Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tilaa Kantri ry:n uutiskirje

 
 

Kantrin johtokunnan puoltamat hankkeet 2019

 

11.2.2019

MR Merkkaus Oy: Aloittavan yrityksen investointi

 

Aloittavan työllistävän yrityksen investointituki koneisiin ja laitteisiin.

-       20 % julkinen tuki 5 929,20 euroa

 

Moisionlammen suojeluyhdistys ry: Moisionjoen ja Moisionlammen kunnostus, vaihe 1., Moisionlammen kunnostus

 

Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa ympäristön, Moisionjoen ja Moisionlammen tilaa. Käytännön tavoitteena on toteuttaa Moisionjoen ja Moisionlammen kunnostussuunnitelman ensimmäinen vaihe eli Moisionlammen kunnostus ja lisäksi melontareitin avaaminen alapuoliseen vesistöön. Hankkeessa palautetaan Moisionlammen vesialuetta, tehdään rantautumispaikka ja pienehköjä vesistön käyttöä helpottavia toimia.

-          50 % julkinen tuki 40 000 euroa

 

Pirkanmaan Erityisratsastus Oy: Pirkanmaan Erityisratsastus Oy, HH-Talli

 

Yritys tarjoaa hevosavusteisia kuntoutus- ja hyvinvointipalveluja ratsastuksen harrastajille ja hevosista kiinnostuneille. Ratsastustunnit on suunnattu erityistä huomiota tarvitseville asiakkaille. Ratsastuksenohjaajien ja -opettajien osaamisen myötä pystymme huomioimaan asiakkaat, joilla on psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, sekä asiakkaat, joilla on fyysisiä rajoitteita. Asiakasryhmiimme kuuluvat mm. kehitysvammaiset, liikuntavammaiset, autismin kirjo, ratsastus- ja hevospelosta kärsivät, mielenterveysasiakkaat sekä henkilöt, jotka eivät halua tai pysty osallistumaan ns. tavallisille ratsastuskoulutunneille. Yrityksen kilpailuvalttina ovat ainutlaatuinen, innovatiivinen konsepti, keskeinen sijainti Tampereella, kaikki vammaryhmät huomioiva ratsastusterapian ja erityisratsastuksen tarjonta. Henkilökuntamme on erikoistunut istuntalähtöiseen opetustyyliin sekä yksilölliseen palveluun kotoisassa, esteettömässä ja syrjimättömässä talliympäristössä. Yrityksessä on mm. KELAn hyväksymä fysioterapeutti-ratsastusterapeutti (SRT), SRL:n hyväksymä vammaisratsastuksen ohjaaja sekä kokenut ratsastuksenopettaja. Tiloja ja hevosia vuokrataan myös muille kuntoutuksen ammattilaisille ja -toimijoille, jotta voisimme tarjota mahdollisimman kattavan kuntoutuspalvelujen skaalan yksissä tiloissa.

-          11,1 % julkinen tuki 50 000 euroa

 

Vesa Kuivanen: Lisämajoituksen hankinta ja remontointi

 

Huvilan osto ja kunnostus Lisämajoitus mm.häävieraille, voidaan käyttää yhtenä välietappina luonto jutuissa, erillisenä majoitustilana esim. uutenavuotena Venäläisille. Asiakkailta saa monesti hyviä vinkkejä, mutta olen varma että Einon pirtin lisänä se tuo reilusti lisäarvoa ja yöpyjiä Orivedelle. Huvila on kuitenkin niin lähellä Einon pirttiä ettei autoa tarvitse käyttää sinne siirtyessä.

-          10 % julkinen tuki 10 900 euroa

 

Puusta Puuhun Oy: Puusta Puuhun Oy:n toiminnan kunnollinen käynnistäminen

 

Toimintaansa aloittava yritys tekee verkkokursseja metsänomistajille. Hankkeessa tehdään yritykselle markkinointisuunnitelma, ennakkokoemarkkinointia, tuotekehityshankkeista viedään yksi tuotantopilottiin asti ja koemarkkinointiin. Yrittäjille hankitaan yritystoiminnan sparrausta ja tukea ensimmäisen kokonaisen tilikauden ajaksi.

-          julkinen tuki 20 000 euroa

 

Pauli Vihtiälä: Metsäperävaunu ja kuormaaja

 

Harjoitan maatalouden sivuelinkeinona puun ja risun ajotyötä. Asiakkaina MHY Roine, Kangasalan Kaupunki sekä useat metsä-alan yrittäjät ja yritykset. Tarkoituksenani on hankkia uusi urakointiin soveltuva maataloustraktoriin kytkettävä metsäperävaunu hydraulikuormaajalla. Uusi perävaunu/kuormaaja tulisi olemaan ominaisuuksiltaan ja varusteiltaan työturvallisempi ja tehokkaampi kuin vanha yhdistelmä. Uuden koneen hankinta varmistaisi ja vahvistaisi yritystoimintaani ja työllisyyttäni tulevaisuudessa, antaisi paremmat mahdollisuudet vastata kasvavaan kysyntään ja tuo uudemman tekniikan mukaan työtehäviin.

-          20 % julkinen tuki 6 572,58 euroa

 

Rasti-Nokia ry: Leiri- ja huoltokeskus

 

Rasti-Nokia ry laajentaa nykyistä seuramajaa monitoimihallilla, jota käytetään nuorten leiritoimintaan, seuran huolto- ja varastotilana, seuran omien jäsenten ja heidän perheidensä sekä kaikkien nokialaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen vuokrattavana kokoontumistilana. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ohjattua liikuntaharrastusta sekä Nokian lähiympäristön, metsien ja ulkoilualueiden virkistyskäytttöä.

- 48,7 % julkinen tuki 50 001,26 euroa

 

13.3.2019

Kantri ry: Smart Villages Leader Network

 

Hanke on kansainvälinen Leader-hanke tiedon, osaamisen ja kokemuksen vaihtoon. Erityisenä tavoitteena Kantrin alueella toimivien Älykkäät kylät-aihepiiriin liittyvien verkostojen rakentaminen ja vahvistaminen kotimaassa, kansainvälisten verkostojen rakentaminen ja tietotaidon vahvistaminen sekä parhaiden käytäntöjen välittäminen molempiin suuntiin. Hankkeen toteuttaa Kantri. KV-kumppanit ovat: PPP biedr¿ba "Zied zeme" (LAG, Latvia) Pirkan Helmi ry (LAG) biedr¿ba "Pierigas partneriba" (LAG, Latvia) Forth Valley & Lomond (LAG, Skotlanti) Attica Islands Network (FLAG, Kreikka) PPP biedr¿ba "Sernikon" (LAG, Latvia).

- 100 % julkinen tuki 30 625,00 euroa

 

14.5.2019

Janne Siuvo: Maatilamatkailu Laurilan vuokrasauna

 

Rakentaa maatilamatkailuun hankitulle Laurilan tilalle vuokraus käyttöön sauna.

-          20 % julkinen tuki 15 500,00 euroa

 

Päijälän Seudun Metsästysseura ry: Monitoimi Kalevala
(alueiden välinen hanke yhdessä Leader Vesuri-ryhmän kanssa)

 

Keski-Suomen maakunnassa Kuhmoisten kunnan Päijälän kylässä sijaitsevan Oriveden kunnan alueeseen kuuluvan Kalevala nimisen kiinteistön (562-464-1-86) kehittäminen. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 0,98 hehtaaria. Kohteen käyntiosoite on Sappeentie 867 17930 PÄIJÄLÄ. Kohteen koordinaatit ovat P 6829759, I 24547721. Kyseessä on yleishyödyllinen investointihanke, jolla parannetaan Päijälän Seudun Metsästysseura ry:n omistaman Kalevala kiinteistön ympärivuotista käytettävyyttä sekä hyöty- ja virkistyskäyttöarvoa. Hankkeella luodaan edellytyksiä kylän alueelle vaikuttaville harrastus- ja matkailumahdollisuuksille, rakennetaan varastointitiloja eri yhdistysten tarpeisiin sekä luodaan elintarviketilan vaatimusten mukaiset edellytykset alueen metsästysseurojen riistankäsittelylle ja -jalostukselle sekä suurriistan virka-apu (SRVA)-toiminnalle. Kiinteistölle rakennetaan talousrakennus, johon on mahdollista sijoittaa elintarviketilaksi luokiteltava ajanmukainen riistankäsittelytila, tarvittavat varastotilat, kiinteistön ympärivuotisen käytön mahdollistavat pesu- ja sosiaalitilat sekä pieni apukeittiö ja virkistys- sekä harrastustoimintaa tukevia tiloja. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020. Hanke kohdistuu maaseudun palveluiden ja kylien kehittämiseen (toimenpide 7, hankkeen alatoimenpide 7.4 maaseudun palvelut). Hankkeen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

-          50 % julkinen tuki 50 000 euroa yhteensä

 

Maatalousyhtymä Laurila: Parempaa halvemmalla

 

Parannetaan energiataloutta ja parannetaan mökkien sisustuksen tasoa ja asiakkaiden viihtyvyyttä.

-          20 % julkinen tuki 13 123,18 euroa

 

Tampereen kaupunki: Toimintaa, kohtaamisia ja palveluita Tampereen maaseutualueelle

 

Tampereen kaupungin maaseutualueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa on tunnistettu alueen kehittämistarpeita. Hankkeen valmistelun lähtökohtina ovat näiden tarpeiden lisäksi alueen asukkaiden ja toimijoiden aktiivisuus ja osallisuus sekä alueen yhteistyö ja sen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on kehittää Tampereen maaseutualueelle uusia ja uudenlaisia palveluita, toimintoja ja kohtaamisia, tehostaa tilojen kestävämpää käyttöä, suunnitella ja toteuttaa alueen nuorten kanssa parempia toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia, kehittää uusia yhteistyötapoja alueen sisällä eri toimijoiden kanssa sekä luoda uusi yhteistyö- ja toimintatapa maaseutualueen, alueen hyvinvointikeskuksen ja kaupungin kanssa. Tavoitteiden toteuttamiseksi palkataan osa-aikainen Tampereen maaseutualueen yhteisökoordinaattori, jonka tukena on koko koillisen Tampereen hyvinvointikeskuksen, Koilliskeskuksen, aluekoordinaattori ja hankkeen projektiryhmänä toimiva maaseutualueen lähitorityöryhmä. Toimintaa, kohtaamisia ja palveluita Tampereen maaseutualueelle -hanke toteutuessaan käynnistää kaupunginhallituksen linjaaman lähitori-kyläkeskustoiminnan Tampereen maaseutualueella sekä toteuttaa Tampereen maaseutuohjelman 2016- 2020 loppukauden tavoitteita.

-          80 % julkinen tuki 39 288,96 euroa

 

3DStep Oy: 3D-tulostuksen tuotantokapasiteetin kehitys

 

3D-tulostuksen tuotantokapasiteetin kehitys.

-          20 % julkinen tuki 10 088 euroa

 

Raudanmaan Kyläyhdistys ry: Raudanmaan Monipalvelukeskuksen suunnitteluhanke – uusia ratkaisuja, innovaatioita ja kokeilukulttuurin kehittämistä

 

Raudanmaalla Kangasalla halutaan selvittää millaiset mahdollisuudet olisi kehittää alueen palveluita, ja rakentaa tätä varten monipalvelukeskus.

- 80 % julkinen tuki 14 650 euroa

 

6.6.2019

Nurmin Majakka ry: Terve Kylä!

 

Terve kylä! -hankkeessa kehitetään Nurmin alueella sijaitsevan elinkaarikampuksen (vanhusten tehostetunpalvelun yksikkö, päiväkoti, koulu, asuntoja ja n. 80 työpaikkaa) kaikille avointa toimintaa kaiken ikäisten terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi. Hankkeessa mahdollistetaan ja tehdään helpoksi kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia valintoja. Hankkeessa edistetään National Geographicin Blue Zones -tutkimuksia mukaillen onnellisena ja terveenä elämistä maaseutumaisen ympäristön, yhteisöllisen toiminnan, luonossa liikkumisen, liikuntamahdollisuuksien ja terveellisen ravitsemuksen kautta. Kehittämis- ja investointihankkeessa kunnostetaan ja varustetaan alueen yhteiseen käyttöön suunniteltuja liikuntapaikkoja ja tiloja lähialueen asukkaiden ja toimijoiden aloitteiden mukaisesti. Edellä mainitut toimintatahot ovat vuokralla alueella. Alueen omistaa Suomen Adventtikirkko, joka on mukana hankkeen toteuttamisessa sekä taloudellisesti että hallinnollisesti.

-          50 % julkinen tuki 9 390 euroa