke. Hanke toteutetaan 1.3.2017-31.12.2019 tiiviissä yhteistyössä Kirkkojärven vesialueen omistajien, Kangasalan kunnan, Kirkkojärvi-työryhmän, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja muiden intressiryhmien kanssa. Hankkeen päätavoitteena on Kangasalan Kirkkojärven tilan ja virkistyskäyttöarvon parantaminen suojeluarvoja heikentämättä. Tavoitteena on kehittää kustannustehokas ja edullinen kunnostusmenetelmä rehevöityneiden särkikalavaltaisten järvien kunnostamiseksi. Hankkeessa kokeillaan järven kunnostusmenetelmänä Suomessa vähän hyödynnettyä hauen poikasten runsasta istutusmäärää. Hankkeessa tutkitaan, voidaanko menetelmällä vaikuttaa järven ravintoverkon rakenteeseen niin paljon, että ravintoverkko muuttuu haluttuun suuntaan. Tämä pilottihanke tuottaa käytännön tietoa menetelmän tuloksellisuudesta, käytännön toteutustavoista ja kustannuksista, jotta menetelmän hyödyntäminen olisi jatkossa mahdollista myös muilla vastaavilla järvillä. Hankkeessa luodaan hyvä keskusteluyhteys vesialueen omistajien, luonnonsuojeluyhdistysten, vesistön käyttäjien ja muiden intressiryhmien välille, ja saadaan eri tahot toimimaan yhteistyössä järven kestävän käytön eteen. Hankkeella nostetaan esiin hauen ja hauen kalastuksen merkitystä pienten rehevien järvien ekosysteemissä. Aktiivinen tiedottaminen ja kalastusrajoitusten toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen ovat tärkeä osa hanketta, jotta kalastonhoitotoimenpiteiden suotuisat vaikutukset pystytään säilyttämään pitkään mahdollisimman vahvoina. Kalastusrajoitusten toteuttaminen vaatii yhteisen tahtotilan ja yleisen hyväksyttävyyden.

-        80 % julkinen tuki 53 740 euroa

 

26.4.2017

Lempäälän Luontaiskylpylä Oy: Toisen kylpyläosaston uudistaminen


Lempäälän Luontaiskylpylä on tällä hetkellä ainoa toimiva yritys, jossa vielä noudatetaan 1800-luvulla Keski-Euroopassa kehiteltyjä hydroterapiamenetelmiä. Vanhat saunat on mitoitettu n. 10-20 hengen tarpeita varten ja lämmitysjärjestelmä toimii öljyllä. Toinen saunoista on tarkoitus uusia siten, että jaamme ison saunan kahteen osastoon; sinne tulee sähkökiukaalla toimiva sauna puulauteineen ja toinen pienempi osasto tulee olemaan kaakeloitu höyrysauna. Remontin yhteydessä uusitaan kylpylähuoneen lattiakaakelit ja lattialämmitys sekä hoitohuoneen seinämateriaalit ja ehostetaan maalilla kuluneita pintoja.Tämän investoinnin myötä saunajärjestelmä tulee näppärämmäksi ja helppohoitoisemmaksi ja toivon mukaan myös pystymme vähentämään öljyn käyttöä saunan lämmityksessä.

-        puollettu 20 % julkinen tuki 13 400 euroa

 

Tonin Taksi & Bussi Oy: Pikopesu/-huolto -keskiraskaan kuljetuskaluston monitoimipiste


Tarkoitus on perustaa monimuotoinen huoltopiste autoilijoille. Ensimmäinen palvelu olisi autopesula, joka on suunnattu erityisesti keskiraskaalle ja raskaalle kalustolle. Tämä palvelee alueen eri yrittäjiä ja organisaatioita. Pesulan tarkoitus olisi toimia kuukausiasiakkaille 24/h omitoimipesulana. Hallin toinen sektori on suunniteltu autojen sisäpesua ja huoltoja varten. Lisäksi tilat toimivat autojen säilytyspaikkana ilta- ja yöaikaan. Halliin ostettaisiin keskiraskaalle kalustolle tarkoitettu autonosturi,sekä tarvittavat siivousvälineet. Uutena palveluna olemme suunnitelleet, että tarjoamme pikahuoltopalveluita asiakkaille.

-        16,14 % julkinen tuki 50 008,18 euroa

 

Lastusten Kyläyhdistys ry: Lastusten kyläläisten harrastusmahdollisuuksien ja yhteisöllisyyden kehittäminen


Lastusten kyläyhdistys on vireä kylän kehittämiseen ja kyläläisten aktivoimiseen sitoutunut yhdistys. Lastusten kyläyhdistys on toiminut jo yli 20 vuotta. Vaikka hakijana on kyläyhdistys, toteutukseen osallistuu myös Lastusten koulun vanhempainyhdistys omalla vahvalla panoksellaan. Koulun alue on sijainniltaan keskeinen ja hankkeella halutaan parantaa kyläläisten, erityisesti nuorten ja lasten, harrastusmahdollisuuksia. Koulun alueella järjestetään erilaisia tapahtumia, joissa aittakahvilaa käytetään tarjoilupisteenä. Tulevaisuudessa aittakahvilaa voisi hyödyntää työllistämällä nuoria kesäkahvilassa.Hanke jakautuu useampaan osakokonaisuuteen, joista muodostuu yksi eheä kokonaisuus. Tavoitteena on saada Lastusten koulun pihasta ja ympäristöstä koko kylän yhteinen kokoontumispaikka, joka kehittää kylän yhteisöllisyyttä ja aktivoi kyläläisiä harrastamaan yhdessä. 1. Frisbee golfrata. 2. Aittakahvilarakennuksen parantaminen. 3. Ulkokatoksen peruskorjaus. 4. Kokko- ja nuotiopaikan parantaminen.

-        49,68 % julkinen tuki 5 701,85 euroa

 

Siuron Metsästysyhdistys ry: Korpiniityn ampumaradan peruskunnostushanke


Vuodesta 1944 toiminut Siuron Metsästysyhdistys ry. kunnostaa toiminnassa olevaa ampumarataansa siten, että ympäristövaatimukset, melutaso ja turvallisuus otetaan entistä paremmin huomioon. Taustavalli rakennetaan nykysäädösten mukaisesti helpottaamaan lyijyn keräämistä. Ampumakatos korvataan äänieristetyllä ampumasuojalla. 60- luvulta peräisin oleva ratalaitteisto korvataan uudella toimintavarmemmalla laitteistolla. Myös muita rakenteita ja rakennuksia uusitaan ja korjataan. Ampumarata sijaitsee Nokian Linnavuoressa kiinteistössä Korpiniitty 536-418-1-108. Ampumaradalla on voimassa oleva ympäristölupa ja Nokian kaupunki puoltaa radan kehittämistä. Radalla ammutaan vuosittaiset lain edellyttämät metsästäjien ampumakokeet sekä metsästysseurojen omat harjoitusammunnat. Rataa käyttää ylläpitävän seuran lisäksi neljä muuta metsästysseuraa. Ampumarata on välttämätön metsästäjille, koska metsästyslaki vaatii suoritettavaksi ampumakokeen, jotta voidaan turvallisesti harjoittaa hirvieläinkannan rajoittamista. Alueella on runsas hirvieläinkanta jonka kurissapito vähentää myös liikenneonnettomuuksia.

-        puollettu 50 % julkinen tuki 34 980 euroa

 

Ylöjärven Frisbeegolfradat ry: Julkujärven frisbeegolfradan uudistamishanke


Julkujärven frisbeegolfradan uudistamishankkeessa alueelle vuonna 2008 rakennettu rata rakennetaan kokonaan uusiksi. Nykyinen rata on huonossa kunnossa ja alueelle tehtyjen maisemointi- ja muutostöiden johdosta radan uudistaminen on tarpeen. Paikallisten frisbeegolfseurojen jäsenten toimesta perustettu Ylöjärven Frisbeegolfradat ry toteuttaa uudistamishankkeen rahoituksen ja rakentamisen yhteistyössä seurojen ja Ylöjärven.

-        puollettu 50 % julkinen tuki 6 377 euroa

 

Oriveden kaupunki: Osallistuva Orivesi


Kaksivuotisen Osallistuva Orivesi -hankkeen tavoitteena on luoda Järjestöjen talo -hankkeen tuoman tiedon pohjalta Orivedelle toimintamalli, jonka avulla tuetaan paikallisia järjestöjä ja kylien elinvoimaisuutta. Hankkeessa työstetään ja kokeillaan yhdessä kyläyhdistysten ja kaupungin kanssa toimivia palveluita ja käytäntöjä, jotka tukevat kylien kehittymistä ja säilymistä vireinä. Tulevan sote- ja maakuntauudistuksen lähestyessä kaupungin ja järjestökentän välinen yhteistyö korostuu entisestään. Hankkeessa vahvistetaan kolmatta sektoria kehittämällä paikallisten järjestöjen ja kaupungin välinen verkostomalli, jossa kolmannella sektorilla on selkeä rooli. Nuorten ja työttömien osallisuutta lisätään kehittämällä järjestötyötä sekä lisäämällä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia yhteistyössä nuorten itsensä, nuorten kanssa toimivien järjestöjen, seurojen ja kyläyhdistysten sekä kaupungin nuorisovaltuuston ja nuorisopalveluiden työntekijöiden kanssa. Paikallista viestintää tehostetaan hankkeen aikana työstämällä julkisen sektorin, kolmannen sektorin, yritysten ja kuntalaisten välille yhteinen viestintämalli.

-        88,3 % julkinen tuki 99 462,64 euroa (sisältää kunnan suoran rahoituksen hankkeeseen)

 

Kantri ry: Nuoret töihin -teemahanke


Kantrin Nuoret töihin -teemahanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa. Hanke helpottaa yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader-toimintalinjaa ja edistää Kantrin strategian toteuttamista. Hankkeen toimialuetta on Kantrin Leader-toimialue eli Leader-rahoitukseen kuuluvat maaseutualueet (n. 103 500 asukasta). Hankkeen totetusaika on 1.3.2017 – 31.12.2017. Kohderyhmänä ovat kaikki kylissä toimivat yhteisöt, siis kyläyhdistysten lisäksi toimenpiteen toteuttajina voivat olla mm. urheilu-, martta- ja nuorisoseurat tai osakaskunnat. Hankkeen tavoitteena on työllistää. Kantri pyrkii tavoitteisiin toteuttamalla oman teemahankkeen ja näin auttamaan alueensa yhdistyksiä. Kantri hakee rahoituksen, valitsee rahoitettavat toimenpiteet avoimen haun kautta, tekee sopimukset toteuttajien kanssa, asioi ELY:n kanssa, neuvoo toimijoita, kokoaa raportit ja maksatukset ja siirtää tuen toimenpiteiden toteuttajille. Hankkeiden toteuttajat saavat keskittyä varsinaiseen tekemiseen eli nuorten kanssa tehtävään työhön. Hankkeen tuloksena maaseutualueiden nuorten työllistyminen on lisääntynyt, kylät toimivat entistä aktiivisemmin, niiden yhteistyö on lisääntynyt ja osaaminen on monipuolistunut. Yhdenvertaisuus on lisääntynyt toimijoiden kesken ja ne tarttuvat omiin mahdollisuuksiinsa rohkeasti ja osaavat hakea rahoitusta isompiinkin toimenpiteisiin eri rahastoista ja eri lähteistä.

-        haettu 80 % julkinen tuki 40 000 euroa.

 

8.8.2017

T:mi Pekka Lahti: Hallin laajennus

 

Maaseudulla sijaitsevan mikroyrityksen teollisuushallin laajentaminen. Toimenpiteen avulla on tarkoitus taata asiakassuhteiden säilyminen ja mahdollistaa uusien asiakassuhteiden syntyminen. Laajennuksen johdosta pystytään työllistämään pitkäaikaisesti vähintään yksi uusi työntekijä lähialueelta jo rakennusvaiheessa.

-        puollettu 20 % julkinen tuki 33 400 euroa

 

Lempäälän Nuorisoseura ry: Kesäteatterin katsomokatos


Hankkeen tavoitteena on lisätä katsojamäärää Lempäälän Nuorisoseuran kesäteatterissa. Rakentamalla teatterin katsomoon sadekatos voidaan yleisölle tarjota viihtyisemmät olosuhteet sateisella säällä. Katettu katsomo Hakkarin kartanon puistossa palvelisi myös muita teatteritilassa järjestettäviä tapahtumia.

-        puollettu 38,8 % julkinen tuki 17 400 euroa

 

Siuvo Janne: Maatilamatkailutilan kehittämistä


Nykyisen maatilan läheisyydestä ostetun Laurila nimisen tilan kehittäminen maatilamatkailuun ja vuokraustoimintaan.

-        puollettu 20 % julkinen tuki 5 000 euroa

 

Pengonpohjan kyläyhdistys ry: Koulun katto


Vanhan koulurakennuksen, joka nykyisin kyläyhdistyksen omistama, katon kunnostus ja lämmityksen perantaminen ilmalämpöpumpuilla.

-        puollettu 50 % julkinen tuki 16 059 euroa

 

28.9.2017

Esa Kuivanen: Sauna ja pesutilat


Sauna ja pesutilat juhlatilojen yhteyteen vanhaan kivinavettaan. Kohderyhmä 10 - 100 hengen saunaillan viettäjät. Tavoite lisätä käyttöastetta.

-        20 % julkinen tuki 13 970 euroa

 

TexMaaCari: Hyvää oloa pellavasta kudonnan ja neulonnan keinoin

 

Pellavasta ihoystävällisiä kestositeitä ja imetyssuojia. Pellava on luonnonmateriaali, joka tuntuu miellyttävältä, imee tehokkaasti kosteutta ja kuivuu nopeasti. Pellavakuitu on luonnostaan allergisoimaton ja antibakteerinen. Sen luonnollinen pH-arvo pehmentää ja uudistaa ihoa. Pellava on ekologinen valinta. Pohjavedet säästyvät, sillä pellava ei vaadi lainkaan keinokastelua, vaan varttuu sateen voimalla. Pellavanviljely ylläpitää ekosysteemin tervetttä monimuotoisuutta.

-        tuki 5 000 euroa

 

12.12.2017

Pirkkala-Seura ry: Pirkanpolut

 

Alueellisen, seudullisen ja kansallisen matkailun ja luontoliikunnan kehittämiseen liittyvä hanke, jonka tarkoituksena on luoda Pirkkalan ja osin Lempäälän ja Tampereen kuntien alueelle Pirkanpolut -niminen noin 100 kilometrin mittainen polkureitistö, joka samalla olisi Lempäälän Birgitan polun jatkumo. Kehityshankkeeseen kuuluu reitistön kartta- ja maastosuunnittelu, maanomistajien informaatiotapaamiset kyläkunnittain, maanomistajien lupien kysyminen noin 1,5 metrisen polku-uran toteuttamisesta heidän mailleen ja loppuvaiheessa reitistön merkitseminen kuitunauhalla. Reitistöä suunniteltaessa huomioidaan myös erityisryhmien tarve omaan retkeilyreittiin. Edelleen hankkeen aikana luodaan suunnitelma, yhtenäiseksi korkeatasoiseksi luontoliikunta- ja matkailupalvelujetjuksi.

-        80 % julkinen tuki 26 592 euroa

 

Kangasalan ympäristö- ja yrittäjyyskoulun kannatusyhdistys ry: Raikun kyläkoulualueen investointihanke "Majametsästä matikka, matikasta patikka"

 

Raikun kyläkoulualueen investointihanke tuo yhdessä sidosryhmien kanssa lisäarvoa alueelle tavoitteenaan monisektoriset hyödyt toiminnallisin lajipoluin.

-        50 % julkinen tuki 35 707,38 euroa

 

Viljakkalan Metsästysyhdistys ry: Korpelan kunnostushanke

 

Hankkeessa uusitaan metsästysmajan kattorakenteet sekä lisätään lämpöeristystä. Keittiössä uusitaan kaapistoja, työtasoja sekä hankitaan astianpesukone ja liesituuletin. Pihapiiriin on tarkoituksena rakentaa nykyaikainen puucee. Tällä hankkeella parannetaan metsästysmajan käyttöä alueen eri toimijoille.

-        50 % julkinen tuki 30 052,50 euroa

 

Eräjärven Työväen Näyttämö ry: Rönninsalmen kulttuuri- ja matkailuareena

 

Hankkeessa rakennetaan Rönnin Kesäteatterin 351-paikkaisen katsomon katos ja siihen liittyvät äänentoiston tekniset tilat. Katokseen tehdään varaukset näyttämöalueen ja katsomon valaistuksen toteuttamiseksi. Hankkeessa puretaan vanha huonokuntoinen WC- ja varastorakennus ja rakennetaan sen sijaan uusi rakennus. Uuteen rakennukseen sijoittuvat naisten ja miesten WC-tilojen (myös invaWCt) lisäksi suihku- ja peseytymistilat sekä varastotilaa. Kesäteatterin katsomo palvelee teatteriesitysten lisäksi alueella vuosittain järjestettäviä muita tilaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi useita tuhansia kävijöitä kokoava Oriveden kaupungin järjestämä Längelmävesi-päivä, Oriveden seurakunnan järjestämä Jumalanpalvelus, vierailevien teatteriryhmien (mm. lasten teatteri) esitykset. Se mahdollistaa myös uusien tilaisuuksien järjestämisen teatterin nousevassa katsomossa. Katoksen yhteyteen rakentuvat äänentoiston tekniset tilat parantavat teatterin käytettävyyttä erilaisiin tilaisuuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi yritystilaisuudet ja ulkoilmaelokuvat. Uudet WC/peseytymistilat ja varastotilat palvelevat teatterin näyttelijöiden vaatehuollon lisäksi erityisesti Eräjärven Urheilijat ry:n ylläpitämän venesataman veneilijöitä ja Rönnin huvikeskuksessa käyviä ja yöpyviä asuntoautojen matkailijoita. Myös Rönnin huvikeskuksen tekstiilihuoltoa voidaan toteuttaa jatkossa näissä tiloissa. Hanke tukee Eräjärven Urheilijat ry:n hanketta Eräjärvi ja lähiseutu Suomeen ja maailmalle -hankkeen tavoitteita lisätä Rönnin huvikeskuksen alueella toteutettavien suurten yleisötilaisuuksien järjestämistä.

-        50 % julkinen tuki 80 000 euroa

 

Rämsöön Kyläkerho ry: Katsomokatos

 

Rämsöön kesäteatteri on maaseudun ykkösteattereita, jolla on pitkäaikainen ja tuloksellinen teatterihistoria, 32 vuotta (vuonna 2018). Rämsöön kesäteatterille vartavasten suunniteltu katos turvaa teatteritoiminnan jatkumisen. Katettu katsomo parantaa kesäteatterin toimintaa, yleisön viihtyvyyttä, lisää muiden tapahtumien mahdollisuuksia ja turvaa esitykset huonommallakin säällä. Katosprojekti lisää yhteistyöverkostoa uusilla yrityksillä ja kulttuuritoimijoilla.

-        48,7 % julkinen tuki 79 998,24 euroa

 

Oriveden 4H-yhdistys ry: Nuoret pelissä

 

Nuoret pelissä -hankkeessa tehdään kyselytutkimus, missä selvitetään Oriveden alueen 10-20v nuorilta, mitä he haluavat tehdä Orivedellä. Tavoitteena on tavoittaa kattavasti nuoret sekä saada tieto, miten he haluavat kehittää toiminnallaan ja ideoillaan omaa paikkakuntaa. Nuorista kootaan projektiryhmiä suunnittelemaan ja toteuttamaan omia mielekkäitä projekteja, joiden tavoitteena on luoda mielekästä toimintaa nuorille oman kylän alueelle. Hankkeen päätavoite on aktivoida ja osallistaa nuoria osallistumaan heitä itseään koskevien asioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on yhteistyön avulla nuorten kanssa yhdistää paikkakunnan mahdollisuudet tämän päivän nuorten maailmaan, esim. tubetuksen, Youtuben, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden kautta. Osata hyödyntää siihen olemassa oleva oma kylä, metsä, luonto ja maaseutu, mitkä ovat osa orivesiläisten nuorten arkea. Ja tukea nuoria kehittämään näistä toteutettavia projekteja tavoitteena luoda uusia mahdollisuuksia ja toimintamalleja omalle paikkakunnalle. Tavoitteena on myös oppia eri projektien toteutusta askeleena tulevaisuuteen. Nuorten projekteista osa tuotteistetaan osaksi Orivettä sekä tähdätään siihen, että projektit ovat aktiivinen osa orivesiläistä toimintamallia nuortenkin mielestä.

-        80 % julkinen tuki 40 074,50 euroa