Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Johtokunta

Kantri ry:n asioita hoitaa johtokunta. Siihen kuuluvat puheenjohtaja ja enintään kaksitoista (12) ja vähintään kuusi (6) jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Johtokunnan jäsenten toimikausi on yksi vuosi ja se valitaan keväisin vuosikokouksessa.

Kantri ry:n johtokunta noudattaa kolmikantaperiaatetta, jossa

  • kolmasosa edustaa kuntia tai muita julkisia tahoja,
  • kolmasosa yhteisöjä ja yrittäjiä,
  • kolmasosa maaseudun asukkaita.

Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

 

Johtokunta 2017

Vuosikokouksessa 4.5.2017 puheenjohtajaksi valittiin Jenni Mäkinen Ylöjärveltä. Hän edustaa asukkaita. Varapuheenjohtaja valitaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Muut jäsenet (varajäsen suluissa)

Julkista tahoa edustaa:
Erkki Häkli, Lempäälä  (Henry Moisio, Nokia)
Antti Pieviläinen, Ylöjärvi  (Jarmo Kivineva, Kangasala)
Pirjo Ellä, Orivesi  (Juha Sipilä, Pirkkala)
Ismo Korhonen, Vesilahti  (Eeva Palmolahti, Tampere)

Yhdistyksiä ja yrityksiä edustaa:
Anna-Maija Perko, Kangasala  (Tiina Kärki, Orivesi)   
Olli Sorva, Nokia  (Vesa Tenkanen, Tampere)
Eeva Ylinen, Vesilahti  (Tiina Honkiniemi, Nokia)
Markku Välimaa, Kangasala  (Ari Lähteenmäki, Ylöjärvi)   

Yksittäisiä maaseudun asukkaita edustaa:
Eliisa Vesisenaho, Kangasala    (Piia Hannila, Orivesi)       
Riitta Halme, Lempäälä   (Annamaria Valanto-Pyhältö, Tampere)
Marjukka Lähdekorpi-Ojala, Vesilahti  (Oiva Vierikka, Kangasala)

Kantri ry: n johtokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti.

Johtokunnan tehtävät

Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä ulospäin kollektiivisesti eli yhteisesti. Johtokunnalle kuuluvat kaikki yhdistyksen asioiden hoitoon kuuluvat tehtävät, jotka eivät lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan kuulu yhdistyksen kokouksen päätettäviin asioihin.

Johtokunnan on lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaisesti hoidettava huolellisesti yhdistyksen asioita.

Johtokunnan jäsenten tehtäviin kuuluu ns. normaalin yhdistyksen toiminnan lisäksi LEADER -toimintaan kuuluvat lukuisat tehtävät. . Johtokunta valmistelee, valitsee, valvoo ja arvioi hankkeet sekä tiedottaa ja toteuttaa Kantrin ohjelmaa. Johtokunnan jäsenet voivat toimia myös työryhmissä.

Esteellisyys

Yhdistyslain mukaan johtokunnan jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Esteellinen henkilö ei saa osallistua asiasta keskustelemiseen, päätösehdotuksen tekemiseen eikä äänestämiseen. Esim. toiminnanjohtajan ollessa esteellinen hän ei voi toimia johtokunnassa asian esittelijänä. Esteellisiä henkilöitä voidaan kuitenkin kuulla asian selvittämiseksi.

Johtokunnan jäsenen toimintaa koskevat yhdistyslain lisäksi hallintomenettelylain mukaiset esteellisyyssäännökset. Johtokunnan jäsen on esteellinen mm. silloin, jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen sekä silloin, jos hän on tukea hakevan yhdistyksen hallituksessa.

Jääviys tulee asianomaisen itse todeta ja merkityttää pöytäkirjaan.

Salassapito

Hallituksen jäsenillä on salassapitovelvollisuus hankehakemuksen ja maksatushakemuksen yhteydessä saamistaan tiedoista. Hankkeiden käsittelijöiden on pidettävä salassa tiedot yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta tai yksityisen henkilön oloista.

Johtokunnan jäsenten tulee kirjallisesti sitoutua salassapitoon.