12.3. kokouksen puollot ja hanketukien uudet rahoituslinjaukset

Johtokunnan kokouksessa tiistaina 12.3. oli käsittelyssä kaikkiaan 14 hankehakemusta, joilla haettiin tukea yhteensä 142. 977 euroa. Puollon sai yhdeksän hanketta, joista hanketukia kaksi (87.824 €) ja yritystukia seitsemän (31.653 €).

Lisäksi käsittelyssä oli 17 Nuoriso-Leader-hakemusta, joista rahoitusta sai kaikkiaan kahdeksan projektia (yht. 7 000 €). Kaikkiaan vuodelle 2024 Nuoriso-Leader-rahoitusta on varattu 20.000 euroa.

Kantrissa suunnitteilla olevaan sydäniskureiden hankintaan yhteishankkeena päätettiin johtokunnassa tukitasoksi 70 %. Nyt kannattaa siis olla yhteydessä Saliaan, jos laitehankinnasta on omalla kylällä ollut puhetta.

Rahoituskauden päästyä jo lähes täyteen vauhtiinsa, on noussut esiin tarve nostaa tietyltä osin yleishyödyllisten hankkeiden tukitasoja strategian painopisteiden toteutumiseksi nykyistä tasaisemmin. Erityisesti Vihreä seutu-painopistettä toteuttavia vesistö- ja ympäristöhankkeita toivotaan löytyvän enemmän, ja korkeamman tukitason uskotaan olevan kaivattu kannustin. Toisaalta myös Älykkäät kylät-hankkeen toteuttamiseen todettiin olevan tarpeen kannustaa tukitason nostolla. Lisäksi varautumiseen liittyvät investoinnit nähtiin tässä maailmantilanteessa tärkeiksi ja niille haluttiin asettaa korkeampi tukitaso.

Kokouksessa hyväksytyt uudet rahoituslinjaukset yleishyödyllisille hankkeille ovat:

Yleishyödyllinen kehittämishanke:

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, maksimissaan kuitenkin 80 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio tulee olla yli 8 000 euroa.

Korkeampi tukitaso 90 % Älykkäät kylät- sekä vesistöjen hoitoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kehittämishankkeet.

Yleishyödyllinen investointihanke:

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, maksimissaan kuitenkin 80 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvion tulee olla yli 8 000 euroa.

Korkeampi tukitaso 70 % Älykkäät kylät-, vesistöjen hoitoon, luonnon monimuotoisuuteen ja varautumiseen liittyvät investointihankkeet kun tuki korkeintaan 50 000 euroa. Yli 50 000 euron tuki tukitasolla 50 %.

Pienhankkeiden osalta noudatetaan samoja tukitasoja.